Werken aan kwaliteit

De essentie van kwaliteit ligt voor ons in het leveren van goede en veilige zorg: (deeltijd) wonen, logeren, diagnostiek, behandeling, begeleiding en zinvolle dagbesteding. We werken hier hard aan. Dat begint met luisteren naar de ervaringen en mening van cliënten en ouders. Zo blijven we onze zorgverlening verbeteren.

Audiologische centra

Onze audiologische centra worden elke drie jaar geaudit op het kwaliteitskader FENAC. FENAC is de brancheorganisatie voor audiologische centra. Deze audit geeft zicht op de kwaliteit van zorg- en dienstverlening in onze centra en op de ervaringen van jou als cliënt. Hier wordt niet alleen getoetst in hoeverre wij aan de normen voldoen, maar de informatie uit de audits dient ook als verbeterinformatie voor onze audiologische centra. Onze audiologische centra voldoen aan de kwaliteitseisen die de FENAC stelt. 

Extramurale zorg

Cliënten en ouders geven ons een 8.7

We vragen je aan het einde van de behandeling om mee te doen aan een ervaringsonderzoek. Hoe beoordeel jij onze zorgverlening? Waar ben je tevreden over en wat kan beter? We horen het graag. Uit het meest recente ervaringsonderzoek (juli - december 2021) blijkt dat cliënten en ouders tevreden zijn en onze behandeling beoordelen met een 8.7. Cliënten en ouders voelen zich gehoord, begrepen en gerespecteerd. Ze vinden dat er gewerkt is aan doelen zoals afgesproken en vinden dat de behandelaren hun werk goed doen. Dat vinden wij natuurlijk fijn om te horen. Daarom blijven wij graag goed in contact met cliënten en ouders in alle fases.

ISO-certificaat

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd. Dit betekent dat we laten zien dat we werken aan de kwaliteit van onze zorg. En dat we voldoen aan de eisen van onze klanten, wet- en regelgeving en onze eigen kwaliteitseisen.

Intramurale zorg: Wonen & Dagbesteding

De essentie van kwaliteit ligt voor ons in het leveren van goede en veilige zorg: (deeltijd) wonen, logeren, diagnostiek, behandeling, begeleiding en zinvolle dagbesteding. Goede zorg is gericht op het vergroten van de mogelijkheden voor ontwikkeling, de kwaliteit van bestaan en eigen regie over het eigen leven van de individuele cliënt. 

Landelijk zijn afspraken voor de langdurige zorg gemaakt en vastgelegd in het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.

Kwaliteitsrapport Wonen & Dagbesteding bij Kentalis

In een jaarlijkse kwaliteitsrapport maken we zichtbaar hoe we aan kwaliteit werken, wat goed gaat, wat beter kan en hoe we dat gaan verbeteren binnen Wonen en Dagbesteding. We hebben dit vormgegeven in een praatplaat, met toelichting. Lees ook:

Ervaringen van cliënten over Wonen & Dagbesteding

We vinden het belangrijk dat je tevreden bent over het wonen en over onze behandeling, begeleiding en dagbesteding. Daarom bespreken we dit regelmatig met jou en je naasten. Dit doen we met het instrument ‘Dit vind ik ervan!’.

‘Dit vind ik ervan! is meer dan een cliëntervaringsonderzoek; het leidt tot een wezenlijk andere manier van werken en van evalueren van de hulpverlening. Het instrument is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat kwaliteit ontstaat in de relatie tussen jou en je begeleider. 

Zorg bij Kentalis

Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Als zorgaanbieder zijn wij verantwoordelijk voor goede en veilige zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van zorg in Nederland. Als er calamiteiten zijn, zijn wij verplicht deze te melden bij de IGJ. De IGJ houdt toezicht en grijpt in als een zorgaanbieder zich niet aan de regels houdt.

Onze cliënten kunnen zelf het beste hun verhaal vertellen. Lees hun ervaringsverhalen!