Praktische informatie

Schooltijden

Voor elke groep start de dag (onderwijstijd) om 8.30 uur. Om te zorgen dat we om 8.30 uur ook direct met de lessen kunnen beginnen, gaat de schoolbel om 8:25 uur. Op de Tine Marcusschool werken we met het 5-gelijke-dagen model. De leerlingen eten tussen de middag samen met de groepsleerkracht en zullen daarna gaan buiten spelen (of andersom).

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1 t/m 8

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

8.30 – 14.00

Ochtendpauze

 

 

 

 

 

Helft van de groepen

10.00-

10.15

10.00-

10.15

10.00-

10.15

10.00-

10.15

10.00-

10.15

Helft van de groepen

10.15-

10.30

10.15-

10.30

10.15-

10.30

10.15-

10.30

10.15-

10.30

Middagpauze (eten + buitenspelen)

 

5-8

11.30-

12.00

11.30-

12.00

11.30-

12.00

11.30-

12.00

11.30-

12.00

1-4

12.00-

12.30

12.00-

12.30

12.00-

12.30

12.00-

12.30

12.00-

12.30

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van vakanties.

Vakantierooster

Vakantie/feestdag

periode

Herfstvakantie

maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023

Kerstvakantie

maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024

Pasen

maandag 1 april 2024

Meivakantie

maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024

Pinkstermaandag

maandag 20 mei 2024

Zomervakantie

maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024

Activiteitenrooster

Activiteit

Datum

Eerste Schooldag

maandag 4 september 2023

Gouden Weken

maandag 4 t/m vrijdag 22 september 2023

Schoolkamp Groep 8

woensdag 20 t/m vrijdag 22 september 2023

Survival Groep 7 bij de Hanze

Donderdag 21 september 2023

Studiedag voor het personeel (leerlingen vrij)

maandag 25 september 2023

Week tegen Pesten

maandag 25 t/m vrijdag 29 september 2023

Schoolfotograaf Groningen

donderdag 28 september 2023

Schoolfotograaf Assen

vrijdag 29 september 2023

Startgesprekken

maandag 2 t/m vrijdag 6 oktober 2023

Introductiemiddag nieuwe ouders / TOS beleving

dinsdag 3 oktober 2023

Kinderboekenweek

woensdag 4 t/m vrijdag 13 oktober 2023
Ouderavond VO groep 7/8 

woensdag 1 november 2023

Studiedag voor het personeel (leerlingen vrij)

vrijdag 3 november 2023

Nationaal schoolontbijt

donderdag 9 november 2023

Sint Maarten

zaterdag 11 november 2023

Week van de Mediawijsheid

maandag 13 t/m donderdag 17 november 2023

Studiedag voor het personeel (leerlingen vrij)

donderdag 30 november 2023

Facultatieve oudergesprekken

maandag 27 november t/m vrijdag 1 december 2023

Sinterklaas

dinsdag 5 december 2023

Rapport mee

Vrijdag 15 december 2023

Kerstviering

vrijdag 22 december 2023

Zilveren weken

maandag 8 t/m vrijdag 19 januari 2024

CITO toetsen

maandag 15 januari t/m vrijdag 2 februari 2024

Nationale Voorleesdagen

woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari 2024

Afname Ouderervaringenonderzoek

maandag 5 t/m vrijdag 9 februari 2024
Studiedag voor het personeel (leerlingen vrij)

vrijdag 9 februari en maandag 12 februari 2024

OPP mee naar huis

vrijdag 16 februari 2024

Oudergesprekken OPP

maandag 26 februari t/m vrijdag 1 maart 2024

Testweken Logopedie

maandag 4 t/m vrijdag 15 maart 2024

Week van de Lentekriebels

maandag 18 t/m vrijdag 22 maart 2024

Definitief advies ouders groep 8-leerlingen

vrijdag 22 maart 2024

Paasviering

vrijdag 29 maart 2024

Studiedag voor het personeel (leerlingen vrij)

dinsdag 2 april 2024

Grote Rekendag

woensdag 3 april 2024

Buitenlesdag

woensdag 3 april 2024

Themaweken

maandag 15 t/m donderdag 25 april 2024

Kijkje in de klas i.c.m. Oudermiddag met thema

donderdag 25 april 2024

Koningsspelen

vrijdag 26 april 2024

Studiedag voor het personeel (leerlingen vrij)

dinsdag 21 mei 2024

CITO toetsen

woensdag 22 mei t/m vrijdag 7 juni 2024

Avond4daagse

maandag 27 t/m donderdag 31 mei 2024

Studiedag voor het personeel (leerlingen vrij)

