Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis Onderwijs Zoetermeer is onderdeel van Koninklijke Kentalis een overkoepelende landelijke organisatie, die gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren.

De school werkt samen met Kentalis Het College Utrecht, Kentalis Signis in Amsterdam en Kentalis De Voorde in Rijswijk. De Zoetermeerse locatie van De Voorde is een afdeling binnen Kentalis Onderwijs Zoetermeer.
 
Niet alle kinderen gaan naar een school voor speciaal onderwijs. Je kunt als ouder ook kiezen voor plaatsing in het regulier onderwijs, bijvoorbeeld een school in de buurt, met extra begeleiding vanuit onze school. Dit heet Ambulante Dienstverlening en is onderdeel van Passend Onderwijs.
 

Ambulante dienstverlening

Wij zijn gespecialiseerd in de specifieke problematiek die een auditieve en/of communicatieve beperking met zich meebrengt. Wij hebben expertise op het gebied van cochleair implantaat (CI). De reguliere school kan specialistische ondersteuning en logopedie (op locatie) bij ons inkopen. Hiermee ondersteunen ervaren ambulant begeleiders de leerling en zorgen zij voor een optimale schoolomgeving gericht op een succesvolle schoolcarrière en toekomst.
 
Wat kan ambulante dienstverlening betekenen voor de leerlingen?

 • Begeleiden van de leerling/student door ze op locatie te bezoeken.
 • Remedial teaching door gespecialiseerde leerkrachten.
 • Logopedie op locatie of ondersteuning van een vrij gevestigde logopedist.
 • Expertise vanuit cluster 2 doorgeven aan alle bij de leerling/ student betrokken disciplines.
 • Bemiddelen bij het zoeken naar een passende stage en ondersteuning bieden tijdens de stage.
 • Ondersteuning bieden bij vervolgopleiding of beroepskeuze en sollicitatie.

Wat kan ambulante dienstverlening betekenen voor de ouders/verzorgers?

 • “Vinger aan de pols houden” rondom de cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Ondersteuning bieden bij het aanvragen van de onderwijs (her)indicatie.
 • Doorverwijzen naar instanties gericht op de auditieve en/of communicatieve beperking.
 • Ondersteuning bieden bij de keuze van een vervolgopleiding.

Wat kan ambulante dienstverlening betekenen voor de leerkracht(en) op een reguliere school? 

 • Ondersteuning bieden bij het opstellen van het handelingsplan en begeleidingsplan.
 • Informatie en advies geven over didactische materialen.
 • Informatie geven over doofheid en communicatieve beperkingen.
 • Gebarencursussen op locatie geven.
 • Begeleiden en ondersteunen van de leerkracht/docent.
 • Ondersteuning bieden bij aanvraag Leerling Gebonden Financiering.
 • Informatie en advies geven bij het aanvragen van hulpmiddelen die nodig zijn om het onderwijs te kunnen volgen.
 • Informatie en advies geven en bemiddelen bij het aanvragen van een gebarentolk.
 • Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB)

Helpdesk Ambulante Dienstverlening (De Voorde)

T 079 329 45 55 (werkdagen van 8.00-12.00 uur)
helpdeskzoetermeer@kentalis.nl
 

Contact

Kentalis Onderwijs Zoetermeer bestaat uit:

 • SO Doof (de Plataan)
 • SO CMB (de Tamarinde)
 • SO TOS/SH (de Voorde, locaties Zoetermeer en Rijswijk)
 • VSO Praktijkroute (PRO)
 • VSO CMB (de Linde)
 • Ambulante Dienstverlening

Bezoekadres locatie Zoetermeer:
Meerzichtlaan 300-302
2716 NR Zoetermeer
 
Bezoekadres locatie Rijswijk:
Bazuinlaan 4
2287 EE Rijswijk
 
Correspondentieadres:
Postbus 184
2700 AD  Zoetermeer  
T 079 329 45 00
F 079 329 46 00
Teksttelefoon 079 329 46 66