Deelkracht: samen werken aan expertise over auditieve en communicatieve beperkingen

Kentalis, NSDSK en Auris zijn de erkende expertiseorganisaties op het gebied van auditieve en communicatieve beperkingen. Onze onderzoekers en zorgprofessionals werken met andere organisaties* en ervaringsdeskundigen samen aan het ontwikkelen en inzetten van kennis voor een toegankelijke samenleving. Die samenwerking heeft voortaan één naam: Deelkracht.

In het door ZonMw erkende meerjarig deelsectorplan werken alle betrokkenen nauw samen aan één einddoel: een samenleving die voor zintuiglijk gehandicapten net zo toegankelijk is als voor ieder ander. We werken samen in verschillende deelprogramma’s:

  • doof of slechthorend
  • taalontwikkelingsstoornis (TOS)
  • doofblindheid
  • communicatief meervoudige beperking (cmb) 
Deelkracht

Kracht door te delen

Het deelsectorplan draait om kennisdeling. Door kennis te delen op alle niveaus – intern tussen de betrokken organisaties, projecten en medewerkers maar vooral ook extern, door expertise naar buiten te richten – dragen wij bij aan de toegankelijke en inclusieve samenleving. Dat geeft onze doelgroepen kracht, en onszelf ook. Deelkracht moet dan ook hét synoniem worden voor de expertisefunctie in de deelsector auditief/communicatief. Zo treden we voortaan gezamenlijk naar buiten. En zo gaan we de resultaten van onze projecten presenteren. Op de website van Deelkracht kun je zien waar we precies aan werken, wat er bereikt wordt en natuurlijk wie er allemaal meewerken. Voor meer informatie, neem contact op via secretaris@deelkracht.nl.

* In Deelkracht werken deze organisaties samen: Koninklijke Kentalis, Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK), Koninklijke Auris Groep, Stichting Pento, Stichting Milo, Stichting Adelante Groep, Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden (GGMD), Stichting Libra revalidatie & audiologie, Stichting De Gelderhorst, Oogvereniging OOR & OOG en de doelgroep vertegenwoordigende organisaties van het Platform doven, slechthorenden en TOS.