Nieuws

Speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2)

Kijkje nemen op onze vso-scholen

Ook dit jaar kunnen nieuwe leerlingen en hun ouders kennismaken met onze vso-scholen. Dat kan op afspraak. Reguliere open dagen zijn nu helaas niet mogelijk vanwege corona.

Kind met gehoorverlies

Leren lezen als je doof bent

Een beginnende lezer leert klanken koppelen aan letters. Maar hoe doe je dat als je moedertaal helemaal geen klanken kent, zoals bij de Nederlandse Gebarentaal? Dat is knap lastig; dove kinderen lopen dan ook een groter risico om laaggeletterd te worden. Goed leesonderwijs kan dit voorkomen.

Foto van de Kentalisshop

Neem een kijkje in de nieuwe webshop van Kentalis!

Heb je het al gezien? Kentalis heeft een nieuwe webshop. Er is er hard gewerkt aan deze webshop en we mogen trots zijn op het resultaat!

Cliënt voor pictobord

Deelkrachtproject over het welbevinden van mensen met CMB

Wat is welbevinden? Als je in een woordenboek kijkt dan staat daar ‘je gelukkig voelen’. Je gelukkig voelen is belangrijk. Als je je gelukkig voelt, dan ben je bijvoorbeeld vrolijker. Ook word je minder vaak ziek en je voelt minder stress. Meestal kan je zelf vertellen waar je gelukkig van wordt. Soms gaat dat anders.

Deelkracht

Functionele definitie van doofblindheid

B​en je doof of slechthorend, dan ben je auditief beperkt. Ben je blind of slechtziend, dan ben je visueel beperkt. Ben je doof én blind, slechthorend én slechtziend, slechthorend én blind of doof én slechtziend, dan ben je doofblind. Iemand met doofblindheid is dus auditief én visueel beperkt. Het lijkt vrij simpel, 1 en 1 is 2, maar het is verre van.

Deelkracht

TOSKoploper: de weg naar zelfstandigheid

Wanneer een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij een kind gesignaleerd wordt, zijn er verschillende manieren om de taal- en spraakontwikkeling van het kind te verbeteren. Er wordt gekeken naar welke obstakels er zijn voor het kind. En vervolgens naar handvatten om het zelfvertrouwen te vergroten. Er wordt relatief veel onderzoek gedaan naar kinderen met TOS.

Communiceren als je doofblind bent

Heb je ervaring met een beperking in horen én zien? We zijn op zoek naar jou!

We zoeken mensen die een vragenlijst willen invullen over hulpmiddelen voor mensen met een beperking in horen én zien (doofblindheid). Daarmee krijgen we inzicht in welke hulpmiddelen er zijn  voor mensen met doofblindheid en hoe bruikbaar en effectief deze zijn.

Deelkracht - Beelden bij gehoorverlies

Beelden bij gehoorverlies: videoportretten voor meer begrip en herkenning

In Nederland wonen zo’n 1,5 miljoen mensen die doof of slechthorend zijn. Zij horen minder of geen gesproken taal en kunnen daardoor niet alles wat er om hen heen gebeurt goed volgen. Aan de hand van diverse persoonlijke portretten vertellen mensen met gehoorverlies over hun leven en de keuzes die zij hebben gemaakt. Het eerste portret verschijnt in de week van 15 november.

Doofblind - Samenwerking met Vilans

Deelkracht en Vilans Hulpmiddelenwijzer werken samen aan betere kennis voor mensen met doofblindheid

Deelkracht en Vilans Hulpmiddelenwijzer werken samen aan betere kennis voor mensen met doofblindheid, een combinatie van doof-/slechthorendheid en blind-/slechtziendheid. De samenwerking komt tot uiting in een speciale informatiepagina op Vilans Hulpmiddelenwijzer, samen met vijf nieuwe hulpmiddelenpagina’s en eigen tags voor deze aandoening.

Speakaboo

Friese versie in Speakaboo-app voor logopedisten beschikbaar

Alle Friestalige kinderen in Fryslân groeien meertalig op. Meestal gaat dit goed, maar niet altijd en die kinderen worden dan vaak doorverwezen naar een logopedist. Logopedisten krijgen pas een goed beeld van de taal- en spraakontwikkeling van meertalige kinderen als zij die kinderen in al hun talen kunnen onderzoeken.

Werken bij Kentalis als logopedist

Werken als logopedist bij Kentalis

Werken bij Kentalis als logopedist is erg divers. Wat deze functies binnen Kentalis gemeen hebben, is dat het écht anders is dan bijvoorbeeld werken op een praktijk of in een ziekenhuis. Bij de ene vacature ligt de nadruk op groepsbehandeling van kinderen of op samenwerking met leerkrachten. Bij de andere op diagnostiek bij jongeren of intensieve behandeltrajecten.

Kentalis hoofdgebouw

Uitnodiging vervolgbijeenkomst: omgevingsdialoog veranderingen Kentalis-terrein

Op 21 oktober van 19.00-20.30 uur organiseert Kentalis een vervolgbijeenkomst over de veranderingen op het terrein aan de Theerestraat. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Blauwe Zaal van het Hoofdgebouw aan de Theerestraat 42. Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit om zich aan te melden.