Wanneer heb je gehoorverlies?

Slechthorend of doof zijn: het betekent voor iedereen iets anders. Het feitelijke gehoorverlies verschilt, net als de oorzaken en gevolgen. Ook maakt iedereen persoonlijke keuzes, bijvoorbeeld op het gebied van identiteit, taal, hulpmiddelen en communicatie.

Twee tieners gebaren met elkaar

Categorieën van gehoorverlies:

  • Verlies van 20-35 decibel: licht gehoorverlies
  • Verlies van 36-60 decibel: matig gehoorverlies
  • Verlies van 61-80 decibel: ernstig gehoorverlies
  • Verlies van > 80 decibel: zeer ernstig gehoorverlies/doofheid

Verschillende vormen van gehoorverlies

  • Slechthorend: houdt in dat dat iemand minder goed hoort.
  • Vroege doofheid: betekent dat iemand doof is geboren of doof wordt voor de leeftijd van drie jaar. 
  • Plotsdoof: betekent dat iemand plotseling doof wordt aan een of twee oren.
  • Slechthorend en laatdoof: betekent dat iemand later in het leven minder gaat horen.

Oorzaak van gehoorverlies

Slechthorendheid of doofheid kan allerlei oorzaken hebben. Gehoorverlies is soms erfelijk, maar kan ook komen door gehoorschade, een ziekte of syndroom, een geleidingsprobleem of ouderdom. Soms is de oorzaak niet te achterhalen.

Communicatie, taal en identiteit: een persoonlijke keus

Ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders zijn doof of slechthorend. De gemeenschap van doven en slechthorenden is erg divers. Voorkeuren op het gebied van identiteit, communicatie, taal en hulpmiddelen zijn heel persoonlijk.

Communicatie: een belangrijk thema

Als je slechthorend of doof geboren wordt, krijg je minder gesproken taal tot je. Dat heeft invloed op de taal- en spraakontwikkeling. Als dit speelt, kan behandeling uitkomst bieden. Communicatie is een belangrijk thema binnen onze behandeling, net als communiceren met gebaren. De Nederlandse Gebarentaal is namelijk de moedertaal van veel slechthorende en dove mensen in Nederland.

Maak je je zorgen over je gehoor of denk je dat je kind slechthorend of doof is? Lees meer over ons gehooronderzoek.