Wat is doofblindheid?

Mensen met doofblindheid horen en zien niet goed. Dit heeft grote invloed op hun leven. Er zijn verschillende vormen van doofblindheid. Hoe ernstig de gevolgen zijn, hangt onder andere af van de oorzaak en vorm van doofblindheid. De meeste mensen met doofblindheid kunnen nog wel wat zien of horen. Een klein aantal mensen is helemaal doof en blind.

Doofblind geboren

Sommige kinderen worden doofblind geboren, bijvoorbeeld door vroeggeboorte of een ziekte of syndroom. Als een kind doofblind wordt, voordat de taalontwikkeling op gang komt, spreken we van aangeboren doofblindheid. Het kan zijn dat het kind ook andere beperkingen en een ontwikkelingsachterstand heeft. We bieden specialistische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met doofblindheid en helpen hun ouders en netwerk, die voor grote uitdagingen staan en veel te verwerken hebben.

Doofblind worden

Sommige mensen worden op jonge leeftijd doofblind, bijvoorbeeld door het syndroom van Usher. Dit noemen we vroeg verworven doofblindheid. Deze kinderen en jongeren en hun ouders, maar ook volwassenen met doofblindheid, kunnen bij ons terecht voor onderwijs, diagnostiek, behandeling.

Wat is doofblindheid?

Ouderdomsdoofblindheid

Door het ouder worden, kan iemand steeds slechter gaan horen én zien. Soms is iemand blind of doof en neemt het gehoor of gezichtsvermogen op latere leeftijd ook af. Zelfstandigheid en acceptatie zijn belangrijke thema´s van onze hulp voor mensen met ouderdomsdoofblindheid.

Doofblind en verstandelijke beperking

Soms gaat doofblindheid samen met een verstandelijke beperking, maar lang niet altijd. We weten dat sommige syndromen doofblindheid een verstandelijke beperking veroorzaken.

Wetenschappelijk onderzoek

Om mensen met doofblindheid zo goed mogelijk te helpen, doen we wetenschappelijk onderzoek. Zo komen we meer te weten over doofblindheid en beantwoorden we vragen van mensen met doofblindheid, hun ouders en zorg- en onderwijsprofessionals. Lees onze publicaties.

Kentalis werkt intensief samen met DB-connect, het expertisecentrum op het gebied van doofblindheid. Lees ook wat we voor jullie kunnen betekenen als je kind doofblind is en een communicatief meervoudige beperking heeft.