Leesbegrip van hypertekst

Doelgroep
Doof
Slechthorend
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

In dit project wordt onderzocht in welke mate dove, slechthorende of kinderen met een TOS moeite hebben met het tekstbegrip van hyperteksten. Daarnaast leren leerlingen leesstrategieën om het leesbegrip van hyperteksten te bevorderen.

Er zijn aanwijzingen dat het leesbegrip van teksten op het internet waarin hyperlinks zitten (zogenoemde hyperteksten) voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis niet zo eenvoudig is. Daar waar normaal ontwikkelende kinderen al laten zien dat zij meer moeite hebben met het begrijpen van hyperteksten dan van gewone teksten, is de verwachting dat de discrepantie tussen hypertekstbegrip en gewone tekstbegrip voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis nog groter is. In dit project wordt onderzocht in welke mate deze kinderen moeite hebben met het tekstbegrip van hyperteksten en welke aspecten van de hypertekst hieraan bijdragen. Daarnaast wordt de leerlingen leesstrategieën aangeleerd om het leesbegrip van hyperteksten te bevorderen.

Meerwaarde

De resultaten dragen bij aan optimalisering van het leesonderwijs aan slechthorende en dove leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: 2014 - zomer 2019
  • Onderzoekers: H. Blom MSc (Radboud Universiteit), beleid door dr. D. Hermans, prof. dr. E. Seegers (Radboud Universiteit), prof. dr. L. Verhoeven (Radboud Universiteit) en prof. dr. H. Knoors
  • Financiering: Kentalis
  • Documenten: Engelstalig en Nederlandstalig projectvoorstel
  • Artikel: begrijpend lezen van hypermedia
  • Informatie en contact: he.blom@kentalis.nl