Het leren van woorden door (a)typisch lerende kleuters

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Hoe spelen spraakperceptie en aandacht een rol bij het vermogen tot lexicaal leren bij kleuters?

Het leren van woorden door (a)typisch lerende kleuters: de rol van spraakperceptie en aandacht

In het huidige samenwerkingsproject van het Behavioural Science Institute en Koninklijke Kentalis willen wij preciezer in kaart brengen hoe spraakperceptie en aandacht een rol spelen bij het vermogen tot lexicaal leren. We stellen hiertoe en testbatterij samen met coverte en overte maten (EEG en neuropsychologische taken) voor praakperceptie, volgehouden aandacht en lexicale specificiteit. Naast kinderen met een normale taalontwikkeling, includeren wij ook tweetalige kinderen (Turks- Nederlands) en kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (ToS). We verwachten verschillen in lexicaal leren op grond van het vermogen om fonologische contrasten waar te nemen en het vermogen om de aandacht vol te houden en te richten.

Meerwaarde

Klant: de resultaten dragen bij aan inzicht in neuropsychologische factoren die samenhangen met stoornissen in de taalontwikkeling

Primair proces: aanknopingspunten voor nieuwe interventies (diagnostiek en behandeling)

Looptijd: 2015 - 2017

Status: in uitvoering

Onderzoekers: dr. C. Vissers, M. van Gogh MSc (Radboud Universiteit), C. Janssen (Radboud Universiteit), C. Fasotti MSc (Radboud Universiteit). Begeleid door prof. H. Knoors, prof. dr. L. Verhoeven, prof dr. J. McQueen (Radboud Universiteit)

Financiering: Radboud Universiteit en Kentalis

Documenten/producten: uitgebreid onderzoeksprotocol

Informatie & contact: academie@kentalis.nl