Nieuws

Bijzonder hoogleraar Saskia Damen

Saskia Damen: ‘Met gebundelde krachten op weg naar de meest effectieve en duurzame behandelmethode voor personen met meervoudige beperkingen’

Senior onderzoeker Saskia Damen (49) van de Kentalis Academie heeft naast haar functie bij Kentalis per 1 september nog een mooie aanstelling op haar naam staan. Per die datum is zij ook bijzonder hoogleraar Communicatief Meervoudige Beperking (CMB) en Doofblind (DB) bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De leerstoel krijgt als titel: 'Ontwikkeling en leren van personen met communicatief

Cliënt met gebarentaal in contact met behandelaar/docent

Via ‘Coping met Usher’ professionals beter toegerust op ondersteuning gezinnen met syndroom van Usher

Zaterdag 17 september is het International Usher Awareness Day. Een mooi moment om ons project ‘Coping met Usher’ (CmU) onder de aandacht te brengen. Het syndroom van Usher is een ingrijpende erfelijke aandoening die uiteindelijk doofblindheid veroorzaakt. In het project CmU is onderzoek gedaan naar de behandeling die Kentalis biedt aan gezinnen met een kind met het syndroom van Usher. In het

Psychische problemen bij dove of slechthorende kinderen of jongeren

Psychische problemen bij dove of slechthorende kinderen en jongeren: dit kun je doen

Informatie voor verwijzers en andere betrokkenen

Psychische problemen komen bij kinderen en jongeren met een auditieve beperking anderhalf tot drie keer zo vaak voor als bij horende leeftijdgenoten. Deze problemen vallen echter minder snel op. Dove en slechthorende kinderen krijgen daardoor vaak te laat of geen hulp. Hierdoor kunnen lichte psychische problemen uitgroeien tot een ernstige stoornis

Omgevingsfactoren TOS

TOS gaat niet alleen over taal. Bekijk de animatie

Bij sommige kinderen verloopt de taalontwikkeling niet goed. Er is mogelijk sprake van TOS: een taalontwikkelingsstoornis. Wij nemen je mee door de complexiteit van TOS, vanuit een neuropsychologisch perspectief. Dit perspectief maakt het samenspel zichtbaar tussen taal, cognitie, sociaal-emotioneel functioneren en omgeving.”

Communiceren als je doofblind bent

Coping met Usher – eerste resultaten pilot binnen

Wist jij al dat een proef met een nieuw behandelaanbod voor mensen met het syndroom van Usher een rapportcijfer 8 scoort? Dat blijkt uit de eerste resultaten van het project 'Coping met Usher'. Het syndroom van Usher is een ingrijpende erfelijke aandoening die doofblindheid veroorzaakt.

Toolkit Elkaar Verstaan & Begrijpen

Toolkit ‘Elkaar Verstaan en Begrijpen’ voor regulier onderwijs

Kentalis heeft een nieuwe gratis toolkit ontwikkeld voor leerkrachten, docenten en ambulant begeleiders met een dove of slechthorende leerling in de klas. De toolkit helpt in de zoektocht naar informatie.

Kind met gehoorverlies

Leren lezen als je doof bent

Een beginnende lezer leert klanken koppelen aan letters. Maar hoe doe je dat als je moedertaal helemaal geen klanken kent, zoals bij de Nederlandse Gebarentaal? Dat is knap lastig; dove kinderen lopen dan ook een groter risico om laaggeletterd te worden. Goed leesonderwijs kan dit voorkomen.

Boek: Taal in het kwadraat

Onderzoekers Kentalis schrijven nieuw boek: Taal in het kwadraat

Deze week verscheen het boek Taal in het kwadraat, geschreven door vier onderzoekers van Kentalis. Het boek biedt de laatste actuele inzichten hoe we kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) beter toerusten voor gelijkwaardige participatie in de samenleving.  En hoe we de wereld zo kunnen ontwerpen dat deze ook voor kinderen met TOS toegankelijk is.

Taalontwikkelingsstoornis (TOS): de feiten op een rij in 27 talen

Deze week lanceerde Raising Awareness of Developmental Language Disorder (RADLD) de factsheet Taalontwikkelingsstoornis (TOS): de feiten op een rij. De factsheet is ontwikkeld als handig hulpmiddel voor ouders en professionals en is in maar liefst 27 talen beschikbaar. Kentalis onderzoekers Jet Isarin en Mirjam Blumenthal hebben de Nederlandse vertaling verzorgd.

ontspanningsoefeningen in gebarentaal

Ontspanningsoefeningen in gebarentaal

Het coronavirus heeft grote invloed op het leven van mensen die doof of slechthorend zijn. En dat kan spanning opleveren. Samen met GGMD hebben we filmpjes ontwikkeld met ontspanningsoefeningen in Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Online prentenboek over corona voor kinderen met TOS

Prentenboekje over corona voor jonge kinderen met TOS

Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) die vroegbehandeling van Kentalis krijgen en nu vanwege de corona situatie thuiszitten, is er een nieuw prentenboekje verschenen. Dit boekje helpt ouders uit te leggen waarom hun kind thuis is, wat corona is, wat ze kunnen doen om niet ziek te worden en wat voor leuke dingen zij samen met hun ouders thuis kunnen doen.

Coachingspakket drank, drugs en gamen

Coachingspakket over drank, drugs en gamen voor dove en slechthorende jongeren

Geef je les aan dove en slechthorende jongeren en wil je drank, drugs en games bespreekbaar maken? Of werk je op een behandelgroep waar drank- of drugsgebruik bij jongeren mogelijk een rol speelt? Speciaal voor dove en slechthorende jongeren is er een coachingspakket beschikbaar in gebarentaal om het gebruik van drank en drugs en het spelen van games op een laagdrempelige manier te bespreken. In