Gamification in het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen

Doelgroep
Doof
Slechthorend

Gamification is een beloftevolle manier om de betrokkenheid van leerlingen bij de lessen te vergroten. In dit project worden twee lessenreeksen met gamification elementen ontwikkeld en geëvalueerd.

Achtergrond

De betrokkenheid van leerlingen bij het onderwijs is één van de voorspellers van hun schoolprestaties; zonder een hoge betrokkenheid bij de les zullen leerlingen maar moeilijk tot leren komen.

De betrokkenheid van een leerling reflecteert zijn of haar belevingswijze van een onderwijsactiviteit. Een leerling die betrokken is kan zich sterk en langdurig concentreren, is gemotiveerd, heeft veel energie en toont een grote mate van voldoening en betekeniservaring.

Op Kentalis Talent in Vught is door leerkrachten geconstateerd dat de betrokkenheid van dove en slechthorende leerlingen tijdens de lessen, vooral het zelfstandig werken, vaak minder hoog is dan gewenst.

Eén van de manieren om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten is gamification: de inzet van spelelementen/mechanismes in het onderwijs. 

Onderzoek

In dit project worden twee lessenreeksen met spelelementen ontwikkeld en geëvalueerd om de betrokkenheid van dove en slechthorende leerlingen tijdens de lessen te vergroten. 

Meer informatie