Documenten van Kentalis

Hier vind je onze jaarverslagen, inkoopvoorwaarden en informatie over onze ANBI-status.

Stichting Koninklijke Kentalis

KVK-nummer: 02070578
Fiscaalnummer: 811464465
ANBI Publicatie 2022

Stichting Kentalis onderwijs

KVK-nummer: 41159605
Fiscaalnummer: 804568790
ANBI Publicatie 2022

Stichting Kentalis zorg

KVK-nummer: 41055843
Fiscaalnummer: 812729468
ANBI Publicatie 2022

Stichting Hostiebakkerij Sint Michaël* 

KVK-nummer: 41084298
Fiscaalnummer: 007526325
ANBI Publicatie 2020
* De Hostiebakkerij is in 2021 ontbonden

Steunstichting Instituut voor Doven

KVK-nummer: 17260033
Fiscaalnummer: 82122949
ANBI Publicatie 2023

Steunstichting H.D. Guyot

KVK-nummer: 41011285
Fiscaalnummer: 806202695
ANBI Publicatie 2023

Contactgegevens
Van Vollenhovenlaan 659-661
3527 JP  Utrecht
0800 53 68 25 47
info@kentalis.nl

Bestuur
Oscar Dekker (voorzitter)
Remmelt Vetkamp (waarnemens voorzitter)
Femke Kothuis

Doelstelling
Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk. Kentalis biedt onderzoek, zorg, onderwijs, wonen en ondersteuning in (het vinden van) werk.

Beloningsbeleid
Het beloningssysteem voor de bestuurders is conform de voormalige 'beloningscode Bestuurders in de Zorg'. De bedragen worden jaarlijks verhoogd conform het indexeringspercentage. Deze wordt jaarlijks door de NVZD/NVTZ. Aan de bestuurders worden geen bonussen toegekend.

Jaarrekening Koninklijke Kentalis 2022
Jaarrekening Kentalis onderwijs 2022
Jaarrekening Kentalis zorg 2022
Jaaroverzicht Kentalis 2022
Jaarrekening stichting Hostiebakkerij Sint Michaël 2020

Stichting Kentalis International Foundation

KVK-nummer: 01171392
Fiscaalnummer: 821792477
ANBI Publicatie 2022

Contactgegevens
international@kentalis.nl
www.kentalis.com

Doelstelling
Kentalis International levert in het buitenland een bijdrage aan de verbetering van de maatschappelijke deelname van mensen met een auditieve, communicatieve en/of zintuiglijke beperking en/of met een autistisch spectrum stoornis. Hiervoor zet de stichting expertise in ten behoeve van kwalitatief goed onderwijs, passende zorg en dienstverlening en duurzame ontwikkeling. Ook levert de stichting stafdiensten aan organisaties en instellingen die hetzelfde doel nastreven.

De stichting wil haar doel bereiken door specifieke kennis, vaardigheden, producten en diensten in te zetten vanuit de stichting Koninklijke Kentalis en haar verbonden stichtingen en andere inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van projecten en initiatieven binnen de artikel 2 genoemde doelstelling. De stichting heeft niet het doel om winst te maken.

Statuten Kentalis International Foundation
Jaarrekening 2022 Stichting Kentalis International

Duurzaamheid

Kentalis vindt duurzaamheid heel belangrijk en heeft zich in 2011 aangesloten bij de Green Deal duurzame zorg. In de Green Deal spreken partijen af om voor vijf thema's resultaatgericht aan de slag te gaan voor de periode 2023 tot en met 2026.

De vijf thema’s in de Green Deal zijn:

  • Actievere inzet op gezondheidsbevordering.
  • Vergroten van kennis & bewustwording, duurzaamheid in de curricula van zorgonderwijs en de richtlijnen.
  • Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel 30% CO2-reductie in 2026 en klimaatneutraal in 2050 voor vastgoed en vervoer.
  • Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel 25% minder restafval in 2026 en maximaal circulaire zorg in 2050.
  • Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie.

Inkoopvoorwaarden

Kentalis besteedt een deel van haar werk uit. Diensten en de inkoop van (medische) materialen, maar ook bouw en onderhoud van onze panden. We zorgen dat onze Europese, nationale aanbestedingen en inkooptrajecten eerlijk en transparant verlopen. Voor lopende overeenkomsten vind je de regelingen die van toepassing zijn op onze inkopen & contracten hier. Voor nieuwe overeenkomsten vind je de regelingen die van toepassing zijn op onze inkopen & contracten hier. 

ANBI-status

Kentalis heeft een ANBI-status. Dit betekent dat Kentalis de status heeft van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor de belastingdienst is Kentalis een goed doel. De belastingdienst stelt eisen aan een ANBI-status. Een organisatie die daaraan voldoet krijgt de status.