Nieuws

Inschrijving TDL 2019 gestart

Inschrijving TDL 2019 gestart

De inschrijving voor Teaching Deaf Learners 2019 is gestart: hét internationale congres op het gebied van onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Ontmoet vakcollega’s en laat je drie dagen lang inspireren door nationale en internationale experts.

Behandeling en cognitieve gedragstherapie bij tinnitus

Behandeling op basis van cognitieve gedragstherapie bij tinnitus

De laatste weken is er in de media veel aandacht voor het thema tinnitus en psychologische zorg middels cognitieve gedragstherapie bij tinnitus. Mensen die veel last hebben van tinnitus, kunnen bij drie audiologische centra van Kentalis terecht voor deze vorm van zorg. Cognitieve gedragstherapie is wetenschappelijk bewezen effectief bij tinnitus.

Kentalis De TaalSter

Feestelijke mijlpijl samenvoeging Kentalis Terwindt en Kentalis Martinus van Beek

Een aantal jaar geleden is gestart met de voorbereidingen voor het samenvoegen van de scholen Kentalis Terwindt in Groesbeek en Martinus van Beek in Nijmegen. Met deze samenvoeging kan de aanwezige expertise nog beter worden ingezet voor de onderwijsbehoefte van leerlingen.

Boek: deaf education beyond the Western world

Net verschenen: Deaf education beyond the Western world

Harry Knoors en Maria Brons (Kentalis) en Marc Marschark (National Technical Institute for the Deaf) zijn de samenstellers van het boek ‘Deaf education beyond the Western world’. Dit boek is net verschenen bij uitgever Oxford University Press in New York.

Ontspanningsoefeningen Kentalis en GGMD

Ontspanningsoefeningen in gebarentaal

GGMD en Kentalis hebben bestaande ontspanningsoefeningen op film gezet voor dove en slechthorende kinderen en jongeren met psychische klachten. Zij kunnen tijdens hun behandeling deze oefeningen doen. De oefeningen worden in de filmpjes voorgedaan en verteld in Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Minister Hugo de Jonge en Niek

Minister Hugo de Jonge bezoekt woongroep voor mensen met een communicatief meervoudige beperking

Minister Hugo de Jonge bracht vandaag een werkbezoek aan medewerkers en bewoners van een woongroep van Kentalis in Sint-Michielsgestel. Hij ontmoette bewoner Niek, die een communicatief meervoudige beperking heeft. Ook ging hij uitgebreid in gesprek met medewerkers over het belang van wetenschappelijk onderzoek en innovatie, samenwerken, het delen van kennis en zorg op maat voor deze cliënten.

Leerlingen vertellen waarom ze trots zijn op hun school

Kentalis Talent en Kentalis Rafael opnieuw Excellente School

Twee speciale scholen van Kentalis hebben vandaag alle reden voor een feestje; Kentalis Rafaël en Kentalis Talent ontvingen van de onderwijsinspectie wederom het predicaat 'Excellente School'. Een bijzondere prestatie waar de leerlingen, ouders en medewerkers erg trots op zijn.

Belangstelling informatiemarkt hoofdgebouw Kentalis

Grote belangstelling informatiemarkt gebouwen en terrein van Kentalis in Sint-Michielsgestel

Ruim 300 belangstellenden bezochten dinsdag 27 november de informatiemarkt over de transformatie van het Kentalis-terrein in Sint-Michielsgestel. Kentalis organiseerde de bijeenkomst samen met de gemeente Sint-Michielsgestel en de Erfgoedfabriek van de provincie Noord-Brabant.

Vluchtelingen kinderen en onderwijs

Wat hebben dove en slechthorende vluchtelingenkinderen nodig op school?

Dove en slechthorende vluchtelingenkinderen hebben door verschillende factoren meer begeleiding nodig op school, blijkt uit onderzoek van Peia Prawiro-Atmodjo en Ben Elsendoorn. Ook vinden de leerkrachten van deze kinderen het belangrijk om ervaringen met elkaar te  delen en van elkaar te leren.

Dove leerling

Sprong Vooruit: op weg naar een landelijk expertisecentrum voor onderwijs aan doven en slechthorenden

Sprong Vooruit bestaat 20 jaar! Begonnen als werkgroep van deskundigen voor onderwijs aan dove en ernstig slechthorende leerlingen heeft Sprong Vooruit zich in de loop der jaren meer en meer ontwikkeld tot het expertisecentrum voor deze speciale doelgroep.

Zintuigenverhalen

Kinderen met cmb communiceren meer tijdens Zintuigenverhalen

Voorlezen is goed voor de ontwikkeling van kinderen, maar hoe lees je voor als een kind een communicatief meervoudige beperking (CMB) heeft en bestaande methoden niet aansluiten? Uit onderzoek van Kentalis en de Radboud Universiteit blijkt dat deze kinderen meer en gevarieerder communiceren tijdens een Zintuigenverhaal.

TOS en de sociaal-emotionele ontwikkeling

Onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS

Welke gevolgen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS) voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen? Welke sociale problemen ervaren deze kinderen? En hoe kun je deze kinderen begeleiden? Onderzoeker Neeltje van den Bedem deed hier promotieonderzoek naar aan de Universiteit Leiden, een onderzoek dat Kentalis heeft gesteund.