Medezeggenschap onderwijs

We vinden het belangrijk dat ouders, leerlingen en medewerkers meedenken over hoe we ons onderwijs vormgeven en organiseren. Daarom hebben we medezeggenschapsraden.

Lokaal en landelijk

We hebben lokale medezeggenschapsraden en één landelijke medezeggenschapsraad. Deze raden bestaan uit ouders en medewerkers. In de landelijke medezeggenschapsraad zit ook een ouder van een kind dat naar een reguliere school gaat en extra ondersteuning krijgt van Kentalis.

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraden komen op voor de belangen van leerlingen, ouders, medewerkers en de organisatie. Dit doen zij op basis van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). In deze wet staat op welke onderwerpen de raden instemming- of adviesrecht hebben. De leden praten met de afdelingsdirecteur of bestuurder over de gang van zaken, volgen de ontwikkelingen binnen én buiten de organisatie en denken en beslissen mee over nieuw beleid. Iedere medezeggenschapsraad doet dit op zijn eigen niveau.

Wil je meedenken over ons onderwijs? Vraag op school of aan de ambulant begeleider naar de mogelijkheden voor de lokale medezeggenschap. Heb je een vraag of ben je geïnteresseerd in de landelijke medezeggenschap? stuur dan een mail naar mr@kentalis.nl.