Kijk je mee?

Doelgroep
Doof
Slechthorend
Nog lopend onderzoek

Een onderzoek naar de effectiviteit van video-hometraining op de kwaliteit van de ouder-kindinteracties van dove en slechthorende kinderen.

Achtergrond

De vroege ouder-kind relatie vormt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een kind. Met name de sensitiviteit van een ouder om de signalen van een kind goed op te vangen, juist te interpreteren en er afgestemd en affectief op te reageren is cruciaal in de relatie. Wanneer een kind doof of slechthorend is zal een ouder zijn interactiestrategieën moeten aanpassen of finetunen.

Ouders doen dit vaak van nature goed. Toch kan het gehoorverlies van een kind ertoe leiden dat de interactie en communicatie met hun kind bij ouders minder vanzelf sprekend is. Dit kan bij ouders tot minder vertrouwen in hun ouderschap leiden. Om ouders zo vroeg mogelijk in hun kracht te zetten en de kwaliteit van de interactie te stimuleren is het belangrijk om te beschikken over effectieve interventies voor jonge dove of slechthorende kinderen. Er is weinig bekend over interventies die effectief zijn in het stimuleren van de kwaliteit van de ouder-kindinteractie van jonge dove of slechthorende kinderen.

Onderzoek

Onderzoek onder horende baby’s laat zien dat video-hometraining effectief is in het vergroten van de sensitiviteit van ouders. In het huidige onderzoek wordt de effectiviteit van VHT op de kwaliteit van de ouder-kind interactie van dove of slechthorende baby’s en het zelfvertrouwen van ouders onderzocht.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: december 2018 tot december 2021
  • Uitvoerders: Evelien Dirks (NSDSK), Joke Hoek-Vos (Pento), Daan Hermans (Kentalis), Margaret van Ruitenbeek (AIT), Hedwig van Bakel (Universiteit Tilburg) en Marij Eliens (AIT)
  • Financiering: Verbindend Vernieuwen
  • Informatie & contact: Daan Hermans via d.hermans@kentalis.nl