De logopedist in de klas

Doelgroep
Doof
Slechthorend
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Co-teaching: Een effectieve manier voor logopedisten en leerkrachten om samen het taalonderwijs aan leerlingen met auditieve of communicatieve beperkingen vorm te geven?

De Logopedist in de klas

Binnen de intensieve onderwijsarrangementen van Kentalis wordt er steeds meer ingezet op de rol van de logopedist in de klas. Door de logopedist in de klas in te zetten, hebben leerlingen meer effectieve lestijd en kan het talige klimaat in de klas worden geoptimaliseerd (coachende rol van de logopedist), zodat leerlingen daarvan gedurende de hele dag kunnen profiteren. Als de logopedist in de klas is, kan zij actief werken aan de transfer van doelen die tijdens de logopedie bereikt zijn. De vraag daarbij is hoe logopedist en leerkracht in deze setting het beste kunnen samenwerken.

Co-teaching is een vorm van samenwerking die in (internationale) literatuur vaak genoemd wordt en ook in passend onderwijs steeds meer boven komt drijven. Het wordt beschreven als een krachtig middel om meer handen in de klas vorm te geven (meer differentiatie) en te komen tot een overdracht van vaardigheden tussen professionals. Ook binnen Kentalis Zorg verandert de rol van de logopedist naar het werken in de groep, samen met een pedagogisch medewerker.

In het huidige project is onderzocht in hoeverre co-teaching een positief effect heeft op twee methodieken die gebruikt worden in intensieve settings (de ‘Viertakt ‘en ‘In gesprek met leerlingen’). 

Meer informatie