Gehoorverlies & school

Gaat je kind naar een reguliere basisschool of middelbare school of volgt hij of zij een mbo-opleiding? Dan kunnen we je kind en de leerkracht begeleiden. Sommige slechthorende en dove kinderen zijn beter op hun plek op een school voor speciaal onderwijs (cluster 2). We hebben speciale scholen door heel Nederland.

Naar een reguliere school

Als je kind slechthorend of doof is en naar een reguliere school gaat, is het belangrijk dat hij of zij alles goed kan volgen. Een Kentalismedewerker kan je kind én de leerkracht begeleiden. Je kind krijgt bijvoorbeeld extra uitleg en leert omgaan met zijn of haar gehoorverlies. De leerkracht leert wat je kind nodig heeft in de klas. Voor onderwijsondersteuning heeft je kind een onderwijsarrangement nodig.

Onderwijs voor slechthorende of dove leerlingen

Speciaal onderwijs

Sommige slechthorende en dove kinderen zijn beter op hun plek op een speciale school (cluster 2). We hebben speciale scholen door heel Nederland. Je kind zit in de klas bij slechthorende en dove leerlingen en de leerkrachten weten veel van de Nederlandse Gebarentaal en Dovencultuur. Voor speciaal onderwijs heeft je kind een intensief onderwijsarrangement nodig.

Het beste van beide?

Vaak is een combinatie van regulier en speciaal onderwijs ook mogelijk. We werken in verschillende steden intensief samen met reguliere scholen. Leerlingen volgen bijvoorbeeld speciaal onderwijs binnen een reguliere school (een school-in-school) of gaan naar een mediumsetting: een reguliere school die meer deskundig is op het gebied van gehoorverlies dan andere reguliere scholen en waar ook deskundigen van Kentalis werken.

Wat is een onderwijsarrangement?

Slechthorende en dove kinderen hebben vaak recht op een onderwijsarrangement: licht, medium of intensief. Licht en medium betekent: naar een reguliere school met extra begeleiding. Intensief betekent: speciaal onderwijs. Een speciale commissie beslist, maar overlegt natuurlijk met jou en de school. Lees hoe je een onderwijsarrangement aanvraagt.

Heeft je kind een onderwijsarrangement? Dan kan de leerkracht cursussen bij ons volgen om extra ondersteuning te bieden aan je kind.

Doveninternaat voor leerlingen

In Haren hebben we speciale woongroepen voor dove leerlingen van De Guyotschool. De kinderen en jongeren wonen hier, omdat zij anders te ver moeten reizen voor het speciaal onderwijs dat zij volgen. Zij volgen praktijkonderwijs of gaan naar het vmbo of de havo. Lees meer over deze bijzondere locatie.

Wil je op de hoogte blijven van de onderwijsondersteuning? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Heb je vragen of wil je advies, bijvoorbeeld over de schoolkeuze? Neem dan contact met ons op