Nieuws

Wij doen wetenschappelijk onderzoek naar doof(blind)heid, slechthorendheid, cmb en TOS

Meerjarige subsidie sector auditief- en communicatief

ZonMw kent een meerjarige subsidie toe aan de sector voor dove en slechthorende cliënten en cliënten met een taalontwikkelingsstoornis. Met de subsidie kan de sector de komende drie jaar verschillende projecten doen op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek, kennisdeling, ontwikkeling en (technologische) innovatie.

Intensieve samenwerking VMBO Singelland-VHS

VMBO Singelland-VHS en Kentalis werken intensief samen voor leerlingen met TOS

Steeds vaker gaan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) naar een reguliere middelbare school. Kentalis is een landelijke organisatie die ondersteuning biedt aan deze leerlingen. Meestal gebeurt dat op individuele basis. Op VMBO Singelland-VHS in Drachten gooien ze het over een geheel andere boeg.

Onderzoek Helen Blom

Leesproblemen bij doven en slechthorenden ook met hypertekst

Dove of slechthorende jongeren hebben veel meer problemen met lezen dan gemiddeld. Naar schatting is ongeveer 70 procent van hen op volwassen leeftijd laaggeletterd. Helen Blom, onderzoeker bij Kentalis, deed onderzoek onder dove en slechthorende jongeren en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis naar het lezen van online teksten. Hyperlinks blijken daarbij een struikelblok.

Aandacht voor onzichtbare TOS

Als taal geen feestje is: aandacht voor onzichtbare TOS in Drenthe

We slaan de handen ineen met Pento en de Hanzehogeschool Groningen om extra aandacht te vragen voor de -  te vaak nog - onzichtbare taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zo'n 70 studenten logopedie bezoeken in februari en maart alle basisscholen in Drenthe plus een aantal kinderopvangcentra met een TOS-tas, onder het mom 'Als taal geen feestje is.'

Bijeenkomsten voor tinnitus

Informatiebijeenkomst tinnitus in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis

De polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ons Audiologisch Centrum organiseren informatiebijeenkomsten over Tinnitus. De KNO-arts, een audioloog en een psycholoog geven je uitgebreide informatie over tinnitus. Informatie over de mogelijke oorzaak, de gevolgen van tinnitus en welke behandelingen er zijn.

Bijeenkomsten voor tinnitus

Bijeenkomsten tinnitus in samenwerking met Ziekenhuis Rijnstate

Heb je tinnitus en heb je behoefte aan meer informatie? Ons Audiologisch Centrum en KNO-artsen van Ziekenhuis Rijnstate organiseren speciale informatiebijeenkomsten over dit onderwerp.

Onderteking intentieverklaring samenwerking met De Brug, Cambium College en Gemeente Zaltbommel

Intentie samenwerking met De Brug, Cambium College en gemeente Zaltbommel

Kentalis Compas College uit Sint-Michielsgestel tekent een intentieverklaring met Praktijkonderwijs De Brug, Cambium College en de gemeente Zaltbommel. Samen onderzoeken we de mogelijkheden van een langdurige samenwerking en de vormgeving van Passend Onderwijs. Zo vergroten we de kansen voor dove en slechthorende leerlingen, zowel in het vervolgonderwijs als op de arbeidsmarkt.

Predicaat Excellente School Compas Oss

Compas College in Oss ontvangt predicaat Excellente School

Vandaag was het feest bij Kentalis Compas College in Oss. Op onze school voor voortgezet speciaal onderwijs volgen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) praktijkonderwijs of het vmbo. Wij mogen ons de komende drie jaar een ‘Excellente School’ noemen. Een bijzondere prestatie waar onze medewerkers, leerlingen en ouders erg trots op zijn.

Terugblik geslaagde kennisdag

Philadelphia en Kentalis kijken terug op geslaagde kennisdag

Hoe communiceer je met mensen die een communicatief meervoudige beperking hebben of doofblind zijn? Die vraag stond centraal tijdens de kennisdag CMB 'Ervaren wat werkt!' op 29 november. Ruim 400 professionals kwamen naar De Werelt in Lunteren om informatie te halen en te delen. Met 35 workshops was het kennisaanbod enorm.

MediaMasters 2019

Leerlingen van Prof. Huizingsschool winnen MediaMasterswedstrijd

Wat zijn wij ongelofelijk trots op onze leerlingen van groep T7 van de Prof. Huizingsschool! Groep T7 is de ‘Meest mediawijze klas van het speciaal onderwijs’ geworden tijdens de negende editie van MediaMasters: Nederlands grootste mediawijsheidwedstrijd. Samen met 285 klassen uit het speciaal onderwijs maakten zij een week lang opdrachten over de kansen en gevaren van de (digitale) media.

Coachingspakket drank, drugs en gamen

Coachingspakket over drank, drugs en gamen voor dove en slechthorende jongeren

Geef je les aan dove en slechthorende jongeren en wil je drank, drugs en games bespreekbaar maken? Of werk je op een behandelgroep waar drank- of drugsgebruik bij jongeren mogelijk een rol speelt? Speciaal voor dove en slechthorende jongeren is er een coachingspakket beschikbaar in gebarentaal om het gebruik van drank en drugs en het spelen van games op een laagdrempelige manier te bespreken.

Nieuwbouw Kentalis Arnhem

Nieuwbouw in Arnhem: Een bijzondere locatie waar zorg en onderwijs elkaar ontmoeten

Naar verwachting zal in de zomer van 2021 er een nieuw pand worden geopend aan de Hommelseweg in Arnhem. Een prachtig pand dat van alle gemakken wordt voorzien om zo de beste zorg en onderwijs te kunnen bieden aan onze leerlingen en cliënten.