Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat

Veiligheid, geborgenheid, warmte en plezier zijn belangrijke randvoorwaarden om te leren en tot ontwikkeling te komen. De docent is naast onderwijsgever ook een begeleider en helper die, waar nodig, de leerling beschermt en weerbaar maakt, zodat hij zelfstandig juiste beslissingen kan nemen en de zorg voor de ander verder ontwikkelt. In elk schoolgebouw zijn er regels om de omgang met elkaar zo prettig mogelijk te laten verlopen.schoolfeest KCU

Actief burgerschap en sociale integratie

Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit is een verplichte taak van de school. Het gaat daarbij om het oefenen van houding en vaardigheden met betrekking tot democratie, participatie en identiteit.

Sociale integratie wil zeggen dat burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) deelnemen aan de samenleving en bekend en betrokken zijn met de specifieke kenmerken van de Nederlandse cultuur. Scholen zijn verplicht hier aandacht aan te besteden.

Lieve briefjes KCU

Schoolregels - 10 gouden regels

Iedereen wil zich prettig en veilig voelen in en om onze school. Daarom hebben we schoolregels afgesproken die gelden voor alle medewerkers, leerlingen en ouders van de school. Ook gelden ze bij alle schoolactiviteiten.

  1. Respect. Ik ga respectvol om met anderen en hun spullen.
  1. Communicatie. Ik luister naar anderen en spreek met gepaste taal.
  1. Op tijd komen en spullen mee. Ik ben op tijd voor elke les en voor elke afspraak. Ik heb alle spullen bij me die nodig zijn.
  1. Omgeving. Ik hou de school, het plein, en de buurt netjes en ik veroorzaak geen overlast.
  1. Veiligheid. Ik zorg voor een veilige school. Ik vecht, pest en dreig niet. Op school en stage heb ik geen wapens, drugs, alcohol, rookwaren en vuurwerk bij me.
  1. Pauze. In de pauze en tussenuren ben ik in de kantine, de gymzaal of op het schoolplein. Vanaf vmbo 2 en de oriëntatiefase mag ik ook van het schoolplein af.
  1. Eten en drinken. Ik eet en drink alleen in de klas als dit mag van de docent. Ik drink geen energiedrank en kauw geen kauwgom op school.
  1. Telefoon en elektronische apparaten. Mijn telefoon en elektronische apparaten staan op stil tijdens de les. Aan het begin van de les doe ik mijn telefoon en elektronische apparaten in de telefoontas*. Ik gebruik mijn telefoon en elektronische apparaten alleen als dit mag van de docent.
  1. Privacy. Ik maak geen filmpjes en foto’s van anderen zonder hun toestemming. Ik deel nooit foto’s en filmpjes van anderen en praat niet over anderen op social media zonder hun toestemming.
  1. Waardevolle spullen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen spullen. Ik berg zelf mijn waardevolle spullen op.

 

Internet gebruik

In het algemeen deel van de schoolgids beschrijven we hoe we binnen Kentalis omgaan met het veilig gebruik van internet. Daarnaast hebben wij op school ook duidelijke afspraken en regels over internet gebruik. Onze 10 regels zijn als volgt.

1. Er mag NIET gegeten of gedronken worden bij de computers

2. Elke leerling heeft toegang met een eigen leerlingaccount. Het wachtwoord moet worden opgeschreven in de agenda.

3. Leerlingen mogen zelf geen software (programma's, games, audio- en/of videobestanden) downloaden, installeren of verwijderen, ook niet via het internet.

4. Computergebruik vindt altijd plaats onder toezicht en met toestemming van docenten.

5. Leerlingen mogen geen gebruik maken van 'streaming media' via Internet, dus geen online radio of TV, geen You Tube, clipjes of dergelijke sites. Ook geen zware online-netwerk-games. Dit alles is een te zware belasting voor het netwerk (uitzondering is: na overleg met een docent voor schoolwerk).

6. Het is nooit toegestaan om zaken als 'bloot', bloederige en/of gewelddadige beelden, intimiderende, opruiende, racistische of discriminerende zaken, oproepen tot geweld enzovoorts, te bekijken, op te slaan of te downloaden.

7. Alleen programma's en spelletjes op Internet die door docenten binnen de les worden opgegeven, mogen door leerlingen worden bezocht/gespeeld.

8. Respecteer elkaar maar ook alle (dure) apparatuur van de school. Bij het onjuist/ondeugdelijk gebruik van bijvoorbeeld de pc's kunnen de kosten hiervoor doorberekend worden aan de leerlingen/ouders.

9. Houd je met jouw eigen werk bezig en laat een ander zijn eigen werk doen achter de pc.

10. Zonder opgave van reden of bij het niet handhaven van bovenstaande regels kan een leerling de toegang tot het computerlokaal ontzegd worden.

Ook besteden we uitgebreid aandacht aan de digitale wereld van de huidige schoolgeneratie en het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij onze leerlingen (mediawijsheid).

Kentalis heeft een platform waar medewerkers kennis en tips met elkaar kunnen delen over het gebruik van internet en sociale media. Het bevorderen van mediawijsheid is een zaak van iedereen: van ouders, docenten, begeleiders, bestuurders en natuurlijk van onze leerlingen zelf.