Nieuws

Kentalis hoofdgebouw

Digitale informatiebijeenkomsten voor inwoners

Kentalis is nauw verbonden met Sint-Michielsgestel. Dat was in het verleden zo en dat blijft zo in de toekomst. Ook nu Kentalis het hoofdgebouw en delen van het terrein gaat afstoten blijft de organisatie nauw verbonden met de gemeente.

Communicatieplusgroep Breda - Matté

Kentalismedewerker genomineerd voor VROEG-werker van het jaar

Kentalismedewerker Matté Schroder, pedagogisch behandelaar op de communicatieplusgroep in Breda, is genomineerd voor de verkiezing VROEG-werker van het jaar. In 2021 reikt Vakblad VROEG voor de eerste keer deze VROEG-prijs uit.

Inclusiever onderwijs krijgt handen en voeten in Zaltbommel

Inclusiever onderwijs krijgt handen en voeten in Zaltbommel

Samen met Praktijkonderwijs De Brug, Cambium College en de gemeente Zaltbommel willen we passend onderwijs concreet vormgeven en groeien naar inclusiever onderwijs. Zo worden de kansen van leerlingen met een gehoorbeperking vergroot zowel in het vervolgonderwijs als op de arbeidsmarkt. 

Informatiebijeenkomsten tinnitus

Onderzoek naar effectiviteit tinnitusbehandeling

Onze Audiologische Centra onderzoeken hoe effectief de tinnitusbehandeling is. Cliënten die hiervoor in behandeling zijn in Arnhem, Sint Michielsgestel en Eindhoven worden gevraagd hieraan deel te nemen. Met het beantwoorden van een aantal extra vragen gedurende de behandeling, dragen zij bij aan het onderzoek.

Kentalis Weerwoord

Al 10.000 aanmeldingen voor Weerwoord

Afgelopen week meldde de tienduizendste gebruiker zich aan voor Weerwoord: een website van Kentalis met lesmateriaal voor het vergroten van de woordenschat. Het materiaal is kosteloos te gebruiken. 

Deelkracht

Leven met CMB – Meer bewustzijn en bekendheid

U heeft een kind of naaste voor wie communiceren niet vanzelfsprekend is. U kunt hierdoor als geen ander benoemen wat de impact van het leven met een Communicatief Meervoudige Beperking (CMB) heeft op uw kind/naaste, uzelf en uw omgeving. Op welk moment heeft u baat gehad bij voorlichtings- en/of kennisproducten over de doelgroep of heeft u juist informatie gemist?

Wereld TOS dag 2019

Oktober wereld TOS maand

Op 16 oktober 2020 is het Wereld TOS Dag. Dit jaar vragen we niet één dag, maar een hele maand aandacht voor TOS. Dit doen we samen met andere organisaties zoals Auris, NSDSK, Pento, Viertaal en NVLF. Het thema van dit jaar is 'Herken TOS op jonge leeftijd'. 

Dove leerling

Nederlandse Gebarentaal officieel erkend

Voor veel doven en slechthorenden is 13 oktober 2020 een historische dag. Alle fracties in de Eerste Kamer hebben vandaag ingestemd op het initiatiefwetsvoorstel voor erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Intensieve groepsbehandeling TOS

Gelijke kansen voor ieder kind: Kentalis tekent maatschappelijk akkoord

Vandaag ondertekende Kentalis samen met de gemeente Groningen, kinderopvang instellingen en onderwijsinstellingen een maatschappelijk akkoord. De partijen willen dat elk kind de best mogelijke schoolloopbaan krijgt en slaan de handen ineen om dit te bereiken. Verschillende mooie initiatieven die hier aan bijdragen staan beschreven in het akkoord en worden de komende tijd uitgevoerd.

Coronavirus en Kentalis

Onderwijs, behandeling en wonen & dagbesteding opgestart

Het coronavirus heeft gevolgen voor het onderwijs en de zorg die wij bieden. We pakken we de zorg en onderwijs verantwoord en veilig op. Wij passen onze maatregelen aan op de richtlijnen van de RIVM en GGD. Alle ouders en verzorgers informeren wij hierover. Voor meer informatie kun je terecht bij de specifieke locaties.

Enquete Deelkracht

Vergroten van wederzijds begrip

Hoe weet je of een cliënt jou wel of niet begrepen of verstaan heeft? Hoe herken je de signalen van een gehoorverlies, een visuele beperking of een taalontwikkelingsstoornis?

verhuizing SMG Utrecht

Kentalis betrekt nieuwe locatie aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht

Op 26 oktober betrekken medewerkers van verschillende plaatsen de nieuwe Kentalis locatie aan de Van Vollenhovenlaan 659-661 in Utrecht. Vanuit Sint-Michielsgestel verhuizen de raad van bestuur en een aantal medewerkers van de ondersteunende diensten. Daarnaast gaan medewerkers vanuit de Vlampijpstraat Utrecht (audiologisch centrum en ambulante zorg) over naar deze nieuwe werkplek.