Hoogleraren

Om leerlingen en cliënten zo goed mogelijk te helpen, doen we wetenschappelijk onderzoek. Ook ondersteunen we onderzoeksprogramma’s die gekoppeld zijn aan vier leerstoelen.

Leerstoelen Kentalis
Doofblindheid

Marleen Janssen is de eerste hoogleraar doofblindheid ter wereld en richt zich specifiek op communicatie met doofblinden. Ze aanvaardde de leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen op 17 februari 2008. Marleen Janssen werkt al sinds 2007 structureel samen met Kentalis.

Ondersteunde communicatie

In 2010 werd Hans van Balkom benoemd als bijzonder hoogleraar ‘Ondersteunde communicatie bij meervoudige handicaps’ bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze leerstoel is uniek, omdat het wereldwijd de eerste en enige leerstoel is die zich volledig richt op ondersteunde communicatie.

Opvoeding van slechthorende en dove kinderen

De leerstoel 'Opvoeding van slechthorende en dove kinderen' wordt sinds 2003 bekleed door Harry Knoors. Deze voor Nederland unieke leerstoel, ingebed in het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen, is in 1991 ingesteld door een rechtsvoorganger van Kentalis.

Variatie in communicatie, taal en geletterdheid

In juli 2016 werd Ludo Verhoeven benoemd als bijzonder hoogleraar ‘Variatie in communicatie, taal en geletterdheid’ (Variation in communication and literacy) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ludo Verhoeven is deskundig op het gebied van taal- en leesontwikkeling en het ontstaan van leerproblemen.