Weerwoord

In de lessen van Nieuwsbegrip komen vaak woorden voor die kinderen, zeker met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), niet altijd kennen. Weerwoord ondersteunt de teksten van Nieuwsbegrip met extra uitleg-lessen. Zo is het voor iedereen toegankelijk.

Wat is Weerwoord?

Weerwoord ondersteunt teksten van Nieuwsbegrip. Het zijn uitleg-lessen bij onbekende woorden. Op de website van Weerwoord vind je iedere week semantisaties om de onbekende woorden uit te leggen. De semantisaties zijn gebaseerd op de aanpak 'Met Woorden in de Weer'. 

Hoe gebruik ik Weerwoord?

Veel scholen maken gebruik van Nieuwsbegrip voor het vak begrijpend lezen. Nieuwsbegrip zijn leeslessen en contextopgaven die passen bij de actualiteit. Bij iedere tekst kiest Nieuwsbegrip onbekende woorden die geleerd gaan worden. Voor leerlingen met TOS is het vaak lastiger de teksten te begrijpen als ze teveel woorden niet kennen. Een semantisatie-les van Weerwoord gebruik je voordat je met Nieuwsbegrip begint. Met Weerwoord leg je vooraf de woorden uit en laat je de woorden zien. We zien dat de leerlingen met TOS hier profijt van hebben en beter mee kunnen doen met de Nieuwsbegriplessen.

Wekelijkse lessen in je mail

Wil je wekelijks de lessen van Weerwoord kosteloos in je mail ontvangen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op de website van Weerwoord.

Nieuwsgierig? Neem snel een kijkje op www.weerwoord.kentalis.nl