vrijdag 14 juni en maandag 17 juni 2024

Voorlopige adviezen VO Groep 7

donderdag 20 juni 2024

Rapport en OPP mee

vrijdag 21 juni 2024

Oudergesprekken

maandag 24 juni t/m vrijdag 5 juli 2024

Schoolreizen Groep 1 t/m 7

vrijdag 28 juni 2024

Vertelmoment nieuwe groepsindeling

woensdag 3 juli 2024
Buiten Gymlessen

maandag 8 t/m vrijdag 19 juli 2024

Vossenjacht

vrijdag 12 juli 2024

Meesters- en Juffendag

vrijdag 12 juli 2024

Musical groep 8

dinsdag 16 juli 2024

Afscheid groep 8

donderdag 18 juli 2024

Laatste schooldag

vrijdag 19 juli 2024

 

Lesvrije dagen

Leerlingen zijn vrij op:

maandag 25 september 2023

vrijdag 3 november 2023

donderdag 30 november 2023

vrijdag 9 en maandag 12 februari 2024 

dinsdag 2 april 2024

dinsdag 21 mei 2024

vrijdag 14 en maandag 17 juni 2024

 

Ziek melden

Is uw kind ziek? Geef dit dan ‘s ochtends vóór 08.30 uur door aan de school, bij voorkeur d.m.v. een digitale melding via de ‘Social Schools’. Uiteraard kunt u dit ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer: 050 547 08 88. Gaat uw kind met de taxi naar school? Geef het dan ook door aan de vervoerder. Is uw kind zonder bericht van een ouder/ verzorger om 9.15 uur niet op school, dan nemen we voor de veiligheid contact op.

Verlof- & verzuimregeling

Wanneer een kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan gaan, dient dit vóór schooltijd aan de school en het taxibedrijf doorgegeven te worden. Als een leerling zonder bericht of met een ongeldige reden afwezig is, neemt de leerkracht dezelfde dag contact op met de ouders. Het schoolverzuim wordt geregistreerd door de administratie. Op de website van Kentalis leest u meer informatie over: 'verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’
Hoe dient u een aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties in? Niet eens met het besluit?
Onderwijs aan (langdurig) zieke leerlingen Zie ook het algemene deel van de schoolgids.

Op vakantie onder schooltijd

Kinderen kunnen bij zwaarwegende omstandigheden extra vrij krijgen van school. U dient uw verlofaanvraag in via Social Schools bij de schoolleiding. De schoolleiding zal beoordelen of de verlofaanvraag goedgekeurd kan worden. Bij ongeoorloofde afwezigheid zijn wij genoodzaakt de leerplichtambtenaar van uw gemeente in te schakelen, die verdere actie onderneemt.

Wegbrengen en ophalen

De meeste kinderen op de Tine Marcusschool maken gebruik van het leerlingenvervoer. Leerlingvervoer is aan te vragen via uw gemeente bij loket WMO. Wanneer de kinderen gebracht en gehaald worden door de ouder(s)/ verzorger(s), verzoeken wij ouder(s)/ verzorger(s) de kinderen van groep 1 en 2 na 08.15 uur naar de klas te brengen en weer te vertrekken. Vanaf groep 3 kunt u uw kind naar het plein brengen.

Begrippen en afkorting

 • AC: Audiologisch Centrum
 • ASS: Stoornissen in het autistisch spectrum
 • CvL: Commissie van Leerlingenzorg
 • CvO: Commissie van Onderzoek
 • FOSS: Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van Kinderen met Spraaktaalmoeilijkheden
 • IB-er: Intern begeleider
 • ICT: Informatieverwerking Computers en Technologie
 • IGT: Intensieve Groepsbehandeling TOS
 • KNO arts: Keel, Neus en Oorarts
 • LMR: Lokale Medezeggenschapsraad
 • MR: Medezeggenschapsraad Kentalis Onderwijs
 • NmG: Nederlands ondersteund met Gebaren
 • NSDSK: Nederlandse Stichting voor het dove en slechthorende kind
 • OC&W: Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • LMR: Lokale Medezeggenschapsraad
 • SO: Speciaal Onderwijs
 • SH: Slechthorend
 • STA: Spraak en Taal Ambulatorium
 • TOS Taalontwikkelingsstoornis
 • VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • OPP: Ontwikkelingsperspectief
 • LHP: Logopedisch handelingsplan
 • BHV: Bedrijfshulpverlener