Kentalis De Kubus Breda Essendonk

Bij Kentalis De Kubus Breda Essendonk helpen we kinderen en jongeren die door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies veel moeite hebben met communiceren. Ook bieden we bij deze locatie behandeling voor kinderen die TOS hebben en achterlopen op andere ontwikkelingsgebieden, dit noemen we ‘Communicatie Plus’.

Vroegbehandeling voor peuters en kleuters

Als een jong kind een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies heeft, is vroegbehandeling een belangrijke eerste stap. De medewerkers van Kentalis De Kubus Breda Essendonk onderzoeken en bespreken met de ouders wat het kind nodig heeft om beter te leren communiceren en gaan daar vervolgens op een speelse, maar doelgerichte manier mee aan de slag, individueel en/of in groepsverband. Het doel is dat het kind beter leert communiceren, meer zelfvertrouwen krijgt en het weer leuk vindt om van zich te laten horen. Lees meer over onze vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS en onze vroegbehandeling voor slechthorende en dove kinderen.

Communicatie Plus

Heeft je kind naast een taalontwikkelingsstoornis (TOS) een ontwikkelingsachterstand? Bij de Communicatie Plus groep leren we je kind zich te uiten en zorgen we dat hij zich begrepen voelt.

Hulp voor jongeren met TOS die vastlopen

Soms lopen kinderen of jongeren die TOS of gehoorverlies hebben vast als ze wat ouder worden. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om vrienden te maken, te praten in een groep of om hulp te vragen. Bij Kentalis de Kubus Breda Essendonk kunnen zij een-op-een of in een speciale behandelgroep werken aan hun communicatieve redzaamheid, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en weerbaarheid. Ook leren ze omgaan met hun taalontwikkelingsstoornis, slechthorendheid of doofheid. We werken hierin intensief samen met de ouders en school. Lees meer over onze behandeling voor kinderen & jongeren met TOS en onze behandeling voor kinderen & jongeren die slechthorend of doof zijn.

Essendonk 7
4824DA
Breda
076 598 63 33