Doofblind & behandeling

Het is een grote schok als je hoort dat je doofblind wordt (verworven doofblindheid) of dat je kind doofblind is geboren (aangeboren dooofblindheid). Je kunt bij ons terecht voor diagnostiek, specialistische zorg en antwoord op je vragen. Belangrijke thema's zijn: communiceren, zelfstandigheid en leren omgaan met doofblindheid.

Als je kind aangeboren doofblindheid heeft

Als je kind doofblind geboren is, bijvoorbeeld door vroeggeboorte of een ziekte of syndroom, staat de wereld even stil. Je hebt waarschijnlijk veel vragen en maakt je grote zorgen over de toekomst. We zijn er voor jou en je kind. We bieden specialistische zorg op maat, omdat ieder kind met aangeboren doofblindheid anders is. Samen onderzoeken we wat je kind nodig heeft om zich in verschillende levensfases zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Leren communiceren

Vertellen wat je wilt eten, van welke muziek je houdt, waarom je boos bent. Of gewoon even een gezellig gesprekje met iemand voeren. Het is voor iedereen belangrijk, maar voor mensen met aangeboren doofblindheid niet vanzelfsprekend. Communiceren is daarom meestal het belangrijkste thema van de behandeling. Vaak is het mogelijk om te gaan werken met op maat gemaakte communicatiemiddelen.

Hulp als jij of je kind doofblind wordt

Als je steeds minder goed gaat horen en zien (verworveren doofblindheid), bijvoorbeeld door het Ushersyndroom, heb je veel te verwerken. Ook maak je je misschien zorgen over de toekomst of voel je je somber, omdat je steeds moet inleveren. Je wilt zelfstandig blijven en kunnen communiceren met de mensen om je heen. Bij ons kun je terecht voor hulp op maat.

Een zelfstandig en zinvol leven

Doofblindheid is ingrijpend. Toch leiden mensen die doofblind zijn geworden, vaak een heel zelfstandig leven. Met de juiste ondersteuning is er veel mogelijk.

Woongroepen en dagbesteding

Sommige kinderen, jongeren en volwassenen met aangeboren doofblindheid hebben in dagelijkse situaties specialistische zorg nodig. We hebben speciale woongroepen en dagbestedingsgroepen voor deze mensen.

Lees hoe je je kind kunt aanmelden voor zorg.