Nieuws

TOS-check app

TOS-check app: eerste check of kind een taalontwikkelingsstoornis heeft

De één loopt eerder dan de ander, en de één praat eerder dan de ander. Dat is helemaal niet gek want elk kind heeft zijn  eigen tempo. Toch kun je je als ouder behoorlijk veel zorgen maken als je kind niet begint met praten. En wat doe je dan? In de Week van het Jonge Kind vragen we aandacht voor de vroegsignalering van een taalontwikkelingsstoornis.

Coronavirus en Kentalis

Coronavirus aangescherpte maatregelen zorg en onderwijs (1 april)

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen gelden verscherpte maatregelen. Deze maatregelen gelden tot en met 28 april. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs en de zorg die wij bieden. Alle ouders en verzorgers hebben hierover bericht gekregen. Voor meer informatie kun je terecht bij de specifieke locaties.

Audiologisch centrum Arnhem

Vier audiologische centra krijgen pluim voor kwaliteit

De audiologische centra (AC’s) in Den Haag, Arnhem en Sint-Michielsgestel hebben een certificaat voor kwaliteit gekregen. Met het certificaat voldoen de AC’s aan de kwaliteitseisen die Brancheorganisatie FENAC heeft opgesteld. In 2018 ontving het audiologisch centrum in Amsterdam al een certificaat. De controle is uitgevoerd door externe auditor, Certificatie in de Zorg.

Coronavirus en Kentalis

Voorbereidingen coronavirus

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland neemt toe. Als onderwijs- en zorgorganisatie is het beschermen van leerlingen, cliënten, bewoners en medewerkers onze prioriteit. We volgen dan ook nauwgezet de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

VR voor leerlingen met TOS

Inzet VR voor leerlingen met TOS

Kun je virtueel ervaringen opdoen en vaardigheden leren die in de hedendaagse maatschappij vaak niet mogelijk zijn? In het project VIREXPO werkt Kentalis aan het verbeteren van communicatieve vaardigheden en het verminderen van gedragsproblematiek bij leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dat gebeurt met behulp van interactieve Virtual Reality Exposure.

Wij doen wetenschappelijk onderzoek naar doof(blind)heid, slechthorendheid, cmb en TOS

Meerjarige subsidie sector auditief- en communicatief

ZonMw kent een meerjarige subsidie toe aan de sector voor dove en slechthorende cliënten en cliënten met een taalontwikkelingsstoornis. Met de subsidie kan de sector de komende drie jaar verschillende projecten doen op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek, kennisdeling, ontwikkeling en (technologische) innovatie.

Intensieve samenwerking VMBO Singelland-VHS

VMBO Singelland-VHS en Kentalis werken intensief samen voor leerlingen met TOS

Steeds vaker gaan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) naar een reguliere middelbare school. Kentalis is een landelijke organisatie die ondersteuning biedt aan deze leerlingen. Meestal gebeurt dat op individuele basis. Op VMBO Singelland-VHS in Drachten gooien ze het over een geheel andere boeg.

Onderzoek Helen Blom

Leesproblemen bij doven en slechthorenden ook met hypertekst

Dove of slechthorende jongeren hebben veel meer problemen met lezen dan gemiddeld. Naar schatting is ongeveer 70 procent van hen op volwassen leeftijd laaggeletterd. Helen Blom, onderzoeker bij Kentalis, deed onderzoek onder dove en slechthorende jongeren en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis naar het lezen van online teksten. Hyperlinks blijken daarbij een struikelblok.

Aandacht voor onzichtbare TOS

Als taal geen feestje is: aandacht voor onzichtbare TOS in Drenthe

We slaan de handen ineen met Pento en de Hanzehogeschool Groningen om extra aandacht te vragen voor de -  te vaak nog - onzichtbare taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zo'n 70 studenten logopedie bezoeken in februari en maart alle basisscholen in Drenthe plus een aantal kinderopvangcentra met een TOS-tas, onder het mom 'Als taal geen feestje is.'

Bijeenkomsten voor tinnitus

Informatiebijeenkomst tinnitus in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis

De polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ons Audiologisch Centrum organiseren informatiebijeenkomsten over Tinnitus. De KNO-arts, een audioloog en een psycholoog geven je uitgebreide informatie over tinnitus. Informatie over de mogelijke oorzaak, de gevolgen van tinnitus en welke behandelingen er zijn.

Bijeenkomsten voor tinnitus

Bijeenkomsten tinnitus in samenwerking met Ziekenhuis Rijnstate

Heb je tinnitus en heb je behoefte aan meer informatie? Ons Audiologisch Centrum en KNO-artsen van Ziekenhuis Rijnstate organiseren speciale informatiebijeenkomsten over dit onderwerp.

Coachingspakket drank, drugs en gamen

Coachingspakket over drank, drugs en gamen voor dove en slechthorende jongeren

Geef je les aan dove en slechthorende jongeren en wil je drank, drugs en games bespreekbaar maken? Of werk je op een behandelgroep waar drank- of drugsgebruik bij jongeren mogelijk een rol speelt? Speciaal voor dove en slechthorende jongeren is er een coachingspakket beschikbaar in gebarentaal om het gebruik van drank en drugs en het spelen van games op een laagdrempelige manier te bespreken.