Doofblind & school

Gaat je kind naar een reguliere basisschool of middelbare school of volgt hij of zij een mbo-opleiding? Dan kan een ambulant begeleider je kind en de leerkracht of docent begeleiden en adviseren. Sommige kinderen die niet goed horen en zien, zijn beter op hun plek op een school voor speciaal onderwijs (cluster 2).

Ambulante begeleiding op reguliere school

Als je kind naar een reguliere school gaat, is het belangrijk dat hij of zij alles goed kan volgen. Een ambulant begeleider kan je kind én de leerkracht begeleiden. Dit noemen we ambulante begeleiding. Je kind krijgt bijvoorbeeld extra uitleg en de leerkracht leert wat je kind nodig heeft in de klas. Met verschillende reguliere scholen werken we intensief samen. Voor ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijsarrangement nodig.

School en doofblind

Speciaal onderwijs voor doofblinde kinderen

Kinderen met aangeboren doofblindheid gaan naar het speciaal onderwijs (cluster 2). Ze krijgen onderwijs op maat, bijvoorbeeld bij onze speciale school Kentalis Rafael in Sint-Michielsgestel. De leerkrachten sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van je kind. Het onderwijs is specialistisch en veel een-op-een. Ook werken onderwijs- en zorgmedewerkers hier nauw samen.

Onderwijsarrangement aanvragen

Kinderen met verworven doofblindheid hebben vaak recht op een licht of medium onderwijsarrangement. Dit betekent dat ze naar een reguliere school gaan met extra begeleiding. Kinderen met aangeboren doofblindheid krijgen over het algemeen een intensief onderwijsarrangement.

Lees hoe je je kind kunt aanmelden voor ambulante begeleiding of speciaal onderwijs. Heb je vragen of wil je advies? Neem contact met ons op.