AJONGH: Als je oren niet goed horen

Doelgroep
Doof
Slechthorend

AJONGH is een groepstraining voor slechthorende en dove kinderen en adolescenten. In de AJONGH -training verwerven ze ‘doorleefde kennis’ over hun gehoorverlies, worden hun communicatieve vaardigheden versterkt en leren ze in sociale
situaties weerbaar en krachtig te zijn.

De AJONGH training

De Ajongh-training is binnen Kentalis ontwikkeld voor kinderen en jongeren met een auditieve beperking én hun ouders en leerkrachten. Het is een programma voor psycho-educatie gericht
op kennisvermeerdering, bewustwording en beleving van de auditieve beperking en daarnaast het oefenen van (communicatieve) vaardigheden. De training heeft een sterk interactief karakter, waarbij reflectie wordt gestimuleerd. Steeds weer wordt de vraag gesteld naar wat het gehoorverlies, de verworven kennis of de emoties betekenen voor de deelnemer en zijn of haar omgeving. Bij dit alles wordt gekozen voor een pedagogisch positieve invalshoek.

Deelnemers

en ouders (en soms ook leerkrachten) krijgen meer informatie en vaardigheden om deze kennis in het dagelijks leven in te zetten. De verwachting is dat zowel het kind of de jongere en zijn/haar omgeving daardoor competenter worden.

In het huidige project zijn de AJONGH trainingen onderbouwd en doorontwikkeld.

Meer informatie