Nieuws

Ambulante begeleiding bij Kentalis

Kentalis ambulante dienstverlening scoort dikke 8

Kentalis ambulante dienstverlening heeft net als in 2021 een dikke 8 als rapportcijfer gekregen voor hun expertise en inzet. Dit blijkt uit het ervaringsonderzoek dat onder leerlingen, studenten, ouders, scholen en ambulant begeleiders is gehouden. 

Logopedist Tineke Post

TOS-weken: ‘’Vanuit Theory of Mind zoveel meer zicht op TOS’’

Tineke Post werkt ruim 11 jaar als logopedist op het Kentalis Compas College in Oss. Ze is betrokken bij de start en ontwikkeling van de training ToMinZicht en geeft de training aan groepen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Deze training richt zich op het kunnen verplaatsen in wat anderen voelen, denken of willen, oftewel Theory of Mind (ToM). Tineke vertelt over haar ervaringen

Lidy Smit onderzoeker bij Kentalis

TOS-weken: Wat levert de training ToMinZicht Theory of Mind jongeren met TOS tot nu toe op?

Lidy Smit is senior onderzoeker bij Kentalis en doet onderzoek aan de Radboud Universiteit. Half juni startte zij met de afronding van haar proefschrift, dat komend najaar klaar zal zijn. Onder de vleugels van bijzonder hoogleraar Constance Vissers leidt Lidy het onderzoek ToMinZicht. Je kunnen verplaatsen in wat anderen voelen, denken of willen noemen we Theory of Mind (of ToM). Lidy ontwikkelde

Voormalig hoofdgebouw Kentalis

Kentalis verkoopt voormalig hoofdgebouw aan BPD

Sint-Michielsgestel, 21 juni 2023 – Het voormalig hoofdgebouw en een deel van het terrein van Koninklijke Kentalis aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel krijgen een nieuwe eigenaar. Per 1 september 2023 komt het historische monument en een deel van het omliggende terrein in handen van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Ook met deze nieuwe eigenaar blijft de locatie een bijzondere rol spelen

Dit is Len Martijn

TOS-weken: Omgaan met trauma’s bij jongeren TOS/DSH

Wat weten we van leerlingen met TOS/DSH omtrent hun kwetsbaarheid bij het ervaren van ingrijpende gebeurtenissen, hun stress en veerkracht? Len Martijn, orthopedagoog-generalist en autismespecialist bij Stichting VierTaal, onderzoekt dit als onderdeel van haar promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit. Haar team promotoren bestaat uit collega’s van Kentalis. Haar onderzoek richt zich specifiek

Elke Arts, Kentalis Academie

TOS-weken: Versterken van sociaal-emotioneel functioneren door virtual reality (VR)-training

Tijdens de jaarlijkse Slimme Zorg Estafette in februari van dit jaar stond innovatie in zorg, welzijn en preventie centraal. Het onderzoek ‘InterAction’ van Kentalis en de Radboud Universiteit Nijmegen sluit daar mooi bij aan. Onderzoeker Elke Arts legt uit hoe het sociaal-emotioneel functioneren van jongeren mogelijk versterkt kan worden door een virtual reality (VR)-training.

Kwaliteitsrapport Wonen & Dagbesteding 2022

Kwaliteitsrapport 2022 Wonen & Dagbesteding

Op 30 mei is het Kwaliteitsrapport van Wonen en Dagbesteding over 2022 verschenen. In het rapport kun je lezen hoe we het afgelopen jaar hebben gewerkt aan waardevolle zorg, het realiseren van een orthocommunicatief klimaat en hoe we zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij de wensen en behoeften van onze cliënten en hun naasten.

Kwaliteitsrapport Extramurale Zorg 2022

Kwaliteitsrapport Extramurale Zorg

In april verscheen het kwaliteitsrapport van de Extramurale Zorg van Kentalis. In het rapport kun je lezen hoe we werken aan succesvolle zorg, deskundige hulp, samenwerking met anderen en hoe we leren en verbeteren.

Foto: Loes Wauters. Loes draagt een grijs jasje, heeft donker haar en een bril.

Dr. Loes Wauters benoemd tot bijzonder hoogleraar


Met ingang van 1 april jl. is dr. Loes Wauters benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Hiermee volgt zij Harry Knoors op, die de leerstoel ‘Opvoeding van en onderwijs aan slechthorende en dove kinderen en jongeren’ van 2003 tot medio 2022 bekleedde. Kentalis ondersteunt de onderzoeksprogramma’s die gekoppeld zijn aan de leerstoel.

Loes vertelt meer over deze unieke

Afbeelding: Constance Vissers

Oratietekst 'Taal in het kwadraat' nu beschikbaar

Heb je de oratie van Kentalis onderzoeker Constance Vissers over taalontwikkelingsstoornissen vorig jaar gemist? De tekst van de oratie is nu terug te lezen en digitaal beschikbaar.

ZG in beeld, cover rapport

Met ‘big data’ op een nieuwe en andere manier onderzoek doen: Eline Heppe over onderzoek ‘ZG in beeld’

Eline Heppe is senior onderzoeker binnen de Kentalis Academie en de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar functie is Eline altijd alert op nieuwe methodes om onderzoek te doen. Vooral nieuwe methodes die ook representatievere en betrouwbare resultaten opleveren. Voorbeeld van een onderzoek dat volgens een nieuwe manier is gedaan, is ‘ZG in beeld’. Dit onderzoek richt zich op de arbeidsparticipatie

Cliënt met gebarentaal in contact met behandelaar/docent

Via ‘Coping met Usher’ professionals beter toegerust op ondersteuning gezinnen met syndroom van Usher

Zaterdag 17 september is het International Usher Awareness Day. Een mooi moment om ons project ‘Coping met Usher’ (CmU) onder de aandacht te brengen. Het syndroom van Usher is een ingrijpende erfelijke aandoening die uiteindelijk doofblindheid veroorzaakt. In het project CmU is onderzoek gedaan naar de behandeling die Kentalis biedt aan gezinnen met een kind met het syndroom van Usher. In het