Kentalis International Foundation

Goed onderwijs voor iedereen. Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld. Dat vinden wij belangrijk. En daarom zet Kentalis International Foundation zich in voor internationale kennisuitwisseling. We richten ons hierbij op leerlingen die doof of slechthorend zijn. We koppelen de kennis en expertise van onderwijsspecialisten van Kentalis aan diverse partners wereldwijd. 

Internationale tak van Kentalis

Kentalis International Foundation is de internationale vleugel van Koninklijke Kentalis. Ook buiten Nederland nemen we een belangrijke positie in op het gebied van onderwijs aan dove en slechthorende kinderen. Internationale kennisuitwisseling is een goede manier om de kennis van Kentalis te delen én nieuwe inzichten op te halen. We werken hiervoor samen met universiteiten voor lerarenopleidingen, zelforganisaties en landelijke overheidsinstellingen. Dit is mogelijk door externe financieringsbronnen, zoals subsidies. Kentalis International Foundation heeft de ANBI-status.

Dit doet Kentalis International Foundation

  • kennis delen met internationale partners;
  • trainingen geven (train-de-trainer);
  • ontwikkeling van e-learning;
  • coachen op afstand.

Duurzame samenwerkingen

Kentalis International Foundation richt zich op dovenonderwijs in het globale zuiden, veelal in Afrika en Azië. We sluiten bij iedere samenwerking aan op de lokale culturele context, maar houden altijd de kwaliteit van de Kentalis-expertise in het oog. We streven naar een duurzame kennisuitwisseling waarbij trainingen volgens het train-de-trainer principe gegeven worden. Hiermee bedoelen we dat we vakspecialisten opleiden zodat zij in de toekomst anderen kunnen trainen en de kennis kunnen doorgeven.

Ook via e-learning

Wij delen onze gespecialiseerde kennis niet alleen via trainingen in verschillende landen, maar ook online via de Kentalis e-learning. Bijvoorbeeld met onze Engelstalige basiscursus Audiologie. Ook hebben we een Hearing Care Technologist diploma ontwikkeld om vroegtijdige diagnose van dove en slechthorende kinderen in onder andere Kenia en Oeganda te ondersteunen. Naast diagnostiek werken we ook aan online modules voor leraren en onderwijsassistenten over leesmethodiek voor het dovenonderwijs.

Meer internationale kennisuitwisseling

Kentalis wisselt ook op andere manieren internationaal kennis uit. Zo is Kentalis lid van diverse Europese netwerken, organiseren we kennisevenementen voor professionals uit binnen- en buitenland en voeren we internationale onderzoeksprojecten uit. Kijk voor meer informatie op www.kentalis.com