Kentalis International

Meedoen aan de samenleving als je slechthorend, doof of doofblind bent of een taalontwikkelingsstoornis hebt. Dat móet kunnen, overal ter wereld. Zorg- en onderwijsspecialisten van Kentalis reizen regelmatig af naar internationale partners om kennis te delen.

Uganda en Tanzania

In Uganda en Tanzania werken we samen met partners aan duurzame kennisuitwisseling over dovenonderwijs en diagnostiek. Wij werken samen met universiteiten en hogescholen voor lerarenopleiding, zelforganisaties en landelijke overheidsinstellingen. Dit is mogelijk door externe financieringsbronnen, zoals subsidies. 

Europa

In Europa maakt Kentalis International deel uit van diverse uitwisselingsprojecten in het kader van Erasmus+. Een programma waarin het uitwisselen van kennis en ervaringen binnen de Europese Unie wordt gestimuleerd en gefinancierd.

Wereldwijd

Wij delen ook in andere landen onze gespecialiseerde kennis met professionals via cursussen. Bijvoorbeeld met onze basiscursus ‘Doofblindheid: theorie en praktijk’ of onze cursussen voor ouders van dove kinderen over bewustwording. Daarnaast huren partnerorganisaties uit het regulier onderwijs ons in als specialist op het gebied van onderwijs voor mensen die moeite hebben met horen en communiceren. 

Dit doet Kentalis International:

  • kennis delen met internationale partners;
  • trainingen geven (train-de-trainer);
  • ondersteunen bij het opzetten van informatie- en resourcecentra;
  • coachen op afstand.

Lees meer over de projecten van Kentalis International.

Kentalis International heeft de ANBI-status.