Gehoorverlies & school

Gaat je kind naar een reguliere basisschool of middelbare school of volgt hij of zij een mbo-opleiding? Dan kunnen we je kind en de leerkracht begeleiden. Sommige slechthorende en dove kinderen zijn beter op hun plek op een school voor speciaal onderwijs (cluster 2). We hebben speciale scholen door heel Nederland.

Met ambulante begeleiding naar een reguliere school

Als je kind slechthorend of doof is en naar een reguliere school gaat, is het belangrijk dat hij of zij alles goed kan volgen. Een ambulant begeleider kan je kind én de leerkracht begeleiden. Je kind krijgt bijvoorbeeld extra uitleg en leert omgaan met zijn of haar gehoorverlies. De leerkracht leert wat je kind nodig heeft in de klas. Voor ambulante begeleiding heeft je kind een ondersteuningsarrangement nodig.

Onderwijs voor slechthorende of dove leerlingen

Speciaal onderwijs voor slechthorende en dove leerlingen

Sommige slechthorende en dove kinderen zijn beter op hun plek op een speciale school (cluster 2). We hebben speciale scholen door heel Nederland. Bij verschillende speciale scholen van Kentalis kunnen leerlingen tweetalig onderwijs volgen (Nederlands en Nederlandse Gebarentaal). Ook hebben de leerkrachten kennis van technische hulpmiddelen en is bij het inrichten van de klaslokalen en gymlokalen gelet op de akoestiek. Omdat we geloven in het belang van volwassen rolmodellen, werken er bij deze scholen horende, slechthorende en dove medewerkers.

Het beste van beide?

Vaak is een combinatie van regulier en speciaal onderwijs ook mogelijk. We werken in verschillende steden intensief samen met reguliere scholen. Leerlingen volgen bijvoorbeeld speciaal onderwijs binnen een reguliere school (een school-in-school) of gaan naar een mediumsetting: een reguliere school die meer deskundig is op het gebied van gehoorverlies dan andere reguliere scholen en waar ook deskundigen van Kentalis werken.

Een onderwijs- of ondersteuningsarrangement

Slechthorende en dove kinderen hebben vaak recht op een onderwijs- of ondersteuningsarrangement. Om naar een speciale school van Kentalis te gaan, is een onderwijsarrangement nodig. Voor ambulante begeleiding op een reguliere school is een ondersteuningsarrangement nodig. Lees hoe je een onderwijs- of ondersteuningsarrangement aanvraagt.

Doveninternaat voor leerlingen

In Haren hebben we speciale verblijfsgroepen voor dove leerlingen van de Guyotschool voor VSO. De kinderen en jongeren verblijven hier doordeweeks, omdat zij anders te ver moeten reizen van huis naar school. Zij volgen praktijkonderwijs of gaan naar het vmbo of de havo. Lees meer over de mogelijkheden voor verblijf.

Goed in je vel op school

Om goed te kunnen leren, is het belangrijk dat je goed in je vel zit. Uit onderzoek blijkt dat slechthorende en dove kinderen en jongeren een grotere kans hebben op psychische klachten. Daarom wordt er op alle Kentalisscholen elke twee jaar een screening gedaan naar het psychisch welzijn van leerlingen. Heeft een leerling mogelijk klachten? Dan bespreken we met de leerling en ouders of verder onderzoek nodig is. De leerling kan namelijk bij Kentalis terecht voor behandeling als psychische klachten het dagelijks leven beïnvloeden.

Heb je vragen of wil je advies, bijvoorbeeld over de schoolkeuze? Neem dan contact met ons op