Kentalis Arnhem

Bij onze locatie in Arnhem helpen we kinderen en jongeren die veel moeite hebben met communiceren door hun gehoorverlies of taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ze krijgen hier de behandeling die zij nodig hebben, individueel of in een groep. Het doel van de behandeling is dat communiceren weer leuk wordt. 

Behandeling voor peuter & kleuter met TOS of gehoorverlies

Kinderen tot vijf jaar kunnen bij onze locatie in Arnhem terecht voor vroegbehandeling. De kinderen die hier komen, durven zich vaak niet meer te uiten of hebben veel frustraties door hun communicatieproblemen. De medewerkers stimuleren de taal- en spraakontwikkeling op een speelse manier. Individueel of in een groep. Ze werken hierin altijd samen met ouders. Het kind leert zo communiceren en omgaan met leeftijdsgenootjes. Ouders leren ook hoe zij thuis de communicatieve ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

Lees meer over vroegbehandeling voor peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of vroegbehandeling voor peuters en kleuters met gehoorverlies.

Behandeling voor kinderen & jongeren met TOS of gehoorverlies

Kinderen en jongeren die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, kunnen bij onze locatie in Velp terecht voor individuele behandeling of groepsbehandeling als zij behoefte hebben aan extra ondersteuning. We werken dan bijvoorbeeld aan hun sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Pedagogisch behandelaar Rob Janssen: “De kinderen die bij de intensieve groepsbehandeling komen, voelen zich vaak heel onbegrepen. Ze weten niet precies wat er misgaat, maar missen de aansluiting bij leeftijdsgenootjes, omdat overal taal voor nodig is. Hier gaan we samen aan werken." Lees het hele verhaal over de intensieve groepsbehandeling.

Lees meer over behandeling voor kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of behandeling voor kinderen en jongeren met gehoorverlies.

Ijsselburcht 4
6825 BP
Arnhem
026 352 59 00