OPSTAP: opleiding, stage en TOS-arbeidsparticipatie

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Jongeren met TOS komen na het voortgezet (speciaal) onderwijs of mbo moeilijk aan een betaalde baan. OPSTAP heeft als doel deze jongeren op te leiden tot ervaringswerker TOS. 

Jongeren met TOS komen na het voortgezet (speciaal) onderwijs of mbo moeilijk aan een betaalde baan. Van de jongeren met TOS die voortgezet speciaal onderwijs volgden, heeft ongeveer 30% een Wajong-uitkering. OPSTAP heeft als doel jongeren met TOS op te leiden tot ervaringswerkers TOS en hen na hun opleiding een Participatiebaan als ervaringswerker bij Kentalis te bieden of toe te rusten voor een baan buiten Kentalis. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de ervaringskennis van jongeren wil OPSTAP in zorg en in onderwijs:

  • Professionals van Kentalis voorlichten over ervaringsdeskundigheid en toerusten voor het samenwerken met ervaringsdeskundigen TOS.
    Het samenwerken met ervaringsdeskundigen vraagt van professionals dat zij rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van jongeren met TOS en dat zij vanuit respect voor hun specifieke inbreng op gelijkwaardige basis met hen samenwerken.
  • Een interne opleiding ‘Ervaringsdeskundigheid TOS’ maken en daarna geven aan jongeren met TOS. De opleiding duurt negen maanden, inclusief een stage, en wordt na toetsing afgesloten met een certificaat.
    De opleiding zal bestaan uit: een ToM-training gericht op bewustwording van gevoelens en gedachten van zichzelf en anderen en het verbeteren van de sociale interactie; een praktisch-theoretische cursus over zorg, onderwijs, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid; een stage in zorg of onderwijs.
  • Jongeren die de opleiding met succes hebben afgesloten een betaalde Participatiebaan bieden als Ervaringsdeskundige TOS binnen Kentalis of begeleiden bij het vinden van een betaalde baan buiten Kentalis.
    Zowel de aangestelde ervaringsdeskundige als het team waarin hij/zij wordt aangesteld zal nog tenminste een jaar na aanstelling worden begeleid. De ervaringsdeskundigen hebben elk jaar twee terugkomdagen voor het bespreken van hun ervaringen in de beroepspraktijk. 

Meerwaarde

Klant: de opleiding rust jongeren beter toe op het betreden van de arbeidsmarkt en het omgaan met collega's. Het biedt uitzicht op een betaalde participatiebaan.

Primair proces: professionals in zorg en onderwijs worden zich bewust van het belang, ervaringskennis en de voorwaarden waaronder met ervaringswerkers kan worden samengewerkt

Looptijd: april 2016 - maart 2018

Status: lopend

Projectleider: dr. J. Isarin

Onderzoekers: dr. J. Isarin, dr. C. Vissers en M. van Genugten

Financiering: Instituut Gak, Fonds NutsOhra en VSBfonds

Producten/documenten: curriculum ervaringswerker TOS, beroepsprofiel ervaringswerker TOS, participatiebanen op maat

Informatie & contact: j.isarin@kentalis.nl