Kentalis De Kubus Breda Essendonk

Bij Kentalis De Kubus Breda Essendonk helpen we kinderen en jongeren die door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies veel moeite hebben met communiceren. Zij kunnen hier terecht voor vroegbehandeling. Ook is er een speciale groep voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en een ontwikkelingsachterstand.

Vroegbehandeling in Breda voor kind met TOS of gehoorverlies

Als een jong kind een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies heeft, is vroegbehandeling vaak een belangrijke eerste stap. Medewerkers van Kentalis De Kubus Breda Essendonk kunnen onderzoeken wat het kind nodig heeft om beter te leren communiceren. Ze gaan hier vervolgens op een speelse, maar doelgerichte manier mee aan de slag. Dat kan individueel en samen met ouders, maar ook in een speciale behandelgroep. Het doel van de behandeling is dat het kind beter leert communiceren, meer zelfvertrouwen krijgt en het weer leuk vindt om van zich te laten horen. Lees meer over onze vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS en de vroegbehandeling voor slechthorende en dove kinderen.

Behandeling bij TOS en een ontwikkelingsachterstand

Voor kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en een ontwikkelingsachterstand hebben, is er bij deze locatie in Breda een speciale behandelgroep: de Communicatie Plus groep. Ook hier is het doel dat kinderen de wereld om zich heen beter gaan begrijpen, zich beter leren uiten en meer plezier krijgen in communiceren.

Hulp voor jongeren met een taalontwikkelingsstoornis

Soms lopen kinderen of jongeren die TOS of gehoorverlies hebben vast als ze wat ouder worden. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om vrienden te maken, te praten in een groep of om hulp te vragen. Bij Kentalis de Kubus Breda Essendonk kunnen zij een-op-een of in een speciale behandelgroep werken aan hun communicatieve redzaamheid, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en weerbaarheid. Ook leren ze omgaan met hun taalontwikkelingsstoornis, slechthorendheid of doofheid. We werken hierin intensief samen met de ouders en school. Lees meer over onze behandeling voor kinderen & jongeren met TOS en onze behandeling voor kinderen & jongeren die slechthorend of doof zijn.

Essendonk 7
4824DA
Breda
076 598 63 33