Taal in beeld

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

In het project Taal in Beeld onderzoeken we de kleuren van TOS aan de hand van een aantal factoren. Welke factoren voorspellen de behandelresultaten van de vroegbehandeling? En welke het taalontwikkelingsniveau drie jaar later?

De kleuren van TOS

De groep jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) die start met vroegbehandeling bij Kentalis is zeer heterogeen. De aard en ernst van de TOS verschilt van kind tot kind. Ervaring in de praktijk leert dat ook de vooruitgang die de kinderen laat zien tijdens de behandeling sterk verschilt. Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de problematiek van deze heterogene groep kinderen en te onderzoeken welke factoren samenhangen met de mate van vooruitgang tijdens de behandeling (ROM).

Meerdere factoren

We focussen hierbij op drie domeinen die belangrijk zijn voor de taalontwikkeling: gesproken taalverwerking, executief functioneren en het taalaanbod thuis. Wij maken hierbij gebruik van experimentele taakjes en state-of-the-art onderzoekstechnieken (eye-tracking en LENA). Daarnaast nemen we ook een aantal belangrijke kind-factoren mee in het onderzoek (zoals SES, taalprofiel, IQ en vermoeden van autisme).

Resultaten

De eerste uitkomsten zijn op het congres van TaalStaal 2017 gepresenteerd en met ouders gedeeld via een nieuwsbrief. De rest van de resultaten wordt in 2022 verwacht. Op grond van de bevindingen zal samen met de professionals in de praktijk het zorgaanbod voor de jonge kinderen met TOS worden geoptimaliseerd.

Follow-up

Als vervolg zal het taalontwikkelingsniveau van de kinderen die in 2016 zijn getest voor Taal in Beeld drie jaar later (2019) nogmaals worden onderzocht. Dit doen we door afname van dezelfde taaltesten die ook voor de begin‐ en eindmeting van het MBR zijn gebruikt. Deze nameting geeft ons de gelegenheid om ook de voorspellende waarde van de eerder onderzochte factoren voor het taalontwikkelingsniveau van de kinderen drie jaar later te onderzoeken.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: 2015 - 2017 en 2018 - 2024 (follow-up)
  • Dit project is een samenwerking met het Baby Research Centre van de Radboud Universiteit
  • Onderzoekers: Petra van Alphen, Nina Davids, Emma Dijkstra, Paula Fikkert (Radboud Universiteit), Annette Scheper, Constance Vissers en Liesbeth van der Zijden
  • Financiering: Kentalis
  • Onderzoeksresultaten: taal in beeld voor ouders
  • Informatie & contact: taalinbeeld@kentalis.nl of Petra van Alphen via p.vanalphen@kentalis.nl