Gehoorverlies & school

Gaat je kind naar een reguliere basisschool of middelbare school of volgt hij of zij een mbo-opleiding? Dan kunnen we je kind en de leerkracht begeleiden. Sommige slechthorende en dove kinderen zijn beter op hun plek op een school voor speciaal onderwijs (cluster 2). We hebben speciale scholen door heel Nederland.

Met ambulante begeleiding naar een reguliere school

Als je kind slechthorend of doof is en naar een reguliere school gaat, is het belangrijk dat hij of zij alles goed kan volgen. Een ambulant begeleider kan je kind én de leerkracht begeleiden. Je kind krijgt bijvoorbeeld extra uitleg en leert omgaan met zijn of haar gehoorverlies. De leerkracht leert wat je kind nodig heeft in de klas. Voor ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijsarrangement nodig.

Onderwijs voor slechthorende of dove leerlingen

Speciaal onderwijs voor slechthorende en dove leerlingen

Sommige slechthorende en dove kinderen zijn beter op hun plek op een speciale school (cluster 2). We hebben speciale scholen door heel Nederland. Bij verschillende speciale scholen van Kentalis kunnen leerlingen tweetalig onderwijs volgen (Nederlands en Nederlandse Gebarentaal). Ook hebben de leerkrachten kennis van technische hulpmiddelen en is bij het inrichten van de klaslokalen en gymlokalen gelet op de akoestiek. Omdat we geloven in het belang van volwassen rolmodellen, werken er bij deze scholen horende, slechthorende en dove medewerkers.

Het beste van beide?

Vaak is een combinatie van regulier en speciaal onderwijs ook mogelijk. We werken in verschillende steden intensief samen met reguliere scholen. Leerlingen volgen bijvoorbeeld speciaal onderwijs binnen een reguliere school (een school-in-school) of gaan naar een mediumsetting: een reguliere school die meer deskundig is op het gebied van gehoorverlies dan andere reguliere scholen en waar ook deskundigen van Kentalis werken.

Wat is een onderwijsarrangement?

Slechthorende en dove kinderen hebben vaak recht op een onderwijsarrangement: licht, medium of intensief. Licht en medium betekent: naar een reguliere school met extra begeleiding. Intensief betekent: speciaal onderwijs. Een speciale commissie beslist, maar overlegt natuurlijk met jou en de school. Lees hoe je een onderwijsarrangement aanvraagt.

Doveninternaat voor leerlingen

In Haren hebben we speciale verblijfsgroepen voor dove leerlingen van de Guyotschool voor VSO. De kinderen en jongeren verblijven hier doordeweeks, omdat zij asnders te ver moeten reizen van huis naar school. Zij volgen praktijkonderwijs of gaan naar het vmob of de havo. Lees meer over de mogelijkheden voor verblijf.

Wil je op de hoogte blijven van de onderwijsondersteuning? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Heb je vragen of wil je advies, bijvoorbeeld over de schoolkeuze? Neem dan contact met ons op