Doofblind & behandeling

Het is een grote schok als je hoort dat jij of je kind doofblind wordt (verworven doofblindheid) of dat je kind doofblind is geboren (aangeboren doofblindheid). Je kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Belangrijke thema's zijn: communiceren, zelfstandigheid en leren omgaan met doofblindheid.

ALTIJD AANDACHT VOOR COMMUNICATIE

Vertellen wat je wil eten, waarom je boos bent, wat je leuk vindt. Je kunnen uiten en in contact staan met anderen is voor ieder mens belangrijk, maar voor mensen met doofblindheid helaas niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend. Daarom is dit een heel belangrijk thema in onze behandeling. Welke manier van communiceren bij iemand past, hangt af van de persoon en zijn of haar mogelijkheden en beperkingen, situatie en vorm van doofblindheid.

DE METHODIEK TOTALE COMMUNICATIE

Wij geloven dat iedereen recht heeft op communicatie op maat. Daarom werken medewerkers van Kentalis veel met de methodiek Totale Communicatie. Dit betekent dat we communiceren op een manier die bij iemand past en dat we, als dat nodig is, gebruikmaken van verschillende communicatievormen en hulpmiddelen. Totale Communicatie vergroot de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en interactie en het gevoel van eigenwaarde.

Als je kind doofblind is geboren

Als je kind doofblind geboren is, bijvoorbeeld door vroeggeboorte of een ziekte of syndroom, staat de wereld even stil. Je hebt waarschijnlijk veel vragen en maakt je grote zorgen over de toekomst. We zijn er dan voor jou en je kind. We bieden specialistische zorg op maat, omdat ieder kind met aangeboren doofblindheid anders is. Samen onderzoeken we wat je kind nodig heeft om zich in verschillende levensfases zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Als jij of je kind doofblind wordt

Als je steeds minder goed gaat horen en zien (verworven doofblindheid), bijvoorbeeld door het Ushersyndroom, heb je veel te verwerken. Ook maak je je misschien zorgen over de toekomst of voel je je somber, omdat je steeds moet inleveren. Je wilt zelfstandig blijven en kunnen communiceren met de mensen om je heen. Bij ons kun je terecht voor behandeling en begeleiding.

Leren leven met het Ushersyndroom

Hoe leer je omgaan met de beperkingen die het Ushersyndroom kan veroorzaken? Kentalis helpt kinderen en jongeren en hun ouders hierbij. Je kunt bij Kentalis terecht voor ‘psycho-educatie’. We geven dan uitleg, bijvoorbeeld over de gevolgen van het Ushersyndroom, en je krijgt allerlei tips. Ook is er veel aandacht voor je zorgen, vragen en welzijn ongeacht je leeftijd.

Woongroepen en dagbesteding

Sommige kinderen, jongeren en volwassenen met aangeboren doofblindheid hebben in dagelijkse situaties specialistische zorg nodig. We hebben speciale woongroepen en dagbestedingsgroepen voor deze mensen.

ALS IEMAND BIJ EEN ANDERE ORGANISATIE WOONT

Ook als iemand doofblind is en bij een andere organisatie woont, kunnen experts van Kentalis behandeling geven en hun kennis delen. Ze geven dan bijvoorbeeld advies aan begeleiders en antwoord op vragen als: Waar houd je rekening mee als je bewoner doofblind is? En hoe zorg je dat je elkaar zo goed mogelijk begrijpt? Zo verbeteren we samen de communicatie.

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Om mensen met aangeboren doofblindheid zo goed mogelijk te helpen, doet Kentalis wetenschappelijk onderzoek en werken we samen met de Rijksuniversiteit Groningen. De behandelaren zijn op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en werken met methodieken die door onderzoek tot stand zijn gekomen.

Lees hoe je jezelf of je kind kunt aanmelden voor zorg.