Wat is doofblindheid?

Doofblinde mensen horen en zien niet goed. Dit heeft grote invloed op hun leven. Er zijn verschillende vormen van doofblindheid. Hoe ernstig de gevolgen zijn, hangt onder andere af van de oorzaak en vorm van doofblindheid.

Doofblind geboren

Sommige kinderen worden doofblind geboren, bijvoorbeeld door vroeggeboorte of een ziekte of syndroom. Dit noemen we aangeboren doofblindheid. Het kan zijn dat het kind ook andere beperkingen en een ontwikkelingsachterstand heeft. We bieden specialistische zorg voor doofblinde kinderen en helpen hun ouders, die voor grote uitdagingen staan en veel te verwerken hebben.

Op jonge leeftijd doofblind worden

Sommige mensen worden op jonge leeftijd doofblind, bijvoorbeeld door het syndroom van Usher of het CHARGE-syndroom. Dit noemen we vroeg verworven doofblindheid. Deze kinderen en jongeren en hun ouders kunnen bij ons terecht voor specialistische zorg.

Wat is doofblindheid?


Ouderdomsdoofblindheid

Door het ouder worden, kan iemand steeds slechter gaan horen én zien. Soms is iemand blind of doof en neemt het gehoor of gezichtsvermogen op latere leeftijd ook af. Zelfstandigheid en acceptatie zijn belangrijke thema´s van onze hulp voor mensen met ouderdomsdoofblindheid.

Doofblind en verstandelijke beperking

Soms gaat doofblindheid samen met een verstandelijke beperking, maar lang niet altijd. We weten dat sommige syndromen doofblindheid en een verstandelijke beperking veroorzaken.

Wetenschappelijk onderzoek

Om doofblinde mensen zo goed mogelijk te helpen, doen we wetenschappelijk onderzoek. Zo komen we meer te weten over doofblindheid en beantwoorden we vragen van doofblinde mensen, hun ouders en zorg- en onderwijsprofessionals. Lees onze publicaties.