iBook Conceptondersteunende Communicatie

Doelgroep
Doof
Slechthorend
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Een praktijkboek voor ouders en professionals over Conceptondersteunende Communicatie bij mensen met autisme. Toegankelijke beschrijving met toelichting in interactieve afbeeldingen en filmpjes.

Kinderen en volwassenen met autisme hebben grote problemen met het verlenen van betekenis aan dat wat wordt waargenomen. Conceptondersteunende Communicatie is een methodiek die als doel heeft communicatieconcepten te verhelderen. De methodiek is binnen Kentalis ontwikkeld door Wilma Denteneer-van der Pasch en Roger Verpoorten en wordt al jaren met succes ingezet.

Conceptondersteunende Communicatie kan worden ingezet bij iedereen met autisme. Ongeacht de leeftijd, het cognitieve ontwikkelingsniveau, het niveau van spraak- en taalontwikkeling, de aard van de zintuiglijke beperking of andere bijkomende stoornissen.

Binnen Kentalis is autisme altijd een co morbide probleem, wat gepaard kan met slechthorendheid, doofheid, een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een communicatief meervoudige beperking (CMB).

Meer informatie