Documenten van Kentalis

Hier vind je onze jaarverslagen, inkoopvoorwaarden en informatie over onze ANBI-status.

Stichting Koninklijke Kentalis

KVK-nummer: 02070578
Fiscaalnummer: 811464465
Publicatie 2020

Stichting Kentalis onderwijs

KVK-nummer: 41159605
Fiscaalnummer: 804568790
Publicatie 2020

Stichting Kentalis zorg

KVK-nummer: 41055843
Fiscaalnummer: 812729468
Publicatie 2020

Stichting Hostiebakkerij Sint Michaël

KVK-nummer: 41084298
Fiscaalnummer: 007526325
Publicatie 2020

Kerkelijke instelling IvD

KVK-nummer: 17260033
Fiscaalnummer: 82122949
Publicatie 2020

Steunstichting H.D. Guyot

KVK-nummer: 41011285
Fiscaalnummer: 806202695
Publicatie 2020

Contactgegevens
Van Vollenhovenlaan 659-661
3527 JP  Utrecht
0800 53 68 25 47
info@kentalis.nl

Bestuur
Dhr. O.O.J. Dekker MHA (voorzitter) 

Doelstelling
Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk. Kentalis biedt onderzoek, zorg, onderwijs, wonen en ondersteuning in (het vinden van) werk.

Beleidsplan
De meerjarenstrategie is leidend geweest voor ons beleid op de volgende vijf gebieden:

  • Aantoonbaar en klantgericht het beste bieden voor de klant
  • Met toegewijde en vakkundige medewerkers
  • Blijvend werken aan aantoonbare expertise en innovatie ten behoeve van een specifieke doelgroep
  • Ondernemend gedrag vertonen 
  • Met een solide bedrijfsvoering als basis

Beloningsbeleid
Het beloningssysteem voor de bestuurders is conform de voormalige 'beloningscode Bestuurders in de Zorg'. De bedragen worden jaarlijks verhoogd conform het indexeringspercentage. Deze wordt jaarlijks door de NVZD/NVTXZ. Aan de bestuurders worden geen bonussen toegekend.

Jaaroverzicht Kentalis 2020
Jaarrekening Koninklijke Kentalis 2020
Jaarrekening Kentalis onderwijs 2020
Jaarrekening Kentalis zorg 2020
Jaarrekening stichting Hostiebakkerij Sint Michaël 2020
Jaarrekening Kerkelijke Instelling IvD 2020

Stichting Kentalis International Foundation

KVK-nummer: 01171392
Fiscaalnummer: 821792477
Publicatie 2020

Contactgegevens
international@kentalis.nl
www.kentalis.com

Doelstelling
Kentalis International levert in het buitenland een bijdrage aan de verbetering van de maatschappelijke deelname van mensen met een auditieve, communicatieve en/of zintuiglijke beperking en/of met een autistisch spectrum stoornis. Hiervoor zet de stichting expertise in ten behoeve van kwalitatief goed onderwijs, passende zorg en dienstverlening en duurzame ontwikkeling. Ook levert de stichting stafdiensten aan organisaties en instellingen die hetzelfde doel nastreven.

De stichting wil haar doel bereiken door specifieke kennis, vaardigheden, producten en diensten in te zetten vanuit de stichting Koninklijke Kentalis en haar verbonden stichtingen en andere inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van projecten en initiatieven binnen de artikel 2 genoemde doelstelling. De stichting heeft niet het doel om winst te maken.

Bestuur
De stichting is hoofdelijk verbonden voor de schulden van de rechtspersonen waarmee zij, onder bestuur van de stichting Koninklijke Kentalis, een groep vormt.

Bestuur stichting Koninklijke Kentalis:

  • Oscar Dekker (CEO)
  • Sandra Beuving

Door het bestuur gemachtige persoon:

  • Jolanda Dwarswaard (directeur Kentalis Academie)

Directie:

  • Maria Brons (manager Kentalis International)

Beloningsbeleid

Onkostenvergoeding bestuur
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten.

Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur
Niet van toepassing.

Toelichting vergoeding bestuur
Lidmaatschap van het bestuur is een onbezoldigde functie.

Beloningsbeleid medewerkers
Medewerkers zijn in dienst van stichting Koninklijke Kentalis en worden beloond conform CAO Gehandicaptenzorg.

Statuten Kentalis International Foundation
Strategisch plan 2018-2022 Kentalis International
Jaarverslag en balans 2020 Kentalis International

Inkoopvoorwaarden

Kentalis besteedt een deel van haar werk uit. Diensten en de inkoop van (medische) materialen, maar ook bouw en onderhoud van onze panden. We zorgen dat onze Europese, nationale aanbestedingen en inkooptrajecten eerlijk en transparant verlopen. Hieronder vind je de regelingen die van toepassing zijn op onze inkopen & contracten.

ANBI-status

Kentalis heeft een ANBI-status. Dit betekent dat Kentalis de status heeft van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor de belastingdienst is Kentalis een goed doel. De belastingdienst stelt eisen aan een ANBI-status. Een organisatie die daaraan voldoet krijgt de status.