Vervoer

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer. Komt je kind vaker dan een keer per week naar een Kentalislocatie of wonen jullie ver weg? Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding van de vervoerskosten.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Valt de zorg onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), dan vraag je een vergoeding voor het vervoer ook aan bij je zorgverzekeraar. Voor een vergoeding van de vervoerskosten heb je altijd vooraf toestemming nodig van je zorgverzekeraar. Op de websites van de meeste zorgverzekeraars staat hoe je een vergoeding kunt aanvragen. Wij adviseren je deze aanvraag zo snel mogelijk in te dienen, om te zorgen dat het vervoer op tijd geregeld kan worden.

Wel of geen vergoeding?

Of je een volledige vergoeding krijgt, hangt af van je polisvoorwaarden en het type vervoer of je kiest voor een vervoerder waar je verzekeraar een contract mee heeft. Je betaalt voor het vervoer altijd een eigen bijdrage. Dit bedrag is afhankelijk van je verzekering en kan per jaar verschillen.

Als je een vervoersvergoeding krijgt

Keurt je zorgverzekeraar de aanvraag goed? Dan betaalt de zorgverzekeraar de vervoerskosten. Breng of haal je je kind zelf? Dan krijg je een reiskostenvergoeding. Maak je gebruik van vervangend vervoer, zoals taxivervoer? Ook dan vergoedt de zorgverzekeraar deze kosten.

Zittend ziekenvervoer

Ben jij of is je kind blind, slechtziend of rolstoelgebonden? Dan heb je recht op ‘zittend ziekenvervoer’. Op de websites van de meeste zorgverzekeraars staat informatie over deze regeling.

Wet maatschappelijke ondersteuning & vervoer

Als de ondersteuning die je krijgt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning valt, kun je voor meer informatie over het vervoer terecht bij je gemeente.

Wet langdurige zorg & vervoer

Als iemand voortdurend intensieve zorg krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en voor de behandeling of begeleiding bijvoorbeeld een dagdeel naar een andere locatie dan de woonlocatie moet, is vervoer soms onderdeel van het pakket aan zorg.

Vervoer naar school?

Gaat je kind naar een Kentalisschool? Dan is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer.

Wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op.