Werken aan kwaliteit

We werken hard aan de kwaliteit van onze zorgverlening. Dat begint met luisteren naar de ervaringen en mening van cliënten en ouders. We nodigen je daarom uit voor evaluatiegesprekken en doen ervaringsonderzoek. Zo blijven we onze zorgverlening verbeteren.

Cliënten en ouders geven ons een 8.7

We vragen je aan het einde van de behandeling om mee te doen aan een ervaringsonderzoek. Hoe beoordeel jij onze zorgverlening? Waar ben je tevreden over en wat kan beter? We horen het graag. Uit het meest recente ervaringsonderzoek (juli - december 2020) blijkt dat cliënten en ouders tevreden zijn en onze behandeling beoordelen met een 8.7. Cliënten en ouders voelen zich gehoord, begrepen en gerespecteerd. Ze vinden dat er gewerkt is aan doelen zoals afgesproken en vinden dat de behandelaren hun werk goed doen. We zien graag dat zoveel mogelijk mensen hun ervaringen met ons delen. Zodat we hiervan kunnen leren. Daarom zetten we de komende tijd in op het verhogen van de respons.

Kwaliteitsrapport Wonen & Dagbesteding bij Kentalis

De kwaliteit van zorg is goed als je zorg krijgt die je afspreekt, veilig en op tijd. Hier zijn afspraken over gemaakt en deze staan in het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. In het kwaliteitsrapport 2020 staat wat goed gaat, wat beter kan en hoe we dat gaan verbeteren. We hebben dit vormgegeven in een praatplaat, met een korte toelichting. Lees ook:

Zorg bij Kentalis

Ervaringen van cliënten over wonen

We vinden het belangrijk dat bewoners tevreden zijn over het wonen en over onze behandeling, begeleiding en dagbesteding. Daarom bespreken we dit regelmatig en doen we elke drie jaar een tevredenheidsonderzoek onder bewoners en hun ouders. Lees hier de resultaten van dit cliënttevredenheidsonderzoek.

ISO-certificaat

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd. Dit betekent dat we laten zien dat we werken aan de kwaliteit van onze zorg. En dat we voldoen aan de eisen van onze klanten, wet- en regelgeving en onze eigen kwaliteitseisen.

Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Als zorgaanbieder zijn wij verantwoordelijk voor goede en veilige zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van zorg in Nederland. Als er calamiteiten zijn, zijn wij verplicht deze te melden bij de IGJ. De IGJ houdt toezicht en grijpt in als een zorgaanbieder zich niet aan de regels houdt.

Onze cliënten kunnen zelf het beste hun verhaal vertellen. Lees hun ervaringsverhalen!