Effectmeting IPC binnen Kentalis Onderwijs

Doelgroep
Doof
Slechthorend
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Het doel van dit project is om het effect van deze manier van onderwijs geven op de vaardigheden van onze leerlingen te evalueren. 

IPC staat voor International Primary Curriculum, een curriculum dat uitgaat van thematisch gestuurd lesgeven om aan te sluiten bij de interesse en belevingswereld van kinderen. Op een aantal scholen van Kentalis is of wordt dit curriculum ingevoerd. Het doel van het onderzoeksproject “Effectmeting IPC” is om het effect van deze manier van onderwijs geven op de vaardigheden van onze leerlingen te evalueren.

Op basis van de doelen van het IPC curriculum en de ervaringen van Kentalis scholen die al werken met het curriculum verwachten we dat we op een aantal specifieke
ontwikkelingsgebieden verbetering zullen zien bij de leerlingen.

Deze ontwikkelingsgebieden willen we voor het project in kaart brengen. Naast testgegevens van de leerlingen die standaard worden vastgelegd in de volgsystemen van het onderwijs, richten wij ons ook op een aantal nieuwe factoren zoals de betrokkenheid van de leerling, de presentatievaardigheden van de leerling en de mate waarin leerlingen verbanden kunnen leggen tussen bepaalde concepten. Wij brengen deze factoren in kaart met behulp van logopedische testen en observaties.

Voor de zomer willen we in ieder geval gegevens verzamelen op ongeveer drie scholen. Na de zomer breidt het onderzoek zich uit en zullen er nog meer scholen deelnemen aan het onderzoek. Het onderzoek gebeurt op Kentalis scholen door heel Nederland.

Meer informatie

  • Looptijd: 2017 - 2021
  • Projectleider: dr. Loes Wauters
  • Onderzoekers: dr. Loes Wauters en drs. Emma Dijkstra
  • Financiering: Kentalis
  • Documenten/producten: rapportage
  • Informatie & contact: academie@kentalis.nl of l.wauters@kentalis.nl