Meetinstrumentarium voor ambities in het onderwijs

Doelgroep
Communicatief meervoudige beperking (cmb)
Doofblind

Welke instrumenten kun je op welke manier gebruiken in het onderwijs? 

Achtergrond

Ten aanzien van het huidige project wordt een richtlijn “meten onderwijsopbrengsten” ontwikkeld, waarin wordt aangegeven welke instrumenten op welke manier en volgens welk testprotocol gehanteerd kunnen worden. Naast deze richtlijn kan een advies gegeven worden over de bruikbaarheid en wenselijkheid tot aanpassingen, dan wel vervanging van de meetinstrumenten voor cluster 2-leerlingen.

De richtlijn wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de inzichten en ervaringen van de afzonderlijke scholen, waarbij gezocht wordt naar de gemene deler. Hoewel er nog geen overeenstemming over de einddoelen van de leerlijnen bestaat, is er wel behoefte aan eenduidige afspraken over het al dan niet als ‘behaald’ scoren van een doel. Omdat de opbrengsten binnen de leerlijnen met name via observaties worden gemeten, wordt binnen het project tevens geïnventariseerd hoe de locaties omgaan met deze observaties wat er momenteel al binnen de locaties gedocumenteerd is met betrekking tot de wijze van observeren.

Meerwaarde

Klant: het belang voor de doelgroep MG is dat de leerlingen de best mogelijke leerprestaties behalen door het afleggen van een optimaal ingevulde leerroute aan de hand van gemeten prestaties; een leerroute met inzet van leerstof, die bewezen effectief is gebleken en die afgestemd kan worden op de individuele mogelijkheden van de leerling.

Primair proces: een meetinstrumentarium en afspraken met betrekking tot vastleggen en vergelijken van resultaten draagt bij aan een kritische analyse en evaluatie van het onderwijsaanbod op de verschillende scholen en het verbeteren van het onderwijsaanbod binnen Kentalis.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: december 2014 - december 2016
  • Projectleider: Ilse van Zadelhoff
  • Onderzoeker en uitvoerder: Ilse van Zadelhoff en Tineke Smit
  • Financiering: Kentalis (innovatieproject)
  • Documenten/producten: matrix van meetinstrumentaria en aanpassing/ontwikkeling meetinstrumentaria
  • Informatie en contact: academie@kentalis.nl