Nieuws

Kentalis hoofdgebouw

Uitnodiging vervolgbijeenkomst: omgevingsdialoog veranderingen Kentalis-terrein

Op 21 oktober van 19.00-20.30 uur organiseert Kentalis een vervolgbijeenkomst over de veranderingen op het terrein aan de Theerestraat. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Blauwe Zaal van het Hoofdgebouw aan de Theerestraat 42. Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit om zich aan te melden.

Het Zorg Innovatie Forum, Het Houten Huis, het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, SPOT Groningen, GGMD, Kentalis, gemeente Groningen en de Hanzehogeschool Groningen

Beeldentaal: cultuurparticipatie voor iedereen

Cultuurparticipatie toegankelijk maken voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en jongeren en jongvolwassenen met een auditieve beperking. Dat is het doel van het tweejarig project Beeldentaal dat morgen van start gaat in Groningen.

De kunstbus Almere

Kunstbus Almere toegankelijk voor dove en slechthorende kinderen

Dankzij een samenwerking tussen Deelkracht en Kleur in Cultuur rijdt er de komende vier weken een doofvriendelijke Kunstbus rond in Almere.

Symposium 'Als taal geen feestje is'

Aandacht voor TOS tijdens symposium, Wereld TOS Dag en schoolbezoek

In oktober slaan Kentalis, Pento en de Hanzehogeschool Groningen de handen ineen om extra aandacht te vragen voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). En dat is hard nodig. Want veel mensen hebben nog nooit gehoord van TOS.

Ambulante begeleidster leest samen met een jongetje

Onze ambulante begeleiding krijgt gemiddeld een 8,2!

Reguliere scholen, ouders en leerlingen waarderen de ambulante dienstverlening met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 op het tweejaarlijks ervaringsonderzoek. Door de corona en de lock down zijn de begeleidingsmogelijkheden zo goed mogelijk aangepast aan de situatie. Wij zijn dan ook trots op het resultaat, de hoge respons en de hoge waardering voor onze medewerkers!

Doofheid of slechthorendheid beleven voor en door kinderen

Voor kinderen is het moeilijk om in te schatten hoe het is om doof of slechthorend te zijn. In de workshop ‘D/SH-beleving’ kunnen zij dat met behulp van allerlei oefeningen zelf ervaren. Daarna bedenken de kinderen samen met de trainer hoe zij rekening kunnen houden met een doof of slechthorend kind in hun omgeving.

De onderzoekers samen in beeld

Onderzoek naar arbeidsparticipatie van mensen met auditieve beperking

Samen met het Bartiméus Fonds, Koninklijke Visio, Vrije Universiteit Amsterdam en het Amsterdam Center for Learning Analytics start Kentalis een onderzoek naar de arbeidsparticipatie van mensen die doof of slechthorend zijn. Eerder al verscheen het onderzoek ‘Visueel in Beeld’, waarin de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking werd onderzocht.

Leerling in de klas

Nieuwe naam Thorbecke: Kentalis College Zwolle

VSO Kentalis Thorbecke start het nieuwe schooljaar onder een nieuwe naam: Kentalis College Zwolle. Op Kentalis College Zwolle zitten leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben en/of die slechthorend zijn. Bijzonder is dat de school is gevestigd in een reguliere school: Thorbecke Scholengemeenschap.

Kentalis in top 100 favoriete werkgevers

Kentalis in top 100 favoriete werkgevers!

Elk jaar doet Intermediair onderzoek naar de favoriete werkgevers onder hoogopgeleiden. Wie de favoriete werkgevers zijn, wordt bepaald op basis van een open vraag. 4.500 ondervraagden mogen drie bedrijven noemen waarvoor ze het liefst willen werken. Dit jaar werd Kentalis vaak genoeg genoemd om een plaats in de top 100 te veroveren. 

Samenwerking Kentalis en Leerpark

Inclusiever onderwijs krijgt handen en voeten in Arnhem

Kentalis College Arnhem huist in bij Leerpark Arnhem. Met ingang van schooljaar 2021-2022 volgen leerlingen vanaf 12 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid de lessen aan de IJssellaan 89 in Arnhem: speciaal waar het moet, regulier waar het kan. Beide scholen willen zo inclusiever onderwijs vormgeven en tekenden hiervoor woensdag 21 juli een overeenkomst.

Jaaroverzicht 2020

Kentalis jaaroverzicht 2020 beschikbaar

Met trots presenteren we het jaaroverzicht van 2020. Het jaar waarin corona ons raakte. Gelukkig konden we rekenen op de inzet, flexibiliteit en vindingrijkheid van velen, waardoor we zorg en onderwijs zo goed mogelijk konden voortzetten. 

Wereld TOS dag 2021

Campagne en activiteiten op Wereld TOS Dag 2021

Op 15 oktober 2021 is het Wereld TOS Dag. Op deze dag wordt internationaal aandacht gevraagd voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). En dat is hard nodig, want veel mensen hebben nog nooit gehoord van TOS. Samen met andere organisaties organiseren wij activiteiten en lanceren wij een landelijke campagne.

ICED 2021

ICED 2021: wereldwijd congres over zorg en onderwijs aan dove kinderen

Aanstaande maandag 5 juli start de 23e editie van het ‘International Congress on the Education of the Deaf’ (ICED). Het congres duurt tot 8 juli en is een van de meest toonaangevende congressen op het gebied van opvoeding en onderwijs ten behoeve van kinderen die slechthorend of doof zijn. Vanwege de pandemie vindt het congres dit keer volledig virtueel plaats.