Verwijzen

Wil je verwijzen naar onderzoek of zorg van Kentalis, omdat iemand slechthorend of doof is? Vul het formulier in of ga naar ZorgDomein.

Gehooronderzoek audiologisch centrum

Verwijzen naar ons audiologisch centrum 

Voor een bezoek aan een van onze audiologische centra is een verwijzing van een arts nodig. Wil je verwijzen naar ons multidisciplinair onderzoek? Verwijs via ZorgDomein of  vul het verwijsformulier in. Vraag ouders het formulier op te sturen. Het audiologisch centrum neemt (na ontvangst van het formulier) contact met ouders op voor een afspraak. Lees meer over de verwijscriteria.

Verwijzen naar zorg bij Kentalis

Voor behandeling bij Kentalis is een verwijzing nodig van een medisch specialist of klinisch fysicus audioloog die verbonden is aan een audiologisch centrum. Wil je verwijzen naar onze zorg? Vul het verwijsformulier in. Lees meer over de verwijscriteria.

Vergoeding

Onderzoek of zorg van Kentalis wordt alleen door de zorgverzekeraar vergoed als de verwijzend arts beschikt over een eigen AGB-code. De cliënt moet een identiteitsbewijs hebben.