Werken aan kwaliteit

De essentie van kwaliteit ligt voor ons in het leveren van goede en veilige zorg: (deeltijd) wonen, logeren, diagnostiek, behandeling, begeleiding en zinvolle dagbesteding. We werken hier hard aan. Dat begint met luisteren naar de ervaringen en mening van cliënten en ouders. Zo blijven we onze zorgverlening verbeteren.

Audiologische centra

Onze audiologische centra worden elke drie jaar geaudit op het kwaliteitskader FENAC. FENAC is de brancheorganisatie voor audiologische centra. Deze audit geeft zicht op de kwaliteit van zorg- en dienstverlening in onze centra en op de ervaringen van jou als cliënt. Hier wordt niet alleen getoetst in hoeverre wij aan de normen voldoen, maar de informatie uit de audits dient ook als verbeterinformatie voor onze audiologische centra. Onze audiologische centra voldoen aan de kwaliteitseisen die de FENAC stelt. 

Extramurale zorg

Kwaliteitsrapport Extramurale Zorg

In het kwaliteitsrapport Extramurale Zorg vertellen we je graag hoe het staat met de kwaliteit van onze zorg. Dit doen wij aan de hand van normen uit het Kwaliteitskader SIAC. Zorgverzekeraars kunnen de achterliggende gegevens van de zelfevaluatie opvragen bij onze kwaliteitsadviseur.

Cliënten en ouders geven ons een 8.7

We vragen je aan het einde van de behandeling om mee te doen aan een ervaringsonderzoek. Hoe beoordeel jij onze zorgverlening? Waar ben je tevreden over en wat kan beter? We horen het graag. Uit het meest recente ervaringsonderzoek (juli - december 2023) blijkt dat cliënten en ouders tevreden zijn en onze behandeling beoordelen met een 8.7. Cliënten en ouders voelen zich gehoord, begrepen en gerespecteerd. Ze vinden dat er gewerkt is aan doelen zoals afgesproken en vinden dat de behandelaren hun werk goed doen. Dat vinden wij natuurlijk fijn om te horen. We vinden het belangrijk dat alles soepel verloopt. Daarom werken we aan goede overgangsmomenten voorafgaand aan en na afloop van de behandeling.

ISO-certificaat

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd. Dit betekent dat we laten zien dat we werken aan de kwaliteit van onze zorg. En dat we voldoen aan de eisen van onze klanten, wet- en regelgeving en onze eigen kwaliteitseisen.

Intramurale zorg: Wonen & Dagbesteding

De essentie van kwaliteit ligt voor ons in het leveren van goede en veilige zorg: (deeltijd) wonen, logeren, diagnostiek, behandeling, begeleiding en zinvolle dagbesteding. Goede zorg is gericht op het vergroten van de mogelijkheden voor ontwikkeling, de kwaliteit van bestaan en eigen regie over het eigen leven van de individuele cliënt. 

Landelijk zijn afspraken voor de langdurige zorg gemaakt en vastgelegd in het kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028.

Kwaliteitsrapport Wonen & Dagbesteding bij Kentalis

In een tweejaarlijks kwaliteitsbeeld maken we zichtbaar hoe we aan kwaliteit werken, wat goed gaat, wat beter kan en hoe we dat gaan verbeteren binnen Wonen en Dagbesteding. In het tussenliggende jaar publiceren we een voortgangsbericht. Tot 2023 werd er jaarlijks gerapporteerd over kwaliteit bij Wonen en Dagbesteding van Kentalis. Lees hieronder onze drie meest recente verslagen.

Dit vind ik ervan!

‘Dit vind ik ervan!’ is een erkend instrument om clientervaringen in beeld te brengen. Hiermee leren we hoe onze cliënten hun zorg ervaren, de ondersteuning die ze krijgen en hun kwaliteit van leven. We hechten veel waarde aan deze inzichten en daarom gaan we regelmatig met onze cliënten en hun naasten in gesprek. Ook bij cliënten die die niet of minder makkelijk kunnen praten. Dan maken we gebruik van bijvoorbeeld gebarentaal, picto’s of video-opnamen.

De kenmerkende manier van bejegenen en begeleiden van ‘Dit vind ik ervan!’ wordt breder ingezet in het dagelijkse werk met onze cliënten: het is een basishouding, vanuit de overtuiging dat kwaliteit ontstaat in de relatie tussen cliënt en begeleider. 
Het doel van ‘Dit vind ik ervan!’ is om in een onderzoekende dialoog met de cliënt en/of verwanten te weten te komen wat de cliënt vindt van 10 belangrijke thema’s (doen, familie, gevoel, huis, hulp, kiezen, lijf, meedoen, veilig en vrienden). Deze ervaringen vormen de basis voor het verbeteren van de zorg en andere dienstverlening. Het mooie van dit instrument is dat het ‘gewoon’ onderdeel is van de hulpverlening en cliënt en begeleider helpt om kwaliteit van zorg te leveren.

Zorg bij Kentalis

Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Als zorgaanbieder zijn wij verantwoordelijk voor goede en veilige zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van zorg in Nederland. Als er calamiteiten zijn, zijn wij verplicht deze te melden bij de IGJ. De IGJ houdt toezicht en grijpt in als een zorgaanbieder zich niet aan de regels houdt.

Onze cliënten kunnen zelf het beste hun verhaal vertellen. Lees hun ervaringsverhalen!