Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

Veiligheid, geborgenheid, warmte en plezier zijn belangrijke randvoorwaarden om te leren en tot ontwikkeling te komen. De docent is naast onderwijsgever ook een begeleider en helper die, waar nodig, de leerling beschermt en weerbaar maakt, zodat hij zelfstandig juiste beslissingen kan nemen en de zorg voor de ander verder ontwikkelt. In elk schoolgebouw zijn er regels om de omgang met elkaar zo prettig mogelijk te laten verlopen.schoolfeest KCU

Actief burgerschap en sociale integratie

Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit is een verplichte taak van de school. Het gaat daarbij om het oefenen van houding en vaardigheden met betrekking tot democratie, participatie en identiteit.

Sociale integratie wil zeggen dat burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) deelnemen aan de samenleving en bekend en betrokken zijn met de specifieke kenmerken van de Nederlandse cultuur. Scholen zijn verplicht hier aandacht aan te besteden.

Lieve briefjes KCU

Veiligheid

Iedereen wil zich prettig en veilig voelen in en om onze school. Daarom hebben we schoolregels afgesproken die gelden voor alle medewerkers, leerlingen en ouders van de school. Ook gelden ze bij alle schoolactiviteiten.

  • Maak en hou contact met elkaar.
  • Sta open voor kritiek en leer van kritiek.
  • Geef kritiek aan een ander op een positieve manier. Leer met elkaar en van elkaar.
  • Luister naar elkaar.
  • Ga netjes om met de school, het schoolplein, de schoolspullen en de omgeving van de school. Houd rekening met elkaar en met je omgeving.
  • Ga om met anderen zoals jij wilt dat zij met jou omgaan.
  • Houd de school, het schoolplein en de straat om de school rookvrij. Kom op tijd in elke les.
  • Kom op tijd voor elke afspraak.

Internet gebruik

In het algemeen deel van de schoolgids beschrijven we hoe we binnen Kentalis omgaan met het veilig gebruik van internet. Daarnaast hebben wij op school ook duidelijke afspraken en regels over internet gebruik. Onze 10 regels zijn als volgt.

1. Er mag NIET gegeten of gedronken worden bij de computers

2. Elke leerling heeft toegang met een eigen leerlingaccount. Het wachtwoord moet worden opgeschreven in de agenda.

3. Leerlingen mogen zelf geen software (programma's, games, audio- en/of videobestanden) downloaden, installeren of verwijderen, ook niet via het internet.

4. Computergebruik vindt altijd plaats onder toezicht en met toestemming van docenten.

5. Leerlingen mogen geen gebruik maken van 'streaming media' via Internet, dus geen online radio of TV, geen You Tube, clipjes of dergelijke sites. Ook geen zware online-netwerk-games. Dit alles is een te zware belasting voor het netwerk (uitzondering is: na overleg met een docent voor schoolwerk).

6. Het is nooit toegestaan om zaken als 'bloot', bloederige en/of gewelddadige beelden, intimiderende, opruiende, racistische of discriminerende zaken, oproepen tot geweld enzovoorts, te bekijken, op te slaan of te downloaden.

7. Alleen programma's en spelletjes op Internet die door docenten binnen de les worden opgegeven, mogen door leerlingen worden bezocht/gespeeld.

8. Respecteer elkaar maar ook alle (dure) apparatuur van de school. Bij het onjuist/ondeugdelijk gebruik van bijvoorbeeld de pc's kunnen de kosten hiervoor doorberekend worden aan de leerlingen/ouders.

9. Houd je met jouw eigen werk bezig en laat een ander zijn eigen werk doen achter de pc.

10. Zonder opgave van reden of bij het niet handhaven van bovenstaande regels kan een leerling de toegang tot het computerlokaal ontzegd worden.

Ook besteden we uitgebreid aandacht aan de digitale wereld van de huidige schoolgeneratie en het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij onze leerlingen (mediawijsheid).

Kentalis heeft een platform waar medewerkers kennis en tips met elkaar kunnen delen over het gebruik van internet en sociale media. Het bevorderen van mediawijsheid is een zaak van iedereen: van ouders, docenten, begeleiders, bestuurders en natuurlijk van onze leerlingen zelf.

Gedragsregels

We zijn met elkaar verantwoordelijk voor het naleven van de afgesproken regels. Elkaar aanspreken op het naleven van de regels is positief. Zeg het tegen iemand, als hij of zij zich niet aan deze regels houdt binnen of buiten de school.

Naast de algemene schoolregels (zie bij veiligheid) hebben wij voor de leerlingen nog deze schoolregels afgesproken:

1.    Respect  Ik ga respectvol om met anderen. Ik ga met anderen om zoals ik wil dat zij met mij omgaan. 

2.    Communicatie Ik spreek in nette taal met anderen en luister naar anderen.

3.    Schooltijden en op tijd komen  Ik ben op tijd in de les en ik ben op tijd voor elke afspraak.

4.    Omgeving  Ik houd de schoolomgeving netjes en ik veroorzaak geen geluidsoverlast.

5.    Veiligheid Ik scheld, vecht, dreig en pest niet.

6.    Pauze In de pauze ben ik in de kantine of op het schoolplein. Ik eet en drink in de kantine of op het schoolplein. Ik mag wel water drinken in de les.  3de jaars-leerlingen en hoger mogen buiten het schoolplein pauze houden. Wat ik in de pauze in het winkelcentrum koop, eet ik daar ook op.

7.    Energydrankjes en kauwgom Ik drink geen energydrankjes op school.  Ik kauw geen kauwgom op school. 

8.    Computer en telefoon  Ik gebruik de computers en laptops van school alleen in de les en ik log in op mijn eigen account.  Ik gebruik mijn eigen mobiele telefoon, tablet en laptop buiten lestijd in de kantine of op het plein. Tijdens de les ligt mijn telefoon in mijn kluis of hij staat op stil en zit in mijn tas.  Ik maak geen filmpjes of foto’s van anderen zonder hun toestemming. 

9.    Kleding Als ik in school ben, ruim ik mijn jas, pet, gymspullen en waardevolle spullen op in mijn kluisje. 

10.    Wapens, drugs en vuurwerk & roken en alcohol Ik heb en gebruik geen wapens, drugs en vuurwerk binnen en buiten school. 

Wij begrijpen dat leerlingen een mobieltje of tablet bij zich hebben op school. Wij maken duidelijke afspraken over het gebruik hiervan. Het is op eigen risico om telefoons of tablets mee te nemen naar school. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vermissing en/of vernieling. Diefstal, verlies of schade aan telefoons of spelcomputers vallen niet onder de verzekering van de school.