Medezeggenschap zorg

Als ouder of familielid zie je van dichtbij welke zorg kinderen, jongeren en volwassenen krijgen bij Kentalis. Misschien heb je vragen of goede ideeën over hoe het nog beter kan. We nodigen je uit om mee te denken over de kwaliteit van onze zorg. Laat je stem horen via de cliëntenraad.

Centrale cliëntenraad Kentalis

De centrale cliëntenraad (CCR) van Kentalis denkt mee en adviseert de bestuurder over het beleid van Kentalis op het gebied van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van cliënten. De raad van bestuur overlegt met de centrale cliëntenraad. Lees het interview met Erik Dinkgreve, voorzitter van de centrale cliëntenraad van Kentalis. Heb je vragen voor de centrale cliëntenraad? Neem contact op met D. Simons-de Wit (ambtelijk secretaris) via 06 30 99 98 69 of d.simons@kentalis.nl. Lees meer over de activiteiten van de centrale cliëntenraad in 2020.

Regionale cliëntenraden

Kentalis heeft ook vier regionale cliëntenraden. De regionale cliëntenraden denken mee en adviseren over praktische en lokale kwesties, zoals de woonomgeving, het eten en de werkomstandigheden. Lees meer over de regionale cliëntenraden.

Lokale bewonersraden

We hebben ook meerdere lokale bewonersraden. Deze bestaan uit cliënten. In deze raden wordt de dagelijkse gang van zaken binnen hun woonafdeling en werkomgeving besproken. Ben je cliënt of bewoner bij ons? Dan kun je deelnemen aan een van de lokale cliëntenraden. Neem hiervoor contact op met Johan van Oorschot.

Voor ouders, broers en zussen

Niet alleen ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen lid worden van onze cliëntenraden. Ook broers of zussen van cliënten zijn van harte welkom.

Centrale ondernemingsraad zorg (COR)

De COR vertegenwoordigt de medewerkers van zorg, ondersteunende diensten en academie. De raad stemt of adviseert over beleid en plannen die bij twee of meer ondernemingsraden spelen of de hele organisatie aangaan. De COR vergadert meerdere keren per jaar en overlegt met een lid van de raad van bestuur.