Kwaliteit van het onderwijs

Schoolplan

Elke school heeft een schoolplan. In een schoolplan staat welke acties een school de komende vier jaar gaat ondernemen om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Kerndoelen

Een kerndoel beschrijft wat een leerling minimaal moet kunnen en kennen. De overheid heeft de kerndoelen opgesteld. Alle Kentalis-scholen werken aan de kerndoelen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Er zijn twee soorten kerndoelen. Sommige gaan over een bepaald leergebied, zoals Nederlands, Engels, rekenen of wiskunde, of natuur en techniek. Andere kerndoelen gaan over de brede ontwikkeling van leerlingen. Denk aan ‘leren leren’, de emotionele ontwikkeling van een kind of het omgaan met media en technologie.

Wilt u onze kerndoelen lezen? U vindt ze op onze website.

Kwaliteitszorg

Voor Kentalis is het belangrijk om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken. Dit doen we door informatie te verzamelen en nieuwe doelen te stellen. We luisteren ook goed naar iedereen die bij het onderwijs betrokken is. Daarnaast bekijken we met elkaar of we nog op de goede weg zitten.

Hoe bewaken we de kwaliteit?

We geven een aantal voorbeelden:

 • Elk jaar schrijven we een jaarplan. Dat doen we op basis van het schoolplan en de evaluatie van het vorige jaarplan.
 • We werken ‘opbrengstgericht’. Dit betekent dat we goed kijken wat ons onderwijs de leerlingen oplevert.
 • Elk jaar meten en beoordelen we de onderwijsresultaten.
 • We doen intern onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs.
 • We meten of de leerlingen zicht veilig voelen op school, de sociale veiligheid.
 • We doen onderzoek naar de ervaringen van ouders en leerlingen.
 • We doen onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers.

Ambities

Al onze scholen doen hun best om een goede school te zijn. We willen ook bepaalde resultaten bereiken. Daarom hebben we opgeschreven welke doelen we willen halen. We noemen dit ambities. Hiermee laten we zien welke eisen we aan de kwaliteit van ons onderwijs stellen. De leeropbrengsten worden beschreven in het schooldeel van de schoolgids, hiermee wordt de borging van de ambities zichtbaar gemaakt.

Dit is een samenvatting van onze belangrijkste ambities:

 • Minimaal 75% van de leerlingen verlaat de school op het gewenste niveau.
 • Minimaal 75% van de leerlingen haalt het gewenste niveau voor sociale vaardigheden.
 • Minimaal 75% van de leerlingen haalt het gewenste niveau op de vakgebieden.
 • Minimaal 80% van de leerlingen weet wat ze na de school gaat doen.
 • We streven ernaar dat alle leerlingen zich 100% veilig voelen.

 Wilt u alle ambities voor de verschillende doelgroepen bekijken? U vindt ze hier.