Gedrags-observatielijst om het tactiel werkgeheugen in beeld te brengen

Doelgroep
Doofblind
Nog lopend onderzoek

Mensen met aangeboren doofblindheid zijn afhankelijk van de tast: niet alleen om de omgeving te verkennen maar ook om in te zetten bij interactie en communicatie met mensen in hun omgeving. We weten nog weinig over tactiele cognitie: hoe werkt het tactiel werkgeheugen en welke interventies kunnen we inzetten om het te stimuleren?

Achtergrond

Hoewel personen met congenitale doofblindheid (CDB) hun restvisus en restgehoor kunnen gebruiken binnen de communicatie, zetten ze ook actief de tast en lichaamsbeleving in om de wereld om hen heen te verkennen en om de interactie met mensen uit hun omgeving aan te gaan. Zij zijn dan ook in sterke mate afhankelijk van de tast.

Werkgeheugen is één van de belangrijkste mentale functies: het speelt een belangrijke rol bij cognitieve processen zoals plannen, probleem oplossen, het leren van nieuwe dingen maar ook binnen de communicatie.

Ervan uitgaande dat personen met CDB beter uitgerust zijn om de wereld te verkennen vanuit een lichamelijk-tactiel (bodily-tactile) perspectief, is het van belang dat we een beter begrip ontwikkelen hoe tactiele cognitie werkt in sociale interacties.

De Tactile Working Memory Scale

De Tactile Working Memory Scale (TWMS) is ontwikkeld om binnen een dynamische assessment benadering het tactiel werkgeheugen in kaart te brengen. Het geeft niet alleen inzicht hoe we de cognitieve processen kunnen ondersteunen en het leren van mensen met CDB kunnen verbeteren en stimuleren, maar het geeft ook professionals handvatten om effectieve interventies op het gebied van werkgeheugen in te zetten.

Onderzoek

Momenteel wordt gewerkt aan afronding van de handleiding. Daarna zal een cursus en/of e-learning module ontwikkeld worden om professionals/ouders te trainen in het gebruik van de TWMS.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: 2014 tot op heden
  • Onderzoekers: Trees van Nunen in samenwerking met Jude Nicholas, neuropsycholoog bij Statped in Noorwegen en Annika Johnnessen, senior consultant bij Statped in Noorwegen
  • Financiering: Kentalis en Statped
  • Meer informatie: Trees van Nunen via t.vannunen@kentalis.nl