FOCUS op communicatieve participatie

Doelgroep
Doof
Slechthorend
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Het verbeteren van de taalontwikkeling is een van de hoofddoelen binnen de vroegbehandeling die we bieden aan kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Hierbij is het ook van belang dat een kind taal kan gebruiken in zijn/haar sociale omgeving, zoals een gesprekje voeren met een vriendje of iets zeggen tegen iemand die hij of zij niet zo goed kent. Dit noemen we communicatieve participatie of communicatieve redzaamheid.

Vraag/doelstelling

Sinds twee jaar is er binnen Nederland een instrument beschikbaar dat ontwikkeld is om de communicatieve participatie van kinderen tot 6 jaar te meten, namelijk de FOCUS-34-NL. In dit project onderzoeken we welke toegevoegde waarde dit instrument heeft binnen de vroegbehandeling van peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en de vroegbehandeling van dove en slechthorende (D/SH) peuters.

Opzet onderzoek

In ons onderzoekproject focussen we op drie aspecten: de ervaring van behandelaren en ouders met de vragenlijst, de mate van vooruitgang in communicatieve participatie tijdens de behandelperiode (gemeten met de FOCUS) en de mogelijke samenhang met de taalontwikkeling zoals gemeten d.m.v. taaltesten.

Binnen het onderzoeksproject zullen 80 kinderen met TOS deelnemen in de leeftijd van 2;6 tot 4;0 jaar en 30 D/SH kinderen van 2;0 tot 3;6 jaar. 

Uitvoerende organisaties

Dit project wordt uitgevoerd door Adelante, Auris, Kentalis, NSDSK en Pento. We werken hierbij samen met onderzoekers van de Hogeschool Utrecht, die de FOCUS vertaald hebben naar het Nederlands en onderzoek doen naar de betrouwbaarheid en validiteit van de FOCUS-vragenlijst.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: maart 2019 tot maart 2021
  • Projectteam: Emma Dijkstra (projectleider TOS), Loes Wauters (proejctleider D/SH), Rosanne van der Zee (projectleider NSDSK), Brigitta Keij (projectledier Auris), Anneke Mientjes (Kentalis), Sanne Peet (NSDSK), Anne Spliet (Pento), Marijke Zoons (Adelante)
  • Financiering: Programmaraad auditief/communicatief
  • Informatie & contact: a.mientjes@kentalis.nl (TOS), l.wauters@kentalis.nl (D/SH)