Nieuws

Nieuwbouw Kentalis Compas College Zaltbommel

Nieuwbouw Kentalis Compas College in Zaltbommel gestart

“Pak jij die kant?” gebaart Sogand. Lavin steekt de duim op. En daar gaat het bouwdoek met ‘Kentalis Compas College’ erop omhoog en wordt het opgehangen aan het hek. Schooldirecteur Sandra Hommers-Verhallen, de leerlingen Mohamed (19), Lavin (17) en Sogand (17) en onderwijswethouder Adrie Bragt draaien zich om. Na elkaar gebaren ze samen de zin: “Kentalis Compas College bouwt hier.” De stralende

Artikel - Een meertalig perspectief

Artikel HJK: een meertalig perspectief

Veel kinderen spreken thuis een andere taal dan het Nederlands. Aanvankelijk kan hun Nederlandse spraak anders klinken dan bij eentalige kinderen. Kennis van de meertalige klankontwikkeling helpt om jonge meertalige kinderen te ondersteunen en mogelijke problemen te signaleren.

Foto Kentalis hoofdgebouw

Complimenten van de gemeenteraad voor de Ontwikkelstudie Koninklijke Kentalis

Kentalis is blij dat de gemeenteraad gisterenavond unaniem heeft ingestemd met de zienswijze Ontwikkelstudie voor de verkoop van het hoofdgebouw en de te verkopen delen van het terrein aan de Theerestraat. De raad heeft de Ontwikkelstudie uitvoerig besproken en kan zich vinden in de ambities en de ruimtelijke opzet, maar heeft op enkele onderdelen aandachtspunten meegegeven. Daarnaast waren er

Communiceren als je doofblind bent

Coping met Usher – eerste resultaten pilot binnen

Wist jij al dat een proef met een nieuw behandelaanbod voor mensen met het syndroom van Usher een rapportcijfer 8 scoort? Dat blijkt uit de eerste resultaten van het project 'Coping met Usher'. Het syndroom van Usher is een ingrijpende erfelijke aandoening die doofblindheid veroorzaakt.

Toolkit Elkaar Verstaan & Begrijpen

Toolkit ‘Elkaar Verstaan en Begrijpen’ voor regulier onderwijs

Kentalis heeft een nieuwe gratis toolkit ontwikkeld voor leerkrachten, docenten en ambulant begeleiders met een dove of slechthorende leerling in de klas. De toolkit helpt in de zoektocht naar informatie.

Kind met gehoorverlies

Leren lezen als je doof bent

Een beginnende lezer leert klanken koppelen aan letters. Maar hoe doe je dat als je moedertaal helemaal geen klanken kent, zoals bij de Nederlandse Gebarentaal? Dat is knap lastig; dove kinderen lopen dan ook een groter risico om laaggeletterd te worden. Goed leesonderwijs kan dit voorkomen.

Foto van de Kentalisshop

Neem een kijkje in de nieuwe webshop van Kentalis!

Heb je het al gezien? Kentalis heeft een nieuwe webshop. Er is er hard gewerkt aan deze webshop en we mogen trots zijn op het resultaat!

Communiceren als je doofblind bent

Heb je ervaring met een beperking in horen én zien? We zijn op zoek naar jou!

We zoeken mensen die een vragenlijst willen invullen over hulpmiddelen voor mensen met een beperking in horen én zien (doofblindheid). Daarmee krijgen we inzicht in welke hulpmiddelen er zijn  voor mensen met doofblindheid en hoe bruikbaar en effectief deze zijn.

Kentalis hoofdgebouw

Uitnodiging vervolgbijeenkomst: omgevingsdialoog veranderingen Kentalis-terrein

Op 21 oktober van 19.00-20.30 uur organiseert Kentalis een vervolgbijeenkomst over de veranderingen op het terrein aan de Theerestraat. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Blauwe Zaal van het Hoofdgebouw aan de Theerestraat 42. Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit om zich aan te melden.

Ambulante begeleidster leest samen met een jongetje

Onze ambulante begeleiding krijgt gemiddeld een 8,2!

Reguliere scholen, ouders en leerlingen waarderen de ambulante dienstverlening met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 op het tweejaarlijks ervaringsonderzoek. Door de corona en de lock down zijn de begeleidingsmogelijkheden zo goed mogelijk aangepast aan de situatie. Wij zijn dan ook trots op het resultaat, de hoge respons en de hoge waardering voor onze medewerkers! De eventuele ontwikkelpunten

Kentalis in top 100 favoriete werkgevers!

Elk jaar doet Intermediair onderzoek naar de favoriete werkgevers onder hoogopgeleiden. Wie de favoriete werkgevers zijn, wordt bepaald op basis van een open vraag. 4.500 ondervraagden mogen drie bedrijven noemen waarvoor ze het liefst willen werken. Dit jaar werd Kentalis vaak genoeg genoemd om een plaats in de top 100 te veroveren. 

Cliënten breien en haken kunst voor aandacht voor doofblindheid

Een vlaggenmast bij de Rijksuniversiteit Groningen, een bankje bij de Bonifatiuskerk in Vries, een bijzondere vlag in Sint-Michielsgestel en een beeld van een jongen en meisje met fiets in Zoetermeer. Allemaal voorwerpen die met vrolijke breiwerken zijn bekleed, gemaakt door cliënten, leerlingen, hun familie en medewerkers van Kentalis. De locaties in Sint-Michielsgestel, Vries en Zoetermeer doen