Verwijzing, indicatie en kosten

Heb je een verwijzing van een arts of audioloog, dan wordt de zorg vergoed door jouw zorgverzekeraar, de zorg valt onder het basispakket. Ben je naar Kentalis verwezen door de gemeente, dan betaalt je gemeente de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Eigen risico of eigen bijdrage

De zorg die wij leveren valt onder de basisverzekering. Soms moet je een deel van de zorgkosten zelf betalen. Wordt de zorg vergoed door jouw zorgverzekeraar en is je kind ouder dan 18 jaar? Dan betaal je een verplicht eigen risico.  Kinderen onder de 18 jaar hebben geen eigen risico. Wordt de zorg vanuit de Wlz of Wmo betaald, dan geldt vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van je indicatie en inkomen.

Contracten met verzekeraars

Voor behandeling (Zorgverzekeringswet Zintuigelijk Gehandicaptenzorg) hebben wij voor 2023/2024 afspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars en hun labels. Let op: voor een bezoek aan een van onze audiologische centra kan een andere situatie gelden.

Indicatie aanvragen?

Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heb je een indicatie nodig. Met een indicatie kun je terecht bij een van onze woongroepen, maar je kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen en zorg te ontvangen. De indicatie vraag je aan bij het Centrum voor indicatiestelling zorg (CIZ). Jouw gemeente kan je helpen met de aanvraag.