Impliciet leren van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met TOS: van voorspelling naar interventie

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Kinderen met TOS hebben vaak te kampen met zwakke sociaal-communicatieve vaardigheden. Sociaal-communicatieve vaardigheden worden door kinderen vooral automatisch, dus onbewust en impliciet opgepikt. Zwakke sociaal-communicatieve vaardigheden hangen bij kinderen met TOS mogelijk samen met een zwak impliciet leervermogen.

In dit project onderzoeken we de relatie tussen sociaal-communicatieve vermogens en impliciet leervermogen bij kinderen met TOS. We zetten hiertoe een innovatieve impliciete leertaak in en meten sociaal-communicatieve vermogens bij deze kinderen in het dagelijks leven.

Tevens onderzoeken we de effectiviteit van een nieuwe interventie gericht op het verbeteren van sociaal-communicatieve vermogens door het impliciete leersysteem (leren door ervaren) en/ of het expliciete leersysteem (leren door instructie) te stimuleren. 

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: september 2021 - september 2023
  • Onderzoekers: dit project is een samenwerkingsverband tussen Kentalis (Constance Vissers, Annette Scheper, Daan Hermans) en de Radboud Universiteit Nijmegen (Roald Maes, Fenny Zwart).
  • Financiering: ZonMw
  • Informatie & contact: Constance Vissers via c.vissers@kentalis.nl