Praktische informatie

Schooltijden

Schooltijden
Dag Van - tot
Maandag 08.40 - 14:45 uur
Dinsdag 08.40 - 14:45 uur
Woensdag 08.40 - 14:45 uur
Donderdag 08.40 - 14:45 uur
Vrijdag 08.40 - 14:45 uur

 

Lestijden VSO
Lesuur        Van - tot
1 08.40 - 09.30 uur
2 09.30 - 10.15 uur
3 10.15 - 11.00 uur
pauze 11.00 - 11.15 uur
4 11.15 - 12.00 uur
5 12.00 - 12.45 uur
pauze 12.45 - 13.15 uur
6 13.15 - 14.00 uur
7 14.00 - 14.45 uur

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van vakanties.

Vakanties

Van - tot

Herfstvakantie

18 oktober 2021 - 22 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 - 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari 2022 - 25 februari 2022

Goede Vrijdag

15 april 2022

2e Paasdag

18 april 2022

Meivakantie (incl. Koningsdag)

25 april 2022 - 7 mei 2022

Hemelvaart

26 & 27 mei 2022

2e Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

18 juli 2022 - 26 augustus 2022

Activiteiten

Activiteit

Datum

Eerste schooldag

25 augustus 2021

Schoolreis

30 augustus 2021

Schoolfotograaf

6 september 2021

Infoavond

7 september 2021

Projectweek I

15 november 2021

Telefonisch contactmoment mentor/ouders 

 

23 november 2021

 

Kerstviering

23 december 2021

Rapport 1 & Rapportavond 1

8 februari 2022

Telefonisch contactmoment mentor/ouders 5 april 2022

Projectweek II

16 mei 2022

Buurthulpdag

14 juni 2022

Rapport 2 & Rapportavond 2

11 juli 2021

Diploma-uitreiking

12 juli 2021

Maatmandag

13 juli 2021

Laatste schooldag

13 juli 2021

Lesvrije dagen

Leerlingen zijn vrij op de volgende dagen (roostervrije dagen)

Maandag

23 augustus 2021

Dinsdag

24 augustus 2021

Donderdag

14 juli 2022

vrijdag

15 juli 2022

Tevens zijn de leerlingen vrij op de volgende studiedagen:

Maandag

20 september 2021

Maandag

6 december 2021

Maandag

28 februari 2022

Vrijdag

1 april 2022

Maandag

20  juni 2022

Ziek melden

Is uw kind ziek? Geef dit dan ‘s ochtends tussen 8.00 en 8.30 uur door aan de school. Hiervoor belt u met de administratie: 053 480 17 70.

Gaat uw kind met de taxi naar school? Meld uw kind dan ook ziek bij de vervoerder. Is uw kind zonder bericht van u om 9.15 uur niet op school, dan nemen we voor de veiligheid contact met u op.

Wegbrengen en ophalen

Wanneer ouders de leerling zelf naar school brengen of ophalen van school, dienen zij dit zelf tijdig te melden bij het taxibedrijf. Taxibedrijven parkeren op het parkeerterrein van revalidatiecentrum het Roessingh. Daar stappen de leerlingen dus in en uit de taxi. Ouders die hun kind zelf brengen en ophalen, kunnen hun kind afzetten en ophalen aan de Maatmanweg. Voor leerlingen die met de fiets op school komen, is een fietsenstalling op het plein aanwezig.

Kluisjes op school

Voor de sleutel (1) betalen nieuwe leerlingen een borg van € 10,-. Deze borg wordt bij de leerling geïncasseerd door dhr. T. Korf (technisch vakman/conciërge). Begin van het schooljaar kan de leerling de sleutel ophalen bij de dhr. T. Korf. De naam van de leerling met betreffende kluisnummer wordt geregistreerd.  Vanaf dat moment is leerling verantwoordelijk voor gebruik en inhoud van dat kluisje. Wanneer een leerling zijn sleutel inlevert, krijgt hij de borg van € 10,- voor de sleutel, á contant, terug van school. Bij verlies van de sleutel draagt u als ouder de kosten die gemaakt worden voor het vervangen van de sleutel (€27,50).

Begrippen en afkorting

 • ASS Autisme Spectrum Stoornis
 • AC Audiologisch Centrum
 • CvL Commissie voor Leerlingenbegeleiding
 • CVO Commissie van Onderzoek
 • FOSS Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van Kinderen met Spraaktaalmoeilijkheden
 • GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
 • IB-er Intern begeleider
 • ICT Informatieverwerking Computers en Technologie
 • MR Medezeggenschapsraad
 • NmG Nederlands ondersteund met Gebaren
 • NSDSK Nederlandse Stichting voor het dove en slechthorende kind
 • OPP Ontwikkelingsperspectief
 • OC &W Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • SH Slechthorend
 • TOS Ernstige spraaktaalmoeilijkheden (ESM) noemen we  bij Kentalis ook wel  taalontwikkelingsstoornissen (TOS)
 • VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs