Praktische informatie

Schooltijden

Schooltijden
Dag Van - tot
Maandag 08.30 - 14.00 uur
Dinsdag 08.30 - 14.00 uur
Woensdag 08.30 - 14.00 uur
Donderdag 08.30 - 14.00 uur
Vrijdag 08.30 - 14.00 uur

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van vakanties.

Voor de vakanties en studiedagen verwijzen wij u naar de Skelpkalender. Ook de activiteiten die voor ouders van belang zijn, vindt u in deze kalender.

Vakantierooster 2021-2022  

Vakanties

Van - tot

Herfstvakantie

18-10-2021 t/m 22-10-2021

Kerstvakantie

27-12-2021 t/m 07-01-2022

Voorjaarsvakantie

21-02-2022 t/m 25-02-2022

Goede Vrijdag en Pasen

15-04-2021 t/m 18-04-2022

Meivakantie (incl. Koningsdag) 

25-04-2022 t/m 06-05-2022

Hemelvaart 

26-05-2022 t/m 27-05-2022

2e Pinksterdag

06-06-2022

Zomervakantie

18-07-2022 t/m 26-08-2022

Activiteitenrooster

Activiteit

Datum

Sportdag / Koningsspelen

22 april 2020 

Schoolreisjes

 7-8-9-10 juni 2022

Schoolkamp

27-28-29 september 2021

Kinderfeest

14 juli 2022

Oudergesprekken

Week  6 en 7  2022

Week 25 en week 26  2022

Lesvrije dagen

Leerlingen zijn vrij op

Studiedagen

22 september 2021

5 november 2021

23 november 2021

28 februari 2022

14 april 2022

Ziek melden

Is uw kind ziek? Geef dit dan vóór 08.30 uur door aan de school. Hiervoor belt u met de administratie: 0512 - 51 49 74. De administratie van de school is om 07.30 uur aanwezig.  Stelt u ook de vervoerder op de hoogte, als uw kind met de taxi naar school komt?

Wegbrengen en ophalen

Veel leerlingen worden op De Skelp gebracht door een taxi van het leerlingenvervoer. De leerlingen kunnen door de taxi tussen 8.15 en 8.30 uur worden gebracht en om 14.00 uur weer worden opgehaald. Dezelfde tijden gelden voor ouders die hun kind zelf brengen en halen.

Begrippen en afkorting

Hieronder staan afkortingen die voorkomen in de schoolgids van De Skelp. Een lijst met aanvullende afkortingen is te vinden in het algemene deel van de Kentalis schoolgids.

AC

Audiologisch Centrum

AJONGH

Als je oren niet goed horen (training)

ASS

Autistisch spectrum stoornissen

AVI

Analyse van individualiseringsvormen (leestoets)

CI

Cochleair implantaat

CvL

Commissie van Leerlingenzorg

CvO

Commissie van Onderzoek

DMT

Drie minuten toets (leestoets)

GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

GW

Gedragswetenschapper

IB

Intern begeleider

ICT

Informatieverwerking computers en technologie

IPC

International Primary Curriculum

LIHP

Logopedisch handelingsplan

LL

Vaardigheden ‘leren leren’

LMR

Locatie medezeggenschapsraad

LOVS

Cito leerlingvolgsysteem primair en speciaal onderwijs

MR

Medezeggenschapsraad

MT

Managementteam

MW

Maatschappelijk werk

NMG

Nederlands ondersteund met gebaren

OPP

Ontwikkelingsperspectiefplan

OR

Ouderraad

PBS

Positive Behavior Support

RIS

Relaties, Intimiteit en Seksualiteit

SCOL

Sociale competentie observatielijst

SE

Sociaal-emotioneel

SH

Slechthorendheid

SLO

Nationaal expertisecentrum (voorheen: stichting) leerplanontwikkeling

SO

Speciaal onderwijs

TOS

Taalontwikkelingsstoornis

UP

Uitstroomperspectief

V(S)O

Voortgezet (speciaal) onderwijs

WIG

Wereld in Getallen