SpraakSaam - Ervaringen van jongeren met TOS

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

SpraakSaam was wereldwijd het eerste project voor en door jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Wat kunnen we leren van de jongeren die dagelijks ervaren hoe het is om te leven met TOS?

Tussen 2010 en 2013 organiseerde SpraakSaam vijftien bondgenotenbijeenkomsten en twee evenementen voor jongeren met TOS. Vijfentwintig jongeren werden geïnterviewd over hun leven met TOS, hun sociale leven, hun ervaringen op school, stage en/of werk en hun toekomstverwachtingen.

Meer informatie