Praktische informatie

Schooltijden

Schooltijden
Dag Van - tot
Maandag 08.30 - 14.00 uur
Dinsdag 08.30 - 14.00 uur
Woensdag 08.30 - 14.00 uur
Donderdag 08.30 - 14.00 uur
Vrijdag 08.30 - 14.00 uur

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van vakanties.

Voor de vakanties en studiedagen verwijzen wij u naar de Skelpkalender. Ook de activiteiten die voor ouders van belang zijn, vindt u in deze kalender.

Vakantierooster 2020-2021  

Vakanties

Van - tot

Herfstvakantie

12-10-2020 t/m 16-10-2020

Kerstvakantie

21-12-2020 t/m 01-01-2021

Voorjaarsvakantie

22-02-2021 t/m 26-02-2021

Goede Vrijdag en Pasen

02-04-2021 t/m 05-04-2021

Koningsdag

27-04-2021

Meivakantie (inclusief Hemelvaart)

03-05-2021 t/m 14-05-2021

Hemelvaart (in meivakantie)

13-05-2021 t/m 14-05-2021

2e Pinksterdag

24-05-2021

Zomervakantie

12-07-2021 t/m 20-08-2021

Activiteitenrooster

Activiteit

Datum

Sportdag / Koningsspelen

23-04-2020 (Koningsdag)

Schoolreisjes

31 mei t/m 4 juni 2021

Schoolkamp

26-27-28 augustus 2020

Kinderfeest

8 juli 2020

Oudergesprekken

Week 6 en week 7 2021

Week 24 en week 25 2021

Lesvrije dagen

Leerlingen zijn vrij op

Studiedagen

16 september 2020

12 november 2020

19 januari 2021

26 april 2021

11 juni 2021

Ziek melden

Is uw kind ziek? Geef dit dan vóór 08.30 uur door aan de school. Hiervoor belt u met de administratie: 0512 - 51 49 74. De administratie van de school is om 07.30 uur aanwezig.  Stelt u ook de vervoerder op de hoogte, als uw kind met de taxi naar school komt?

Wegbrengen en ophalen

Veel leerlingen worden op De Skelp gebracht door een taxi van het leerlingenvervoer. De leerlingen kunnen door de taxi tussen 8.15 en 8.30 uur worden gebracht en om 14.00 uur weer worden opgehaald. Dezelfde tijden gelden voor ouders die hun kind zelf brengen en halen.

Begrippen en afkorting

Hieronder staan afkortingen die voorkomen in de schoolgids van De Skelp. Een lijst met aanvullende afkortingen is te vinden in het algemene deel van de Kentalis schoolgids.

AC

Audiologisch Centrum

AJONGH

Als je oren niet goed horen (training)

ASS

Autistisch spectrum stoornissen

AVI

Analyse van individualiseringsvormen (leestoets)

CI

Cochleair implantaat

CvL

Commissie van Leerlingenzorg

CvO

Commissie van Onderzoek

DMT

Drie minuten toets (leestoets)

GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

GW

Gedragswetenschapper

IB

Intern begeleider

ICT

Informatieverwerking computers en technologie

IPC

International Primary Curriculum

LIHP

Logopedisch handelingsplan

LL

Vaardigheden ‘leren leren’

LMR

Locatie medezeggenschapsraad

LOVS

Cito leerlingvolgsysteem primair en speciaal onderwijs

MR

Medezeggenschapsraad

MT

Managementteam

MW

Maatschappelijk werk

NMG

Nederlands ondersteund met gebaren

OPP

Ontwikkelingsperspectiefplan

OR

Ouderraad

PBS

Positive Behavior Support

RIS

Relaties, Intimiteit en Seksualiteit

SCOL

Sociale competentie observatielijst

SE

Sociaal-emotioneel

SH

Slechthorendheid

SLO

Nationaal expertisecentrum (voorheen: stichting) leerplanontwikkeling

SO

Speciaal onderwijs

TOS

Taalontwikkelingsstoornis

UP

Uitstroomperspectief

V(S)O

Voortgezet (speciaal) onderwijs

WIG

Wereld in Getallen