Wanneer heb je gehoorverlies?

Een gehoorverlies tussen de twintig en veertig decibel noemen we 'licht gehoorverlies'. Bij een gehoorverlies van meer dan negentig decibel is iemand zwaar slechthorend of doof. De term doof betekent niet altijd dat je helemaal niets meer hoort.

Twee tieners gebaren met elkaar

Categorieën van gehoorverlies:

  • 0-20 decibel: normaal gehoor
  • Verlies van 20-40 decibel: licht gehoorverlies
  • Verlies van 40-60 decibel: matig gehoorverlies
  • Verlies van 60-90 decibel: ernstig gehoorverlies
  • Verlies van > 90 decibel: zeer ernstig gehoorverlies/doofheid

Vroegdoof, laatdoof en plotsdoof

Ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders zijn doof of slechthorend. Er zijn verschillende vormen van doofheid en slechthorendheid. Als je slechthorend of doof bent geboren, noemen we dat ook wel vroegdoof. Word iemand op latere leeftijd doof of ernstig slechthorend, dan noemen we dat laatdoof. Wordt iemand plotseling doof, dan noemen we dat plotsdoof.

Oorzaak van gehoorverlies

Slechthorendheid of doofheid kan veel oorzaken hebben. Gehoorverlies is soms erfelijk, maar kan ook komen door gehoorschade, het gebruik van medicijnen, een ziekte of syndroom, een geleidingsprobleem of ouderdom. Soms is de oorzaak niet te achterhalen.

Maak je je zorgen over je gehoor of denk je dat je kind slechthorend of doof is? Lees meer over ons gehooronderzoek.