Wat is doofblindheid?

Als iemand een beperking heeft in horen én zien, wordt dat ook wel doofblindheid genoemd. Het ene zintuig kan het andere dan niet compenseren. En dat maakt het zo ingrijpend. Er zijn verschillende vormen van doofblindheid: soms is het aangeboren, soms nemen het zicht en gehoor langzaam af. De meeste mensen met doofblindheid kunnen nog wel iets zien of horen.

Doofblind geboren

Sommige kinderen worden doofblind geboren, bijvoorbeeld door vroeggeboorte of een ziekte of syndroom. Als een kind doofblind wordt, voordat de taalontwikkeling op gang komt, spreken we van aangeboren doofblindheid. Het kan zijn dat het kind ook andere beperkingen en een ontwikkelingsachterstand heeft. We bieden specialistische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met doofblindheid en helpen hun ouders en netwerk, die voor grote uitdagingen staan en veel te verwerken hebben.

Doofblind worden

Sommige mensen worden op jonge leeftijd doofblind, bijvoorbeeld door het syndroom van Usher. Dit noemen we vroeg verworven doofblindheid. Deze kinderen en jongeren en hun ouders, maar ook volwassenen met doofblindheid, kunnen bij ons terecht voor onderwijs, diagnostiek, behandeling.

Ouderen met een beperking in horen én zien

Door het ouder worden, kan iemand steeds slechter gaan horen én zien. Soms is iemand blind of doof en neemt het gehoor of gezichtsvermogen op latere leeftijd ook af. Zelfstandigheid en acceptatie zijn belangrijke thema´s van onze hulp voor mensen met ouderdomsdoofblindheid.

Wat is doofblindheid?

Doofblind en verstandelijke beperking

Soms gaat doofblindheid samen met een verstandelijke beperking, maar lang niet altijd. We weten dat sommige syndromen doofblindheid en een verstandelijke beperking kunnen veroorzaken. Lees ook wat we voor jullie kunnen betekenen als je kind doofblind is en een communicatief meervoudige beperking heeft.

Wetenschappelijk onderzoek

Om mensen met doofblindheid zo goed mogelijk te helpen, doen we wetenschappelijk onderzoek. Zo komen we meer te weten over doofblindheid en beantwoorden we vragen van mensen met doofblindheid, hun ouders en zorg- en onderwijsprofessionals. Lees onze publicaties.

Over de term doofblindheid

Wil je meer weten over de achtergrond van de definitie van doofblindheid? Kijk dan op de website van Deelkracht. Onder de naam 'Deelkracht' ontwikkelen we kennis, samen met andere organisaties, professionals en ervaringsdeskundigen. Met als doel om samen nog meer te kunnen betekenen voor mensen met doofblindheid en hun naasten.

Kentalis werkt verder ook intensief samen met DB-connect, een expertisecentrum op het gebied van doofblindheid.