Onderwijsarrangementen: licht, medium en intensief

Heeft je kind recht op speciaal onderwijs of onderwijsondersteuning op een reguliere school door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies? Dan krijgt je kind een ‘onderwijsarrangement’ toegewezen van de commissie van onderzoek. Er zijn drie onderwijsarrangementen (cluster 2): licht, medium en intensief. Dit bepaalt welke ondersteuning en vorm van onderwijs je kind krijgt.

Licht, medium of intensief onderwijsarrangement

Licht of medium onderwijsarrangement

Heeft je kind een licht of medium onderwijsarrangement? Dan gaat hij of zij naar een reguliere school met extra ondersteuning. Je kind krijgt van een Kentalismedewerker extra uitleg en tips en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies. De leerkracht krijgt ook advies, bijvoorbeeld over wat je kind nodig heeft in de klas. Met verschillende reguliere scholen werken we intensief samen. Bij een licht onderwijsarrangement krijgt de leerling minder ondersteuning dan bij een medium onderwijsarrangement.

Intensief onderwijsarrangement

Leerlingen met een intensief onderwijsarrangement, gaan naar een speciale school van Kentalis (cluster 2). Belangrijke thema’s zijn onder andere: leren communiceren, de taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling, leren omgaan met je TOS of gehoorverlies en zelfstandigheid. We kijken vooral naar de talenten en mogelijkheden van je kind. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en werken we aan een mooie toekomst.

Welk onderwijs een kind krijgt, beslist de commissie van onderzoek. De commissie luistert naar de wensen van de ouders, leerling en school. Lees ook hoe je een onderwijsarrangement kunt aanvragen.