Doofblind & behandeling

Het is een grote schok als je hoort dat je doofblind wordt of dat je kind doofblind is. Je kunt bij ons terecht voor diagnostiek, specialistische zorg en antwoord op je vragen. Belangrijke thema's zijn: communiceren, zelfstandigheid en leren omgaan met doofblindheid.

Hulp als je kind doofblind geboren is

Als je kind doofblind geboren is, bijvoorbeeld door vroeggeboorte of een ziekte of syndroom, staat de wereld even stil. Je hebt waarschijnlijk veel vragen en maakt je grote zorgen over de toekomst. We zijn er voor jou en je kind. We bieden specialistische zorg op maat, omdat ieder doofblind kind anders is. Samen onderzoeken we wat je kind nodig heeft om zich in verschillende levensfases zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Hulp als je doofblind bent of wordt

Als je doofblind bent of wordt, heb je veel te verwerken. Ook maak je je misschien zorgen over de toekomst of voel je je somber, omdat je steeds moet inleveren. Je wilt zelfstandig blijven en kunnen communiceren met de mensen om je heen. Bij ons kun je terecht voor hulp op maat. 

Een zelfstandig en zinvol leven

Doofblindheid is ingrijpend. Toch leiden mensen die doofblind zijn geworden, vaak een heel zelfstandig leven. Ze gaan naar school, werken, reizen, hebben een gezin. Met de juiste ondersteuning is er veel mogelijk.

Woongroepen en dagbesteding

Sommige kinderen, jongeren en volwassenen met aangeboren doofblindheid hebben in dagelijkse situaties specialistische zorg nodig. We hebben speciale woongroepen en dagbestedingsgroepen voor deze mensen.

Lees hoe je je kind kunt aanmelden voor zorg.