Praktische informatie

Schooltijden

Schooltijden speciaal onderwijs Arnhem
Dag Van - tot
Maandag 08.45 - 15.00 uur
Dinsdag 08.45 - 15.00 uur
Woensdag 08.45 - 12.30 uur
Donderdag 08.45 - 15.00 uur
Vrijdag 08.45 - 15.00 uur

Leerlingen zijn welkom: Op de Hommelseweg vanaf 08.15 uur. Op de Bethaniënstraat gaat het hek open om 08.25 uur.  

Schooltijden speciaal onderwijs Apeldoorn

Dag Van - tot
Maandag 08.30 - 14.45 uur
Dinsdag 08.30 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur
Donderdag 08.30 - 14.45 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur

 

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van vakanties.

Vakantierooster 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De activiteiten die plaatsvinden in schooljaar 19-20 staan vermeld in onze jaarkalender.

Lesvrije dagen

Les vrije dagen

Apeldoorn heeft dezelfde studiedagen als Arnhem, daarbij komt 3 februari 2020 als extra studiedag.

De kleutervrije dagen voor Apeldoorn zijn:

27 september

20 december

6 maart  

12 juni

3 juli

 

Ziek melden

Is uw kind ziek? Geef dit dan ‘s ochtends voor Arnhem voor 08.45 uur en voor Apeldoorn voor 08.30 uur door via 026 - 3525700 of drBosschool@kentalis.nl. Gaat uw kind met de taxi naar school? Meldt uw kind dan ook ziek bij de vervoerder. 

Is uw kind zonder bericht van u om 09.15 uur niet op school, dan nemen we voor de veiligheid contact met u op.  

Aanwezigheidsplicht, gedragsregels bij ziek melden

Wanneer uw kind vijf jaar of ouder is, is het leerplichtig. Wij registreren dan ook altijd de aanwezigheid van uw kind op school. Bij ongeoorloofd verzuim, zullen wij hierover met u in gesprek gaan.

Wegbrengen en ophalen

Als u uw kind zelf naar school brengt en ophaalt is het gewenst dat u buiten wacht tot de school uit is. Uiteraard bent u na schooltijd van harte welkom in onze school.    

Begrippen en afkorting