Praktische informatie

Schooltijden

Schooltijden

Lesuur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1

08.15

08.15

08.15

08.15

08.15

2

09.00

09.00

09.00

09.00

09.00

3

09.45

09.45

09.45

09.45

09.45

Pauze

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

4

10.45

10.45

10.45

10.45

10.45

5

11.30

11.30

11.30-12.15

11.30

11.30

6

12.15

12.15

 

12.15

12.15

Pauze

13.00

13.00

 

13.00

13.00

7

13.30

13.30

 

13.30

13.30

8

14.15-15.00

14.15-15.00

 

14.15-15.00

14.15-15.00

Vakantie en activiteitenrooster

Eerste schooldag leerlingen: dinsdag 18 augustus 2020 Schoolfotograaf: donderdag 10 september 2020 Schoolfeest: vrijdag 19 maart 2021 Cultuurfestival: woensdag 21 t/m vrijdag 23 april 2021

Lesvrije dagen

Teamdag

maandag 17 augustus 2020

Teamdag

maandag 14 september 2020

Herfstvakantie

10 t/m 18 oktober 2020

Teamdag

dinsdag 27 oktober 2020

Teamdag

woensdag 9 december 2020

Leerlingen zijn vanaf 12.15 uur vrij

vrijdag 18 december 2020 vanaf 12.15 uur

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Teamdag

donderdag 28 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 t/m 28 februari 2021

Teamdag

dinsdag 9 maart 2021

Goede Vrijdag

vrijdag 2 april 2021

Tweede Paasdag

maandag 5 april 2021

Teamdag

maandag 19 april 2021

Meivakantie

24 april t/m 9 mei 2021

Hemelvaartsdag

donderdag 13 mei 2021

Leerlingen vrij

vrijdag 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag

maandag 24 mei 2021

Teamdag

donderdag 24 juni 2021

Zomervakantie

10 juli t/m maandag 23 augustus 2021

Informatiekaart voor ouders

Voor meer algemene informatie kunt u de informatiekaart raadplegen

Ziek melden

Als een leerling ziek is, horen wij dit telefonisch van de ouders/verzorgers vóór aanvang van het eerste lesuur (050 – 525 51 90).

Vergeet u niet het taxibedrijf te informeren?

Is de leerling ziek op een stagedag? Dan moet de ouder dit vóór aanvang van het eerste lesuur doorgeven aan de school én aan het stagebedrijf. De contactgegevens van het stagebedrijf staan vermeld in het stagecontract.

Afwezigheid wegens een andere reden moet schriftelijk worden aangevraagd bij de verzuimcoördinator: verzuimDGS@kentalis.nl 

Mailadressen personeel

Naam

Roepnaam

Functie

e-mailadres

Appelhof

Marlies

docent

m.appelhof@kentalis.nl

Asma, van

Anneke

managementassistent/docent

a.asma@kentalis.nl

Bakker

Gonny

docent

g.bakker@kentalis.nl

Beetsma

Erwin

docent

e.beetsma@kentalis.nl

Brand

Gerben

docent

g.brand@kentalis.nl

Buma

Pieter

docent

p.buma@kentalis.nl

Cock, de

Karen

gedragskundige

k.decock@kentalis.nl

Deelman

Peter

docent

p.deelman@kentalis.nl

Derksen

Joost

docent

j.derksen@kentalis.nl

Dijksma

Greetje

docent

g.dijksma@kentalis.nl

Donderen, van

Rita

docent

r.vandonderen@kentalis.nl

Endendijk

Margreet

docent

m.endendijk@kentalis.nl

Engelage

Alie

conciërge

a.engelage@kentalis.nl

Gnodde

Merel

docent

m.gnodde@kentalis.nl

Jager

Judith

logopedist

j.jager@kentalis.nl

Jelsema

Anne

docent

a.jelsema@kentalis.nl

Jong, de

Marion

intern begeleider

mario.dejong@kentalis.nl

Kok

Rosmarijn

docent

r.kok@kentalis.nl

Kuindersma

Rozemarijn

logopedist

r.kuindersma@kentalis.nl

Kusters

Rachelle

maatschappelijk werker

ra.kusters@kentalis.nl

Luth

Eric

intern begeleider

e.luth@kentalis.nl

Maes

Marjo

docent

m.maes@kentalis.nl

Meijering

Jolanda

administratief medewerker

j.meijering@kentalis.nl

Meiland

Elianne

logopedist

e.vantveld@kentalis.nl

Overbeek

Carin

docent

c.overbeek@kentalis.nl

Peppelenbos

Roos

docent

r.peppelenbos@kentalis.nl

Renken

Aafke

docent

a.renken@kentalis.nl

Riele, te

Tina

logopedist

t.teriele@kentalis.nl

Riepma

Jorien

docent

j.riepma@kentalis.nl

Schippers

Wout

docent

w.schippers@kentalis.nl

Scholma

Evert

docent

e.scholma@kentalis.nl

Scholte

Robert

docent

r.scholte@kentalis.nl

Swart

Wietse

docent

w.swart@kentalis.nl

Visscher

Miranda

docent

m.visscher@kentalis.nl

Visser

Anneke

afdelingsdirecteur

ann.visser@kentalis.nl

Visser

Irene

gedragskundige

i.visser@kentalis.nl

Vos

Gerrit

conciërge

g.vos@kentalis.nl

Wiltens

Eline

docent

e.wiltens@kentalis.nl

Zeeman

Raphaël

docent

r.zeeman@kentalis.nl

Zeldenrust

Corine

onderwijsassistent

c.zeldenrust@kentalis.nl

Wegbrengen en ophalen

Leerlingen komen naar de Kentalis dr. J. de Graafschool met de taxi of op eigen gelegenheid. Het regelen van het taxivervoer is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s). Als de leerling ziek is, melden ouders dit bij het taxibedrijf.

Zelfstandig reizen

Op verzoek en indien begeleiding beschikbaar is, kan de leerling oefenen in het zelfstandig reizen.

Voorlichting aan chauffeurs

Op de Kentalis dr. J. de Graafschool wordt jaarlijks de Taxifolder aan alle chauffeurs uitgereikt. Hierin is informatie over (het omgaan met) de doelgroep opgenomen. Ook wordt ieder jaar voor de taxichauffeurs een voorlichting over de doelgroep georganiseerd.

Begrippen en afkorting

 • AB’er – Ambulant Begeleider
 • ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • ASS – Autisme Spectrum Stoornissen
 • Bestendiging – geeft aan of een leerling zich in de vervolgsetting kan handhaven
 • BOK – Bestendigingsonderzoek Kentalis
 • Cito – toetsing van de didactische ontwikkeling van leerlingen
 • CvL – Commissie van Leerlingenzorg
 • CvO – Commissie van Onderzoek
 • Siméa – betekent ‘elkaar verstaan’, Siméa behartigt de belangen van organisaties en hun medewerkers, werkzaam in onderwijs, zorg, begeleiding en diagnostiek voor leerlingen met gehoor- en ernstige spraak-/taalmoeilijkheden
 • LMR – Locatiemedezeggenschapsraad
 • LOB – Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding
 • OPP – Ontwikkelingsperspectiefplan
 • Scol – Sociale competentielijst leerlingen
 • SH – Slechthorend
 • SoVa – Training Sociale Vaardigheden
 • TOS – Taalontwikkelingsstoornis