Meertaligheid onder de loep

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Tijdens de vroegbehandeling voor kinderen met TOS monitoren we de vooruitgang van de taalontwikkeling van de kinderen systematisch. Bij meertalige kinderen is dat lastig, omdat het ontbreekt aan de juiste  instrumenten om dat goed te doen.

Het probleem

Het is ontzettend moeilijk om goede taaldiagnostiek uit te voeren bij meertalige peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De meertaligheid vormt hierbij een complicerende factor, onder andere doordat de tijd, taalkennis en het instrumentarium ontbreekt om de ontwikkeling van alle talen die het kind spreekt goed te kunnen meten. Ook is er nog weinig kennis over de meertalige doelgroep en de meertalige taalontwikkeling, Relatief taalonafhankelijke meetinstrumenten zouden een oplossing kunnen zijn, maar de vraag is welke instrumenten in die categorie dan geschikt zijn.  En dat terwijl goede diagnostiek juist de basis is voor het bepalen van de ernst van het probleem, het volgen van de ontwikkeling van het kind, het opstellen van de juiste behandeldoelen, en het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling.

Uniform volgsysteem

Deze studie is een eerste stap naar het opzetten van een uniform volgsysteem voor meertalige peuters met TOS binnen de sector voor jonge kinderen met ernstige communicatieve problemen.

Pilot

Met behulp van een concept-volgsysteem zal een pilot studie worden uitgevoerd naar de doelgroep meertalige peuters met TOS, met het doel meer kennis over deze doelgroep te verzamelen.

Project meertaligheid onder de loep

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: september 2018 - september 2021
  • Onderzoekers: B. Vermeij (NSDSK), P. van Alphen (Kentalis), M. Blumenthal (Kentalis), M. Diender (NSDSK) en B. Keij (Auris)
  • Financiering: programmaraad auditief-communicatief
  • Informatie & contact: b.vermeij@nsdsk.nl