Vertel Het! Bevorderen van invloedrijke communicatie en taal bij mensen met aangeboren doofblindheid

Doelgroep
Doofblind
Nog lopend onderzoek

Mensen met aangeboren doofblindheid zijn in de communicatie vaak aangewezen op de tast en ontwikkelen in het algemeen geen volwaardige gebarentaal. Het blijkt voor veel van deze personen lastig om bedoelingen over te brengen en invloed uit te oefenen op het eigen leven.

Doel

Eerder onderzoek wijst uit dat trainingen aan ouders, begeleiders en leerkrachten een positief effect hebben op de sociale interactie (Janssen, et al, 2003; Damen, et al, 2011) en communicatie ( Damen, 2014, 2015) van personen met aangeboren doofblindheid. In de huidige studie willen we toetsen of het programma Invloedrijke Communicatie en Taal effectief genoeg is om enerzijds de lichamelijke tactiele communicatie tussen de persoon met doofblindheid en zijn partners te verbeteren en tegelijkertijd de invloed van de cliënt te bevorderen.

Participanten

De effectstudie wordt uitgevoerd bij 20 personen met aangeboren visuele en auditieve beperkingen. Deze personen zijn verdeeld over 4  leeftijdsgroepen:

  • jonge kinderen van 1 tot 4;
  • kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar;  
  • jongeren van 12 tot 20 jaar
  • volwassenen van 20 tot 40 jaar.

Van iedere persoon met doofblindheid nemen drie communicatiepartners deel aan het onderzoek. Dit zijn zowel begeleiders, leerkrachten als familieleden.

Interventie

De interventie Invloedrijke Communicatie en Taal is opgezet als een training voor communicatiepartners en bestaat uit drie scholingsmomenten en zeven coaching sessies die worden uitgevoerd door een getrainde communicatiecoach. Na afronding van de interventie krijgen communicatiepartners om de drie maanden een opfrissessie.

Methode

De effectiviteit van de interventie wordt onderzocht middels herhaalde observaties en afname van vragenlijsten.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: 2017 - 2022
  • Onderzoekers: Marianne Rorije (promovenda), dr. Saskia Damen (promotor), prof. Dr. Marleen Janssen (promotor) en prof. Dr. Alexander Minnaert (promotor)
  • Financiering: ZonMW/Inzicht
  • Meer informatie op de website van ZonMW
  • Informatie & contact: Sasia Damen via s.damen@kentalis.nl