Hoogleraren

Om leerlingen en cliënten zo goed mogelijk te helpen, doen we wetenschappelijk onderzoek. Ook ondersteunen we onderzoeksprogramma’s die gekoppeld zijn aan drie leerstoelen.

Leerstoelen Kentalis

Communicatief meervoudige beperkingen en doofblindheid

Saskia Damen is 1 september 2022 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In de leerstoel “Ontwikkeling en leren van personen met communicatief meervoudige beperkingen en personen met aangeboren of vroeg verworven doofblindheid” richt zij zich op het ontwikkelen, evalueren en implementeren van diagnostische instrumenten en interventies.

Opvoeding van slechthorende en dove kinderen

De leerstoel 'Opvoeding van en onderwijs aan slechthorende en dove kinderen en jongeren' wordt sinds april 2023 bekleed door Loes Wauters. Deze voor Nederland unieke leerstoel, ingebed in het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen, is in 1991 ingesteld door een rechtsvoorganger van Kentalis. Binnen de leerstoel richt Loes zich op de ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen en jongeren en factoren die deze ontwikkeling beïnvloeden.

Taalontwikkelingsstoornissen

Constance Vissers is 1 maart 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Taalontwikkelingsstoornissen' aan de Radboud Universiteit. Vanaf 2014 combineert Constance wetenschappelijk onderzoek en klinische taken binnen Kentalis, de Radboud Universiteit en haar psychologenpraktijk. Zo ontwikkelt ze onderzoeksprogramma's en projecten en behandelt ze kinderen en volwassenen met ontwikkelingsproblematiek.