Voor werkgevers of instanties

Niet elke werkgever heeft ervaring met werknemers die een zintuiglijke of auditieve beperking hebben. Consulenten van Kentalis Werkpad geven voorlichting en advies aan werkgevers, arbodiensten, leidinggevenden en collega’s van medewerkers met een communicatieve beperking.

De jobcoaches helpen werkgevers met deze voorlichting en adviezen verder op weg.

Voorlichting voor collega's

Een werknemer is slechtziend of blind. Of heeft gehoorverlies, tinnitus, een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een vorm van autisme. Dan is het belangrijk dat collega’s weten hoe ze daar rekening mee kunnen houden. Kentalis Werkpad geeft daarom regelmatig voorlichting aan teams. Onze arbeidsconsulenten leggen uit wat de impact van de beperking is en hoe je elkaar beter kunt begrijpen.

Advies voor werkplekaanpassingen

Kentalis Werkpad biedt ondersteuning op de werkvloer en adviseert over eventuele werkplekaanpassingen. Een passende werkplek vergroot de capaciteit en productiviteit van een werknemer én creëert een omgeving waarin hij zich zeker voelt en dus optimaal kan presteren. De kans op uitval is hierdoor kleiner.

Voorbeelden:
Voor een slechthorend iemand is het bijvoorbeeld belangrijk dat de akoestiek goed is en dat er weinig omgevingsgeluiden zijn. Voor mensen die slecht zien is bijvoorbeeld computertoegankelijkheid en mobiliteit erg belangrijk om optimaal te kunnen functioneren.